Entrades amb l'etiqueta ‘participis irregulars’

 • Els participis irregulars

  Continuem ara amb els participis.

  Els participis irregulars

  Llista de participis i gerundis irregulars

  absoldre absolt absolent
  admetre admès admetent
  atendre atès atenent
  aparèixer aparegut apareixent
  aprendre après aprenent
  caldre calgut calent
  caure caigut caient
  cloure clos cloent
  cobrir cobert cobrint
  complir complert complint
  conèixer conegut coneixent
  córrer corregut corrent
  coure cuit (cuinar) / cogut (picar) coent
  creure cregut creient
  dependre depès depenent
  dir dit dient
  dissoldre dissolt dissolent
  doldre dolgut dolent
  dur dut duent
  empènyer empès empenyent
  encendre encès encenent
  entendre entès entenent
  escriure escrit escrivint
  establir establert establint
  estrènyer estret estrenyent
  fer fet fent
  fondre fos fonent
  haver hagut havent
  imprimir imprès imprimint
  jeure jagut jaient
  merèixer merescut mereixent
  moldre mòlt molent
  morir mort morint
  obrir obert obrint
  ofendre ofès ofenent
  pertànyer pertangut (pertanyut) pertanyent
  plaure plagut plaent
  pondre post ponent
  prendre pres prenent
  pretendre pretès pretenent
  resoldre resolt resolent
  riure rigut rient
  romandre romàs romanent
  sofrir sofert sofrint
  soler solgut solent
  suplir suplert suplint
  suspendre suspès suspenent
  tenir tingut tenint
  treure tret traient
  valer valgut valent
  venir vingut venint
  viure viscut vivint
  Share

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Xavier Abelló Vilella: Es corregeixen presencialment a classe.
 • Carmen: No hi ha solucions dels exercicis? Moltes gràcies,
 • Javier Quesada: Moltes gràcies a tothom pel companyerisme i la vostra amabilitat, ha sigut un plaer estar amb...
 • Montse: Moltes gràcies per tot Xavi, per la teva paciència amb nosaltres i per transmetre’ns els teus...
 • Monica: Moltes gràcies pel vídeo Xavier, sempre cuidant-nos i pensant en nosaltres.

Núvol d'etiquetes

accents diacrítics accentuació activitat activitats adjectius agenda apostrofació article articles benvinguda cinema en català classe combinació de pronoms febles correu electrònic debat desenvolupar arguments diftongs dièresi esquema estructures examen final exàmen oficial grups imperatiu intervenció oral J/G lectura lectura en veu alta objectiu comunicatiu opinió paràgraf planificació presentació oral Programació del curs Programa del curs pronoms febles pronoms relatius propostes recomanacions sol·licitud síl·laba temes verbs vocal neutra voluntariat