Entrades amb l'etiqueta ‘opinió’

 • Els arguments

  Una opinió es desenvolupa de la manera següent:

  1. Em manifesto explícitament a favor o en contra. Puc utilitzar verbs per opinar i expressions com els que apareixen a la imatge.
  2. A continuació he de fer servir els connectors  per introduir els arguments: perquè, ja que o atès que.
  3. He d’esmentar el primer argument i donar un exemple que l’il·lustri (recordeu que us l’heu de pensar per dimarts).
  4. Connecto el primer argument amb el segon amb un connector: A més, En segon lloc, Així mateix, També….
  5. Exposo el segon argument i el completo amb una experiència personal meva que l’exemplifiqui (busqueu-la, també).

  Per dimarts vinent heu de portar tota aquesta informació organitzada en un esquema.

  Share

  Article complet

 • Creem opinió

  Ahir vam veure que existeixen tres tipus d’opinió:

  1. A favor / positiva / d’acord…
  2. Depèn
  3. En contra / negativa / no hi estic d’acord

  Vam acordar que en aquesta unitat treballarem les opinions 1 i 3.

  Per decidir quina opinió adoptàvem, vam fer una pluja d’idees amb aquesta graella, en què vam apuntar tots els perquès positius i negatius que se’ns van acudir.

  Graella d’opinió

  Finalment vam veure que per adoptar una opinió determinada sobre un tema cal valorar la qualitat dels perquès (arguments) associats, la qual cosa em permetrà defensar-lo millor.

  Share

  Article complet

 • Sobre les bones maneres i l’educació

  Per iniciar aquesta unitat, escolteu-vos aquest fragment del programa Ofici de viure, de Catalunya Ràdio, sobre les bones maneres.


  Audio and voice recording >>

  Si us ha interessat el tema, us deixo aquí el programa sencer perquè us el pugueu escoltar.

  Share

  Article complet

 • Com es decideix l’opinió

  Ahir a classe, les metgesses i advocades del grup 5 ens van il·lustrar una nova manera de determinar l’opinió. Recordeu que a elles i ells no els havia donat prèviament un punt de vista; per això els vaig dir que fessin pluja d’arguments. La Inés apuntava els que estaven a favor de l’eutanàsia i el Miguel, els que estaven en contra. Aleshores els vaig dir que a partir de la informació recollida decidissin quina opinió defensarien. Després d’avaluar els arguments i apreciar-ne la quantitat i la qualitat van decidir posicionar-se en contra, perquè van pensar que els seria molt més fàcil de defensar aquesta postura. Recordeu aquest procés mental.

  Share

  Article complet

 • Què vol dir opinar?

  Opinar vol dir situar-se A FAVOR o EN CONTRA sobre un tema determinat. També existeix una opinió NEUTRA, en què s’està a favor d’uns aspectes del tema, però en contra d’uns altres. Evidentment aquest tipus d’opinió és molt més difícil d’estructurar i de redactar perquè cal contrastar, comparar i valorar arguments.

  Durant el curs, ens anirem aproximant a la redacció de la postura neutra a mesura que augmentem la dificultat dels textos argumentatius que compondrem.

  En aquesta unitat, els grups 1 i 3 estaran en contra de l’eutanàsia; els grups 2 i 4, a favor, i el grup 5 estarà compost per metgesses i advocades que, a partir de la valoració dels arguments que recullin, decidiran si es posicionen a favor o en contra de l’eutanàsia.

  Share

  Article complet

 • Què vol dir tenir opinió?

  Tenir opinió vol dir que pel que fa a un tema determinat hi estàs a favor, en contra o bé adoptes una postura neutra, en què estàs a favor en uns aspectes i en altres estàs en contra.

  En el nostre cas, ahir a classe us vaig donar l’opinió que heu de tenir pel que fa al fet que l’Ajuntament hagi decidit penalitzar amb més de 600 euros les persones que no reciclin correctament la brossa orgànica, el paper, el plàstic i el vidre.

  Aquests són els rols que vaig assignar:

  Grup 1: a favor

  Grup 2: a favor

  Grup 3: en contra

  Grups 4: en contra

  Grup 5: ni a favor ni en contra

  Share

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Javier Quesada: Moltes gràcies a tothom pel companyerisme i la vostra amabilitat, ha sigut un plaer estar amb...
 • Montse: Moltes gràcies per tot Xavi, per la teva paciència amb nosaltres i per transmetre’ns els teus...
 • Monica: Moltes gràcies pel vídeo Xavier, sempre cuidant-nos i pensant en nosaltres.
 • Montse: Moltes gràcies pel vídeo, m’ha agradat veure’l, ja que nosaltres no hi anem al meny tenim una...
 • Silvia Alonso: Hola Xavier, no es veu massa bé per imprimir-lo, les lletres es veuen borroses.

Núvol d'etiquetes

accents diacrítics accentuació activitat activitats adjectius agenda apostrofació article articles avaluació del curs benvinguda cinema en català classe combinació de pronoms febles correu electrònic desenvolupar arguments diftongs dièresi esquema examen final exàmen oficial grups intervenció oral J/G lectura lectura en veu alta objectiu comunicatiu opinió paràgraf planificació presentació oral Programació del curs Programa del curs pronoms febles pronoms relatius propostes recomanacions sol·licitud síl·laba tema temes verbs vocabulari vocal neutra voluntariat