Entrades amb l'etiqueta ‘diccionari’

 • El TERMCAT publica en línia el Vocabulari de la responsabilitat social

  20140408142542RespSocial_iStock-loops7

  El Vocabulari de la responsabilitat social recull i defineix 36 termes bàsics d’aquest àmbit, que actualment ha adquirit un relleu significatiu perquè avui les organitzacions volen ser conscients de l’impacte que les seves decisions i activitats tenen sobre la societat i el medi. La responsabilitat social implica un comportament ètic i transparent que, entre altres coses, contribueixi al desenvolupament sostenible, tingui en compte les expectatives de les parts interessades i sigui respectuós amb la legislació.

  Per donar resposta a aquesta nova sensibilitat, i per poder-s’hi referir amb precisió, el TERMCAT ha preparat aquest vocabulari. Cada article terminològic conté les denominacions en català, equivalents en castellà, francès, anglès i alemany, la definició en català i, en algun cas, notes conceptuals o exemples.

  El vocabulari recull termes com ara accessibilitat universal, disseny universal, part interessada (per a l’anglès stakeholder), rendició de comptes iresponsabilitat de retre comptes (tots dos, per a l’anglès accountability),responsabilitat social, sostenibilitat transparència.

  L’obra és fruit de la iniciativa del TERMCAT, i s’ha fet amb l’assessorament de Josep Maria Canyelles, expert reconegut de l’àmbit.

  Article complet

 • Dues noves eines lingüístiques per al català

  eines web

  L’associació Softcatalà va néixer amb l’objectiu que els internautes tinguessin l’oportunitat de trobar programes i aplicacions en català i també perquè poguessin millorar el seu nivell de competència escrita amb recursos lingüístics específics, com per exemple traductors mecànics, verificadors ortogràfics, llistes de partició de mots… Ara Softcatalà ha presentat un corrector gramatical i un diccionari lliure de sinònims, antònims i mots afins.

  El corrector gramatical, amb més de 1.700 regles definides fins ara i que pot detectar errors ortogràfics, gramaticals o tipogràfics i d’estil,  es pot consultar de manera gratuïta a la mateixa web de Softcatalà, o integrat en el navegador Firefox i el paquet ofimàtic LibreOffice. Aquest corrector va més enllà d’un verificador ortogràfic, que comprova paraules d’un text al diccionari; el corrector gramatical aplica una anàlisi morfosintàctica per detectar errors ortogràfics i gramaticals, d’estil, de context, de puntuació…

  El diccionari lliure de sinònims, Open Thesaurus, és una altra eina oberta alemanya que Softcatalà ha coordinat els últims quatre anys i que ha adaptat al català amb la col·laboració d’alumnes de la Universitat Pompeu Fabra.  Actualment el diccionari de sinònims disposa de 14.126 termes, dels quals 8.121 són únics. També es pot consultar en línia o bé integrat dins el paquet ofimàtic lliure LibreOffice.

  Article complet