• Conclusions del debat “20 anys, i ara què?”

  Escrit per el 10 de May del 2010 a les 9:38 a: General

  A continuació, us passem un breu resum de les conclusions del debat sobre els vint anys del CNL de Girona, fet durant la Trobada.

  Les conclusions estan dividides en dos apartats: aspectes a millorar i aspectes positius dins del CNL de Girona.

  Aspectes a millorar

  Estan llistats per ordre de reiteració, de manera que els primers són els més enumerats pels diferents grups de treball.

  Pel que fa a la feina i als aspectes d’organització:

  1. Es va constatar un augment considerable de les tasques administratives en els serveis i oficines, per la qual cosa es creu que cal reforçar, consolidar i ampliar la plantilla del personal administratiu del centre.
  2. També es va fer palès l’augment de tasques que han d’assumir els tècnics, que cada vegada tenen més feina, acompanyat també d’un augment de la burocràcia. Una de les propostes que es feia era la utilització del DNI electrònic per tal de poder fer algunes gestions de forma més àgil. Es demana un augment de places de TNL.
  3. També es comenta que cal millorar algunes eines informàtiques que agilitin la feina (el programa SIGMA pel que fa als acords de col·laboració o convenis), ja que en alguns casos l’alenteixen més.
  4. Es reclama un espai per poder reflexionar i dissenyar amb més calma i serenitat el que cal fer.
  5. Alguns grups van parlar del col·lapse puntual del CNL en alguns moments del curs: caldria millorar durant els dies de matrícula per evitar cues, caldria mirar la possibilitat de fer inscripcions en línia als cursos, i potser també la gestió del correu electrònic, ja que es genera una gran quantitat de missatges. També es parla que es podria millorar la contractació del professorat; es creu que es fa molt ràpid, just abans de començar els cursos, i que a vegades es podria intentar que hi hagués més continuïtat.
  6. Es debat, també, sobre la planificació de la feina. Sovint, els tècnics no poden treballar amb prou concentració si a més han d’atendre el públic, el telèfon…

  Pel que fa a l’àrea d’ensenyament:

  1. La preocupació principal del professorat és l’aplicació de la metodologia per tasques en els cursos intermedis i de suficiència. Va semblar que molts professors no acaben de sentir-se del tot familiaritzats amb aquesta manera de treballar i amb el material proposat.
  2. Un altre aspecte és la petició de poder fer més reunions entre professors, però no per debatre aspectes organitzatius, sinó de tipus més didàctic i per poder intercanviar experiències. Relacionat amb aquest punt, es va comentar la necessitat de reforçar de forma decidida la comissió d’ensenyament del CNL. També es va parlar de redissenyar la reunió de principi de curs a Girona per tal que sigui útil per a tothom. També en aquesta mateixa línia es comenta que els equips de treball virtuals van bé, però que no poden substituir les trobades presencials.
  3. Es demana també que es promogui una coordinació més clara a alt nivell entre el Departament d’Educació i el CPNL, per tal de poder tenir més clar qui fa què i que no sigui el tècnic o director dels CFA de cada territori que hagin de consensuar aquesta col·laboració sense línies o voluntats gaire clares.
  4. Es va comentar que calen més hores de preparació de cursos i que fer sis cursos al mateix temps és una mica excessiu.
  5. Els administratius demanen que es tingui més cura a l’hora d’omplir les graelles dels cursos, perquè, si no, es troben que han d’interpretar la informació.
  6. Es comenta que cal que a les aules tinguem més eines informàtiques per poder fer treballar de forma més actualitzada.

  Pel que fa a la dinamització:

  1. Es parla del programa de Voluntariat per la llengua. Es comenta que cal millorar-ne el programa informàtic i sobretot l’edició de material. En aquest cas els serveis creuen que s’ha anat enrere en els darrers dos anys.
  2. De forma més general, es comenta que cal que la feina que fa el CPNL es visualitzi més i que augmenti el prestigi del Consorci.
  3. Es comenta que el sistema de comunicació de les campanyes dissenyades des de la SPL no té gaire en compte la realitat territorial d’alguns serveis. Alguns tècnics es queixen que no se’ls demana mai l’opinió i que no hi ha cap mena de retorn entre la difusió de la campanya i de l’acollida que ha tingut.

  Pel que fa a la formació:

  1. Es constata l’augment de la diversitat dels alumnes en els darrers anys, per la qual cosa es proposa que en la formació del CPNL s’hi incloguin tallers bàsics d’idiomes per poder entendre com funcionen altres llengües i així poder empatitzar millor amb els alumnes.
  2. Es demana que s’expliqui de forma més detallada a tothom la llei d’acollida, ja que sembla que no ens és prou coneguda i que ens afecta en la nostra feina.
  3. Es reclama una formació més aplicada en noves tecnologies. Això vol dir no només aprendre a fer anar un programa, sinó a saber-ne treure el màxim profit. Es detectava una certa preocupació per aquest tema, ja que hi ha tècnics que veuen que això els supera una mica.
  4. En aquest mateix apartat també es parla de l’ús que cal fer o que podem fer com a CPNL de les xarxes socials.
  5. Es creu que es podria aprofitar la gent que ja té una certa experiència perquè pugui ajudar els nous professors. Aquesta mesura es proposava sobretot per als cursos inicials.

  Aspectes positius

  1. Com a primer punt es destaca com a fet positiu la utilització del SIGMA, que ha permès treballar més bé, excepte en alguns dels seus mòduls. En general, es creu que ha anat molt bé per poder controlar millor l’assessorament i l’ensenyament.
  2. Es valora com a fet molt  positiu la bona relació dins del CNL, així com també la implicació del personal i la coordinació que hi ha.
  3. Es valora la incorporació que ha fet en els darrers anys el CNL en l’ús de les noves tecnologies: en aquest sentit es valora de forma positiva l’ús del google docs, la incorporació de les graelles automàtiques de puntuació per als cursos, els equips de treball virtuals, i la implantació dels missatges de mòbil per a comunicacions amb els alumnes i les parelles lingüístiques.
  4. Es creu que ha estat un encert separar el programa de Voluntariat per la llengua de l’àrea de dinamització i tractar-lo com una actuació per si sola. Dins de VxL també es valora com una bona actuació el fet que les parelles puguin rebre El Punt a casa. Malgrat tot, en alguns municipis sembla que la gestió que s’ha fet de la tramesa no és del tot bona.
  5. Dins de la dinamització es veu bé el pas que s’ha fet per alliberar els serveis de part de l’assessorament i de l’ús de l’Optimot per tal que els usuaris puguin ser més autònoms.
  6. Pel que fa a ensenyament, es comenten un parell d’aspectes. El primer és que cada vegada tenim més clar què vol dir ensenyar català com a llengua estrangera. En aquest sentit, es valora com a bo el canvi que hem fet cap al llibre Passos, que permet treballar més bé. També es parla, com a bona experiència, de l’organització d’actes que reflecteixin la diversitat lingüística, com per exemple Poemes del món.

  Aquí trobareu les conclusions en format pdf, per si les voleu imprimir.

2 comentaris

 1. Carme Bové

  10 May 10
  16:16 #

  Felicitats per la feina feta i gràcies per les conclusions del vostre debat, ja veig que em vaig perdre una sessió de treball molt interessant … Argh… Em sap greu no haver vingut! De totes maneres, gràcies per haver comptat amb mi! ;-))

 2. Pilar Aldeguer

  11 May 10
  19:43 #

  Quin èxit de convocatòria! Us felicito per la feina feta, per l’organització, pel lloc… Fantàstica Trobada tant des del punt de vista lúdic com de treball. I tant que calen espais de comunicació entre tots nosaltres: administratius, tècnics, coordinadors, responsables de programes… Un cop més es confirma que la comunicació és la nostra assignatura pendent, i mira que n’aprenem de coses en aquesta Trobada…

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Pilar Aldeguer: Quin èxit de convocatòria! Us felicito per la feina feta, per l’organització, pel lloc…...
 • Carme Bové: Felicitats per la feina feta i gràcies per les conclusions del vostre debat, ja veig que em vaig perdre...
 • Roger Vilà: No emboliqueu la troca!!!, que és molt fàcil! Qui vingui de Girona el millor que pot fer és agafar la...
 • Quimera: O sigui, primer hem d’agafar la AP-7 i llavors sortir per la variant que ens porta a l’Eix i...
 • Roger Vilà: Oliver, ets de por! On l’has vist, el formatge de llet de burra? Aquí només hi ha matèria primera...

Núvol d'etiquetes

CNL de Girona CPNL el ram fotografies història poesia trobadoresca programa qüestionari trobada