• Fem de reporters culturals de la ciutat!

  Els alumnes del nivell Elemental 2 que s’imparteix al Centre Cultural de Sant Josep han assistit a diverses activitats culturals de l’Hospitalet per preparar una exposició oral de final de curs dins el context d’un magazin radiofònic: “Cròniques de la ciutat”. Aquesta intervenció radiofònica, d’una durada máxima de 5 minuts, ha servit per avaluar una de les dues de les expressions orals que han hagut de fer durant el curs.

  Per grups, per parelles o individualment han participat, fora de l’horari de classe, en diferents esdeveniments de la ciutat, la majoria organitzats pel Museu d’Història de l’Hospitalet i el CNL de l’Hospitalet: la visita guiada “Descobreix la fàbrica Tecla Sala”; “La ruta de les dones”, un itinerari guiat del passat de les dones a la ciutat ; la Nit dels Museus, amb diverses visites a exposicions; les visites guiades a les exposicions “El Conveni de l’Hospitalet: història i societat al segle XVIII” i “L’Hospitalet: un indret, una historia”, totes dues al Museu d’Història de l’Hospitalet; la visita a la cerveseria Damm, al Prat de Llobregat; i els tallers de lectura i conversa Llegir per parlar, llegir per aprendre, organitzats pel CNL de l’Hospitalet.

  La intervenció oral l’han feta individualment davant de la resta de companys com si fossin reporters radiofònics, on, a més de descriure la sortida o l’activitat, han hagut d’engrescar la resta d’oients perquè també hi vagin. Podríem dir que aquesta activitat ha estat, en realitat, un eix transversal del curs, ja que conté alguns dels objectius importants que s’hi han treballat: expressar opinions, descriure situacions, narrar esdeveniments i fer una exposició en públic amb l’ús de marcadors textuals.

  Aquestes sortides, a més, han servit als alumnes per ampliar vocabulari, valorar el patrimoni de la ciutat i, sobretot, practicar el català amb altres companys fora de l’àmbit de l’aula, aspecte que han valorat moltíssim. I com a bons reporters també han fet algunes fotografies de les sortides!

  La ruta de les dones

  La ruta de les dones

  Visita a la cerveseria Damm

  Visita a la cerveseria Damm

  La Nit dels Museus

  La Nit dels Museus i visita a l’exposició El Conveni de l’Hospitalet: història i societat a principis del segle XVIII

  Exposició L'Hospitalet: un indret, una història

  Exposició L’Hospitalet: un indret, una història

  Taller Llegir per parlar, llegir per aprendre

  Taller Llegir per parlar, llegir per aprendre

  Descobreix la fàbrica Tecla Sala

  Visita Descobreix la fàbrica Tecla Sala