• La masticació i la seva importància

    Pel que fa l’habit de mastegar correctament és important explicar de manera senzilla als nens que la digestió comença a la boca en el moment que masteguem per tant, és molt necessari fer-ho a poc a poc. Per tal que això es dugui a terme tot no disposar del temps que voldríem s’hauria de mantenir un ambient relaxat i molt important sense elements de distracciò con televisió, mòbil etc.

    Així mateix s’ha de tenir en compte que als nens són una esponja d’aprenentatge i en general uns grans imitadors per aquest motiu s’ha d’aprofitar les estones dels àpats per dialogar i mantenir una actitud correcta a la taula. De tot això dependrà  en general el seu bon creixement i podrem evitar el risc de sobrepès i obesitat.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

  • Xavier Abelló Vilella: Es corregeixen presencialment a classe.
  • Carmen: No hi ha solucions dels exercicis? Moltes gràcies,
  • Javier Quesada: Moltes gràcies a tothom pel companyerisme i la vostra amabilitat, ha sigut un plaer estar amb...
  • Montse: Moltes gràcies per tot Xavi, per la teva paciència amb nosaltres i per transmetre’ns els teus...
  • Monica: Moltes gràcies pel vídeo Xavier, sempre cuidant-nos i pensant en nosaltres.

Núvol d'etiquetes

accents diacrítics accentuació activitat activitats adjectius agenda apostrofació article articles benvinguda cinema en català classe combinació de pronoms febles correu electrònic debat desenvolupar arguments diftongs dièresi esquema examen final exàmen oficial gerundi de posterioritat grups imperatiu intervenció oral J/G lectura lectura en veu alta objectiu comunicatiu opinió paràgraf planificació presentació oral Programació del curs Programa del curs pronoms febles pronoms relatius propostes recomanacions sol·licitud síl·laba temes verbs vocal neutra voluntariat