• Ús dels verbs “ser” i “estar”

  Els verbs ser estar són verbs molt usuals que, de vegades, usem malament perquè en català tenen un funcionament diferent dels verbs equivalents de les llengües veïnes.

  Verb ser

  Verb ser + compl. circumstancial de lloc (= trobar-se ):

  En Pere és al bar.
  Els gossos són fora de casa.
  Montclar és a la comarca del Berguedà.

  Per expressar qualitats permanents o definidores:

  La Maria és bona noia.
  En Jaume és boig.
  L’Anna és soltera / casada.
  L’avi és mort / viu.
  Aquest pis és bonic.
  La neu és freda.
  La bombeta és fluixa ( fa poca llum ).
  La biga és torta.

  Si el subjecte és inanimat i s’expressen qualitats transitòries (però definitòries d’aquell moment):

  La porta és oberta. (ara)
  La sopa és calenta. (ara)

  Quan volem expressar el temps en què ha de passar (passa o passarà) un esdeveniment:

  La reunió serà dilluns.

   

  Verb estar

  Verb estar + complement circumstancial de lloc (= ‘residir o viure en un lloc, treballar-hi’):

  Quan estaves (o t’estaves) a Suïssa guanyaves més diners. ( vivies )
  La Maria està al tercer pis. ( viu, resideix )
  En Jaume està en una empresa alemanya. ( treballa )

  Per expressar qualitats transitòries:

  La Maria està malalta.
  Avui estic trista.
  En Jaume està boig. ( avui )
  La bombeta està fluixa. ( mal col·locada )
  La biga està torta. ( mal col·locada )

  Quan volem expressar el temps que dediquem a fer una cosa:

  Estic tot el dia estudiant.
  Estarem dues tardes per acabar el treball.

   

  Els verbs ser estar

  • Els verbs estar estar-se són sinònims quan volen dir viure o residir en un lloc . Quan el verb estar és sinònim de treballar no es pot substituir per estar-se .

  Jo estic a Barcelona / Jo m’estic a Barcelona. ( hi visc )
  Jo estic a la Diputació. ( hi treballo )

  • Amb els adjectius solter/casat, viu/mort, vidu/vídua se sol fer servir el verb ser :

  Sóc solter.
  És viva.

  També s’accepta, però, l’ús del verb estar quan es matisa alguna cosa més enllà de la qualitat:

  Estic casada amb el fill del metge.

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Xavier Abelló Vilella: Es corregeixen presencialment a classe.
 • Carmen: No hi ha solucions dels exercicis? Moltes gràcies,
 • Javier Quesada: Moltes gràcies a tothom pel companyerisme i la vostra amabilitat, ha sigut un plaer estar amb...
 • Montse: Moltes gràcies per tot Xavi, per la teva paciència amb nosaltres i per transmetre’ns els teus...
 • Monica: Moltes gràcies pel vídeo Xavier, sempre cuidant-nos i pensant en nosaltres.

Núvol d'etiquetes

accents diacrítics accentuació activitat activitats adjectius agenda apostrofació article articles benvinguda cinema en català classe combinació de pronoms febles correu electrònic debat desenvolupar arguments diftongs dièresi esquema estructures examen final exàmen oficial grups imperatiu intervenció oral J/G lectura lectura en veu alta objectiu comunicatiu opinió paràgraf planificació presentació oral Programació del curs Programa del curs pronoms febles pronoms relatius propostes recomanacions sol·licitud síl·laba temes verbs vocal neutra voluntariat