RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘Novetats’

 • Premi de Narrativa Curta Festa Major de Palafrugell

  Si us agrada escriure, podeu participar en aquest concurs narratiu que organitza l’Ajuntament de Palafrugell:

  Bases del Premi de Narrativa Curta Festa Major de Palafrugell
  1. Convocatòria del Premi
  Aquest premi és convocat per l’Ajuntament de Palafrugell per donar suport a nous valors en la creació literària en llengua catalana. Presentar-se al concurs implica l’acceptació de totes aquestes bases.

  2. Tema del Premi
  Només s’admetrà una obra per autor/a. Ha de ser rigorosament inèdita; no es pot haver premiat en cap certamen ni divulgat en cap forma. Es tindrà en consideració que l’acció transcorri a Palafrugell, l’Empordà o la Costa Brava, i/o que es faci referència a la festa.

  3. Presentació d’obres i format de presentació
  El gènere literari de les obres presentades ha de ser la narració. L’extensió serà de màxim 4 fulls, en format DIN A4, tipus de lletra Arial i cos 12.
  La presentació serà en suport paper, escrit a ordinador a doble espai i per una sola cara. Es signarà amb pseudònim i s’inclourà en un sobre gran amb el títol “Premi de Narrativa Curta Festa Major de Palafrugell” amb indicació de la categoria, juvenil o adult, i el títol de l’obra.
  Amb el sobre gran s’acompanyarà un sobre menor tancat, amb el títol de l’obra i el pseudònim, que inclourà a l’interior les dades de l’autor/a: nom, cognoms, pseudònim, adreça, telèfon i DNI.

  Els treballs s’han de presentar presencialment al Taulell de la Biblioteca Pública de Palafrugell, al carrer de Sant Martí núm. 18 de Palafrugell. Telèfon 972 30 48 09.

  4. Categories del Premi
  Hi haurà dues categories: una categoria juvenil de 14 a 17 anys i una categoria adults a partir de 18 anys.

  5. Formació i deliberacions del Jurat
  El Jurat estarà format per 6 membres voluntaris del Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Palafrugell, els quals poden convidar una persona de l’àmbit de la literatura que tindrà dret a vot. Les deliberacions del jurat seran reservades. Els premis poden ser declarats deserts, si el jurat ho decideix.
  Les qüestions que no siguin previstes en les bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

  6. Termini de presentació i lliurament del premi
  El termini de presentació començarà el dia 1 de febrer del 2011, i s’acabarà a les 19:30 hores del dia de Sant Jordi de 2011. La proclamació dels relats guanyadors i el lliurament dels premis es farà durant la Festa Major del 2011.

  7. Dotació
  Premi categoria juvenil: un val de 100 euros per adquirir llibres en llibreries de Palafrugell.
  Premi categoria adults: un val de 200 euros per adquirir llibres en llibreries de Palafrugell.
  L’Ajuntament publicarà les obres guanyadores en el programa de la Festa Major de 2011 i/o altres publicacions municipals.

  8. Referent als Drets
  No serà retornat cap treball; les obres seran destruïdes en acabar el concurs. L’acceptació del premi per part de les persones guanyadores atorga a l’Ajuntament el dret a editar el treball i publicar-lo en el programa de la Festa Major. Així mateix l’Ajuntament podrà divulgar-lo per mitjà de la xarxa Internet si ho considera oportú. L’autor/a seguirà disposant de la resta de drets no esmentats en aquesta base. Les persones guanyadores del certamen lliuraran una còpia en suport electrònic (programa de tractament de textos Word, Writer d’Open Office o altre de caràcter estàndard) del seu text.

  Article complet

 • Convocatòria 2011

  Tal com algú de vosaltres em va demanar, us aviso que ja està oberta la convocatòria de proves de català 2011.
  Si algú ho vol intentar (a part d’estudiar moltíiiiiiiissim), que no es despisti:
  Període de sol·licitud d’inscripció: de l’11 de febrer al 2 de març de 2011.
  Període de pagament: de l’11 de febrer a les 22 h del 3 de març de 2011.

  Podeu trobar més informació al web de la llengua catalana (requisits, taxes, calendari, models de proves…) .

  Article complet

 • De SPL a DGPL

  A partir d’ara, no parlarem de Secretaria de Política Lingüística sinó de Direcció General de Política Lingüística. Les seves funcions són les que es van publicar en el darrer Decret 45/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Cultura:

  Article 7

  Direcció General de Política Lingüística

  1. Corresponen a la Direcció General de Política Lingüística les funcions següents:

  a) Analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa vigent.

  b) Vetllar per l’aplicació de la política lingüística que estableix el Govern i coordinar les accions i mesures dels diversos departaments.

  c) Impulsar i coordinar, si escau, les actuacions relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana que emprenen els ens locals de Catalunya a través de la participació en el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya.

  d) Promoure el diàleg, la cooperació i la coordinació amb altres institucions competents en matèria de política lingüística, especialment en l’àmbit territorial de la comunitat lingüística catalana.

  e) Desenvolupar polítiques tendents a fomentar els usos de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat i la disponibilitat de productes i serveis en català.

  f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  2. La Direcció General de Política Lingüística manté l’estructura orgànica que depenia de la Direcció de Planificació i Foment de la Secretaria de Política Lingüística, prevista als articles 2 al 8 del Decret 216/2005, d’11 d’octubre, d’estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística.

  Disposicions addicionals

  Primera

  Se suprimeixen els òrgans següents:

  a) La Secretaria de Cultura, prevista a l’article 33 del Decret 136/2008, d’1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

  b) La Secretaria de Política Lingüística, prevista a l’article 1 del Decret 216/2005, d’11 d’octubre, d’estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística.

  c) L’Oficina de Planificació Estratègica prevista a l’article 24 del Decret 136/2008, d’1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

  Segona

  La Direcció de Planificació i Foment, creada mitjançant l’article 1 del Decret 632/2006, de 27 de desembre, pel qual es modifica l’estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística, passa a denominar-se Direcció General de Política Lingüística.

  Article complet

 • Novetat a l’Optimot

  L’OPTIMOT PERMET CONSULTAR ELS VERBS CONJUGATS
  Optimot, el cercador d’informació lingüística de la Generalitat de Catalunya, incorpora des del dia 5 de novembre les fonts següents:
  * Els models de conjugació de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (versió provisional) amb les formes generals i les principals variants dialectals, i amb el desenvolupament complet dels temps simples i els compostos. Aquestafont permetrà resoldre dubtes sobre les conjugacions verbals.
  * El Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans, obra que recull la forma i la pronúncia catalanes dels topònims més significatius de la Catalunya del Nord. Aquesta font permetrà resoldre dubtes sobre toponímia.
  A conseqüència d’aquestes incorporacions, s’han modificat els apartats Fonts i Ajuda del cercador.

  Orientacions per a la consulta de verbs conjugats
  Si volem saber com s’escriu una determinada forma verbal, hem d’escriure l’infinitiu del verb al quadre de text i seleccionar la modalitat de cerca Verbs conjugats. Per veure el detall del resultat, hem de clicar sobre el títol del resultat (destacat en verd). A continuació se’ns obrirà un document en PDF: si el verb que hem consultat (caminar, saltar, etc.) és un verb que es conjuga com un verb model (cantar), veurem la taula del verb model (cantar).

  Font: Secretaria de Política Lingüística

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • mpadros: Bon inici!
 • Lourdes Plaja Moreno (BIS): Hola, bon inici de curs a tothom.
 • mpadros: Aquesta setmana continuarem treballant-hi.
 • Cynthia Abad: Gràcies per donar-nos més exercicis de pronoms febles. A veure si finalment me’n surt. Encara no...
 • mpadros: Sí, Jordi, corresponen a tota la unitat 11.

Núvol d'etiquetes

Articles avaluació de curs Cantem en català Comentaris i suggeriments Consells Curiositats Descripció Diari de curs Entreteniments Errors freqüents Exercicis autocorrectius Exercicis de reforç expressió escrita expressió oral Frases fetes lectura Novetats Ortografia poesia prova Pàgines web règim verbal Sant Jordi solucionaris Suficiència 1 Tinc una pregunta Tipologia textual Una comprensió oral Varietats generacionals Varietats geogràfiques Vídeos sobre les vostres EO xerrada