RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Suficiència 2: diari de curs

  En aquesta pàgina trobareu tot el que fem a les classes, cosa que us permetrà estar al dia si us perdeu alguna sessió.

  25 de març de 2019

  Hola! Avui la darrera classe de l’S2 ha estat fluixeta: només hem comentat la fotocòpia d’exercicis de preposicions que teníeu per fer a casa, els de quantitatius de les p. 77 i 78 del llibre i hem fet els exercicis de b/v que quedaven per fer al quadern. Els podeu fer (1, 2, 3 i 4 de la p. 24) i us els podeu corregir (solucions a la p. 38).

  Per a la propera classe porteu encara el llibre. Farem les activitats de repàs que hi ha al final. I, a partir d’ara, per saber què hem fet haureu d’obrir l’altra pestanya: la de Suficiència 3!

  21 de març de 2019

  Bon dia,

  Ahir vam comentar els exercicis de quantificadors del quadern i vam comentar alguns casos delicats, com la distinció entre gaire / gens.
  A continuació, vam treballar la b / v: mireu-vos les pàgines 108 a 111 del llibre, personalitzeu-vos les llistes de paraules difícils i feu els exercicis 1 i 2 de la p. 111.
  Per acabar vam llegir el text sobre com seran les cases del futur (p. 55), vam veure les característiques dels textos predictius i vam comentar la diferència entre pot ser (verb poder + infinitiu de ser) / potser (adverbi).

  La tasca final de la p. 55 és optativa: que vulgui fer-la, que me la porti dilluns.

  A casa, cal fer les fotocòpies que us vaig donar per acabar de repassar les preposicions ( els que no vau venir, demaneu-me-les el proper dia), els exercicis 4, 5 i 8 els vam fer a classe.

  19 de març de 2019

  Bon dia! Ahir vam fer un parell més d’intervencions orals i després vam tornar i comentar els vostres “decàlegs per a ser un bon lector”. Per cert, n’he fet un amb les millors idees de cadascú, que està penjat a la pàgina inicial d’aquest blog. Feu-hi un cop d’ull!

  En acabat, vam comentar els exercicis de preposicions que havíeu de fer del quadern i vam fer l’exercici 2 de la p. 49 del llibre.
  Vam continuar llegint i comentant el text sobre les masies, de la p. 50 (més les activitats 5 i 6, de comprensió lectora); vam parlar de la preposició DE quan fa funció de pronom partitiu o acompanya el pronom feble EN (activitat 7 i requadre de la p. 51 del llibre i exercici 5 de la p. 16 del quadern) i vam fer la comprensió oral de l’activitat 9 de la p. 51, que ens va servir per parlar de les característiques del dialecte nord-occidental.

  Vam acabar repassant els signes de puntuació amb l’exercici 14 de la p. 54.

  I a casa, treballeu amb els quantificadors: llegiu-vos les observacions de la p. 75 del llibre i feu els exercicis 1 a 5 de les p. 11 i 12 del quadern.

  14 de març de 2019

  Bona tarda! A la classe passada vam fer unes quantes exposicions orals i després vam seguir parlant de preposicions: per / per a; fin / fins a ; cap / cap a i com / com a. Demaneu-me fotocòpies el proper dia i mireu-vos les pàgines 92 i 93 del llibre.

  Feu l’activitat 2 de la p. 93 i les de preposicions de la p. 16 del Quadern. També vaig donar més exercicis de pronoms relatius, demaneu-me’ls.

  Bon cap de setmana!

  12 de març de 2019

  Bon dia! Ahir vam comentar els exercicis de pronoms relatius del quadern i vam quedar que dimecres us en portaré més.
  A continuació vam començar la unitat 5, sobre textos predictius a l’entorn de les cases: com seran les cases del futur. Vam començar llegint i comentant els textos de la p. 48 i després vam parlar de les preposicions. Podeu mirar el que hi ha a les p.92 i 93 del llibre, però no cal fer cap activitat perquè no vam acabar. Continuarem dimecres.
  Per dimecres, prepareu l’activitat oral a partir dels textos divulgatius que vau triar la setmana passada.

  7 de març de 2019

  Bon dia! Ahir vam recollir els vostres decàlegs del bon lector, vam veure verbs que necessiten un complement preposicional (demaneu-me’n la fotocòpia) i després vam treballar amb els pronoms relatius quasi tota la classe. A part de llegir els apunts de les p. 78 a 81, feu les activitats 1 i 2 de les p. 81 i 82 i els exercicis 1 a 5 de les p. 12 i 13 del quadern (el 4 de la p. 12, no).

  Per acabar vam repartir articles divulgatius de diverses revistes perquè en prepareu una exposició oral per a dimecres vinent.

  5 de març de 2019

  Hola a tothom! Ahir vam comentar tots els exercicis que teníem pendents de r/rr i els de verbs, del llibre i del quadern, i vaig donar més fotocòpies de verbs.

  Després vam treballar textos divulgatius i la diferència de significat de paraules en el lèxic comú i el lèxic d’especialitat amb les activitats 5, 6, 7 i 8 de les p. 42 i 43 del llibre. I per acabar, amb l’activitat 9 vam introduir els pronoms relatius. Bàsicament vam repassar el concepte d’oració subordinada adjectiva, el paper que hi fan els relatius i tots els complements verbals que tenim en català, i dimecres veurem com actuen els relatius.

  Us podeu llegir les p.78 a 81 del llibre, per venir una mica preparats, però ja ho explicarem en detall. Recordeu també que dimecres cal portar el decàleg del bon lector fet.

  28 de febrer de 2019

  Bon dia! Ahir vam corregir els exercicis de verbs que teníeu del quadern i vam acabar de comentar els participis (en teniu una llista dels irregulars a la pàgina 87). Després vam comentar la tasca final de la unitat: heu de fer un decàleg per a ser bons lectors per a una hipotètica biblioteca. És per a dimecres que ve, si voleu comenceu-hi a pensar i dilluns demaneu-me la plantilla que els vaig donar.
  I vam començar la unitat 4, a l’entorn dels textos divulgatius, llegint i comentant el text inicial (p. 38 i exercicis 1 i 2 de la p. 39). Un text divulgatiu força dens que ens va servir per parlar de la distinció entre el català oriental i occidental, el concepte de substrat (llengües anteriors al llatí al nostre territori) i el concepte de llenguatges especialitzats (no és el mateix substrat en geologia que en lingüística).

  I, finalment, partir de l’activitat 3 vam parlar de l’ortografia de r/rr. En trobareu l’explicació a les p. 107 i 108 del llibre.
  Tenim exercicis de verbs i de r/rr per fer a casa: del llibre 6 i 7 de la p. 90 i 2 de la p. 90. Del quadern el 4 de l a p. 14 i 1, 2 i 3 de la p.23.

  26 de febrer de 2019

  A la classe d’ahir vam comentar les correccions dels exercicis que teníeu en fotocòpies de verbs i connectors (molt de pressa, perquè ningú tenia dubtes) i vam corregir els exercicis del llibre, amb el de la p. 30 vam fer imperatius i amb el de la p. 32 imperatius i pronoms febles (demaneu-me la fotocòpia que els vaig passar).

  Després vam “escoltar per escriure”: vam sentir l’àudio de la p. 32 , en vam fer un esquema i a continuació vam comentar les preguntes del llibre.

  A la darrera part de la classe vam treballar les formes no personals del verb, a partir del text de la p. 33 (activitat 7). Vam veure algunes característiques dels infinitius i els gerundis, no vam tenir temps de parlar dels participis.

  Podeu fer els exercicis 5, 6 i 7 de la p. 14 del quadern i el 5 de la p. 90 del llibre.

  22 de febrer de 2019

  Dimecres a classe vam continuar amb les exposicions orals, que tembé van ser molt interessants; vam comentar, encara, 3 textos dels que havíeu fet vosaltres a la unitat anterior i vam corregir els exercicis dels guionets.

  Vaig donar les solucions de la fotocòpia de verbs (demaneu-me-la) i dilluns comentarem els dubtes que tingueu de verbs i connectors (les dues fotocòpies que us heu de corregir vosaltres).

  A casa, cal fer l’activitat 1 de la pàgina 30: omplir la graella de sota el text i també canviar els verbs en imperatiu a 2a personal del plural i 3a singular i plural (evita-eviteu-eviti-evitin) i l’activitat 5 de la pàgina 32. Compte amb aquesta, haureu de canviar pronoms, també!

  19 de febrer de 2019

  Bon dia! Ahir vam sentir una part de les presentacions d’entitats i les vam valorar a partir d’un guió. Van ser totes molt interessants.
  Després vam comentar els exercicis de textos instructius del llibre i el quadern i vam aprofitar per parlar una mica més dels pronoms febles (petits tastets).

  A casa, cal fer els exercicis de guionets: 1 i 2 de la p. 100 del llibre i 1, 2, 3 i 4 de la columna dreta de la p. 18 del quadern.

  14 de febrer de 2019

  Hola! Ahir vam comentar la fotocòpia de connectors que teníem pendent (el fullet de CatSalut), vaig repartir la solució de l’altra fotocòpia que teniu de connectors i en vaig donar una de verbs.

  Després vam comentar tres dels vostres textos (algun problema de registre i de cohesió) i vam aprofitar per veure l’apartat de majúscules i minúscules del web Esadir. A continuació vam començar la unitat 3: els textos instructius, llegint i comentant el text de la p. 29 i fent l’activitat 1 i la 3. Heu de llegir-vos les característiques dels textos instructius, de les p. 62 i 63 del llibre i fer els exercicis 2 i 3 de la p. 64 i l’1, 2 i 3 de la p. 6 del quadern.

  I per acabar vam veure l’ús dels guionets en paraules compostes i derivades. Podeu consultar la fotocòpia que us vaig donar dilluns passat.

  I prepareu l’exposició oral per a dilluns.

  12 de febrer de 2019

  Bon dia. Ahir vam comentar l’esquema del text de la p. 67, jo en vaig passar un model (demaneu-me’l) i vam parlar de la importància de fer-se un bon esquema per poder fer una bona exposició oral.

  Després vaig tornar els textos que havíeu fet (no tots, els que no vaig poder corregir els tornaré dimecres) i en vam comentar algunes qüestions de cohesió, de coherència i de gramàtica. Vam fer una primera aproximació als pronoms EN / HI a partir dels vostres textos.

  Dimecres comentarem un exercici de connectors que tenim pendent fa dies (una fotocòpia d’un text de CatSalut) i us en portaré més.

  Recordeu d’anar preparant l’exposició oral per a dilluns vinent.

  7 de febrer de 2019

  Bona tarda. Ahir vam acabar la unitat 2, vam comentar els exercicis de s / z del quadern, l’exercici de sinònims del llibre i el de triar el millor resum del quadern. Difícil posar-se d’acord sobre quin era el millor.

  Vam continuar amb un exercici de comprensió oral i expressió escrita: vam sentir un àudio sobre la festa de les Enramades i en vam fer un resum. I després vam practicar com fer esquemes (en vam fer un, entre tots a partir del text de la p. 229 i com fer una exposició oral a partir de l’esquema. Per cert, que aquesta és la tasca final d’aquesta unitat:

  Tria una entitat del teu poble (pots ser-ne membre o no), busca’n informació i prepara’n una explicació per presentar-la oralment. La presentació serà davant dels membres d’un jurat (jo mateixa i la resta de companys) que haurem de decidir si la presentació és prou bona com per donar una subvenció a la teva entitat.
  Tindràs un màxim de 3 minuts (ni un segon més!) per presentar-la.
  Per tal de fer una bona presentació, de manera ordenada i sense oblidar res, t’hauràs de fer una esquema a partir de la informació que tinguis.
  La data de la presentació és el dilluns dia 18, o sigui que si teniu algun dubte en podem parlar la setmana entrant.

  Per acabar, vam veure com es podia dir la mateix cosa, usant una estructura d’oració diferent: és l’exercici 11 de la p. 25. Proveu de fer-lo sols i m’ho comenteu dilluns.

  Per dilluns cal fer l’activitat de la pàgina 67 del llibre: l’esquema d’un text explicatiu. I demaneu-me fotocòpies que vaig passar ahir.

  5 de febrer de 2019

  Bon dia! A la classe d’ahir vam fer molta feina: vam començar comentant els exercicis de s/z del llibre (bé, primer els deures que m’havíeu posat a mi: explicar els orígens de la ce trencada) i vam continuar amb les característiques dels textos explicatius. Vam veure com resumir el text de la p. 20; vam treballar sinònims, hiperònims i hipònims (vg. pàg. 94 i 95), la nominalització (activitat 2 de la p. 21) i els connectors (activitat 4 i fotocòpies que em podeu demanar quan vingueu a classe).

  A casa:
  – Fer i corregir-vos vosaltres mateixos els exercicis de s/ z de les p. 20 i 21 del Quadern.
  – Fer l’exercici de la p. 8 del quadern (triar el resum adequat)
  – Fer l’exercici 1 de sinònims de la p. 97 del llibre

  31 de gener de 2019

  Ahir vam treballar sobretot ortografia, les esses sordes i sonores: com sonen i com s’escriuen. Vam treballar a partir de les paraules subratllades del text de la pàgina 18 i vam fer les activitats 2 i 3 de la p. 19, per tal de deduir la normativa ortogràfica (la trobareu a les p. 102 i 103, juntament amb algunes llistes de paraules que, sovint, pronunciem malament). Tots junts vam fer els exercicis 1, 5 i 7 de les p. 104 i 105. A casa, cal fer els altres.

  A la segona part de la classe, vam comentar les característiques dels textos explicatius (podeu llegir les p. 20, 64 i 65) i vam fer l’activitat 1 de la p. 21; excepte la pregunta d, que farem el proper dia, perquè per fer-la ens faltaven sinònims. Per això, a casa també cal fer l’activitat 3 de la p. 21: buscar sinònims. Aquests enllaços són d’alguns diccionaris de sinònims en línia

  Diccionari de sinònims Albert Jané
  Softcatalà
  Diccionaris.cat

  29 de gener de 2019

  Ahir vam continuar treballant els verbs amb radical velaritzat (n’hi ha un resum a la p. 84 del llibre). Vam fer l’activitat 5 de la p. 90 i els vaig donar unes fotocòpies per fer a casa (la setmana que ve portaré les solucions perquè us les pugueu corregir). Els que no hàgiu vingut, demaneu-me les fotocòpies.
  I vam començar la unitat 2, que ens portarà a parlar dels textos explicatius, per acabar redactant una guia d’entitats. Vam llegir el text de la p. 18, un exemple de text explicatiu divulgatiu i amb les activitats 1 i 4 vam parlar de les característiques del text: de tipus de textos, de la intenció comunicativa i dels registres. Finalment, amb l’activitat 5 vam treballar un exemple de registre col·loquial, les frases fetes, en aquest cas, amb parts del cos. La part d’ortografia, les activitats 2 i 3, les veurem dimecres.

  A casa, aneu avançant en el text de la unitat 1 que m’heu de lliurar la setmana que ve.

  24 de gener de 2019

  Bon dia a tothom, però especialment als que esteu passant la grip. Feu molta bondat i recupereu-vos ben aviat.
  Ahir vam treballar els imperatius, amb l’exercici 7 de la p. 13 i amb els exercicis 1, 2 i 3 de les p. 88 i 89. També vaig explicar què passa amb els subjuntius i els imperatius dels verbs amb radical velaritzat. El proper dir us en portaré un resum i algunes activitats per practicar-los.

  I, per acabar, vam fer l’activitat de comprensió oral de la p. 13 i vam parlar de les paraules polisèmiques: les que tenen més d’un significat, a partir del text de la p. 14, on hi ha paraules polisèmiques com capçalera o serra.

  Amb això, donem la unitat per acabada. Teniu temps fins al dia 4 de febrer per fer el vostre fullet informatiu sobre un espai natural. Pot ser simplement una via verda, una platja verge… Recordeu que ha de tenir dues parts: una descripció de l’espai i una llista de recomanacions als visitants, per gaudir-ne i respectar-lo.

  Ah! I per dilluns també cal fer els exercicis 1, 2 i 3 de la p. 14 del quadern.

  22 de gener de 2019

  Bon dia! Ahir vam corregir, comentar i acabar els exercicis de g / j x / ix… i vam continuar treballant fullets informatius per tal de preparar el nostre: vam llegir-ne les característiques i alguns models a les p. 10, 11 i 12 del llibre i vam aprofitar per parlar una mica de variants dialectals (rossellonès i alguerès), ja que dos dels textos pertanyen a aquests parlars. En trobareu informació a la p. 112, 113 i 114 i dos vídeos per sentir com sonen a l’inici d’aquest blog.
  Amb el text de la pàgina 12 vam parlar dels verbs en imperatiu i de les perífrasis verbals. Podeu mirar-vos la p. 82: l’imperatiu i la 86: perífrasis verbals d’obligació.

  I cal fer els exercicis 1, 2 i 3 de les p. 88 i 89.

  16 de gener de 2019

  Bon dia! Ahir vam acabar de comentar la precisió lèxica, amb els exercicis 3 i 4 de la p. 99 del llibre. Després, a partir del text que havíem llegit el dia anterior, de la p. 8 vam treballar la fonètica i l’ortografia de g /j tg / tj x/ ix / tx / ig (ho teniu a la p. 106). Podeu fer l’activitat 5 de la p. 9 i la 1 i la 3 de la p. 107.
  Del quadern, els exercicis 1 a 5 de la p. 22 i 23.

  14 de gener de 2019

  Hola a tothom! Ahir a classe vam acabar de comentar els exercicis de l’última unitat d’S1, i amb ells alguns casos especials d’apostrofació, com ara davant de sigles o paraules començades amb essa, com Scala; que / què: quan s’accentua i alguns casos de dièresi.

  Després vam començar la primera unitat d’S2, llegint un text sobre l’Empordà i comentant-lo, i a partir del text vam tornar a parlar de precisió lèxica: paraules de les quals confonem el significat, com ara: seure / assentar-se. Ho teniu a les p. 8, 9 i 98. No hi ha deures, perquè encara no havien arribat els llibres. A veure com ho tenim demà.

  9 de gener de 2019

  Primer dia de classe. Hem conegut tres companys nous, que s’han afegit al curs: la Mariela, la Cristiana i en Jaume. Hem vist i comentat tot el material complementari que us cito a la fotocòpia de presentació (demaneu-me-la) i hem comentat els exercicis 9 i 10 de la proposta de repàs que teníeu al final del llibre d’S1.
  Dilluns acabarem de veure aquests exercicis i muntarem la classe en funció de si teniu el llibre o no, suposo que tots heu vist el correu que us vaig enviar divendres.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • mpadros: Bon inici!
 • Lourdes Plaja Moreno (BIS): Hola, bon inici de curs a tothom.
 • mpadros: Aquesta setmana continuarem treballant-hi.
 • Cynthia Abad: Gràcies per donar-nos més exercicis de pronoms febles. A veure si finalment me’n surt. Encara no...
 • mpadros: Sí, Jordi, corresponen a tota la unitat 11.

Núvol d'etiquetes

Articles avaluació de curs Cantem en català Comentaris i suggeriments Consells Curiositats Descripció Diari de curs Entreteniments Errors freqüents Exercicis autocorrectius Exercicis de reforç expressió escrita expressió oral Frases fetes lectura Novetats Ortografia poesia prova Pàgines web règim verbal Sant Jordi solucionaris Suficiència 1 Tinc una pregunta Tipologia textual Una comprensió oral Varietats generacionals Varietats geogràfiques Vídeos sobre les vostres EO xerrada