• INSCRIPCIÓ PER A LES PROVES DE CATALÀ DE LA DGPL

  DGPL

  La Direcció General de Política Lingüística, de la Generalitat de Catalunya, ha convocat les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana d’aquest any 2015.

  El període d’inscripció a les proves va començar el passat 30 de gener i estarà obert fins al 18 de febrer; el termini màxim per fer el pagament de les taxes és el dia 19 de febrer, fins a les 22 h. Per apuntar-s’hi, les sol·licituds es poden presentar telemàticament a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/ovt) o bé presencialment a les oficines que apareixen en el web. En el cas de Barcelona, caldria dirigir-se al carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8.

  S’hi poden inscriure totes les persones, de qualsevol nacionalitat, que tinguin 16 anys o més en el moment de realitzar les proves. Pel que fa a les taxes, cal tenir en compte que si la sol·licitud es tramita per Internet s’hi aplica un descompte del 10%; per tenir el títol de família nombrosa o monoparental , per exemple, també es podrà gaudir d’altres bonificacions.

  El calendari de la prova escrita per als diversos nivells és el següent:

  Certificat de nivell bàsic de català (A2): 13.06.2015

  Certificat de nivell elemental de català (B1): 06.06.2015

  Certificat de nivell intermedi de català (B2): 09.05.2015

  Certificat de nivell de suficiència de català (C1): 30.05.2015

  Certificat de nivell superior de català (C2): 16.05.2015

  La data de la prova oral es publicarà el dia de la prova escrita.

  Per a més informació podeu trucar a la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat (93.567.10.00) o bé posar-vos en contacte amb el nostre Servei de Català, al telèfon 93.680.37.32 o mitjançant l’a/e slcmolins@cpnl.cat.