RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • De SPL a DGPL

  A partir d’ara, no parlarem de Secretaria de Política Lingüística sinó de Direcció General de Política Lingüística. Les seves funcions són les que es van publicar en el darrer Decret 45/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Cultura:

  Article 7

  Direcció General de Política Lingüística

  1. Corresponen a la Direcció General de Política Lingüística les funcions següents:

  a) Analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa vigent.

  b) Vetllar per l’aplicació de la política lingüística que estableix el Govern i coordinar les accions i mesures dels diversos departaments.

  c) Impulsar i coordinar, si escau, les actuacions relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana que emprenen els ens locals de Catalunya a través de la participació en el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya.

  d) Promoure el diàleg, la cooperació i la coordinació amb altres institucions competents en matèria de política lingüística, especialment en l’àmbit territorial de la comunitat lingüística catalana.

  e) Desenvolupar polítiques tendents a fomentar els usos de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat i la disponibilitat de productes i serveis en català.

  f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  2. La Direcció General de Política Lingüística manté l’estructura orgànica que depenia de la Direcció de Planificació i Foment de la Secretaria de Política Lingüística, prevista als articles 2 al 8 del Decret 216/2005, d’11 d’octubre, d’estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística.

  Disposicions addicionals

  Primera

  Se suprimeixen els òrgans següents:

  a) La Secretaria de Cultura, prevista a l’article 33 del Decret 136/2008, d’1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

  b) La Secretaria de Política Lingüística, prevista a l’article 1 del Decret 216/2005, d’11 d’octubre, d’estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística.

  c) L’Oficina de Planificació Estratègica prevista a l’article 24 del Decret 136/2008, d’1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

  Segona

  La Direcció de Planificació i Foment, creada mitjançant l’article 1 del Decret 632/2006, de 27 de desembre, pel qual es modifica l’estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística, passa a denominar-se Direcció General de Política Lingüística.

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • mpadros: Bon inici!
 • Lourdes Plaja Moreno (BIS): Hola, bon inici de curs a tothom.
 • mpadros: Aquesta setmana continuarem treballant-hi.
 • Cynthia Abad: Gràcies per donar-nos més exercicis de pronoms febles. A veure si finalment me’n surt. Encara no...
 • mpadros: Sí, Jordi, corresponen a tota la unitat 11.

Núvol d'etiquetes

Articles avaluació de curs Cantem en català Comentaris i suggeriments Consells Curiositats Descripció Diari de curs Entreteniments Errors freqüents Exercicis autocorrectius Exercicis de reforç expressió escrita expressió oral Frases fetes lectura Novetats Ortografia poesia prova Pàgines web règim verbal Sant Jordi solucionaris Suficiència 1 Tinc una pregunta Tipologia textual Una comprensió oral Varietats generacionals Varietats geogràfiques Vídeos sobre les vostres EO xerrada