Aprenentatge autònom (juny-juliol de 2010)

 • Final

  Bé, la formació formal ha arribat al final. Entre tots i totes hem deixat gairebé 150 entrades i comentaris al bloc. Ua agraeixo molt la participació, la continuïtat en el debat dels temes que he anat proposant i les aportacions, que puc qualificar de molt valuoses. Sóc conscient que el curs es desenvolupa en poc temps i que potser no es pot arribar a tots els links (els meus i els vostres!). No es tracta, però, d’exhaurir res, aquesta formació no es concep com una cursa contra el temps.

  El curs pretén ser un espai d’intercanvi molt semblant als que generen els PLE, on persones troben persones amb uns interessos semblants i intercanvien coneixements, punts de vista, reflexions (per cert, ja m’explicareu com acabeu de configurar el vostre PLE).

  Això s’acaba, però l’aprenentatge informal (el 95 %) continua. Si us interessa alguna qüestió en la qual us sembli que us puc donar un cop de mà, ja sabeu on sóc. Si teniu temes per suggerir que tracti Aprendre llengües, ja ho sabeu. Moltes gràcies de nou. Bon estiu!

  Enric Serra

  Article complet

 • 6. Estratègies per a l’aprenentatge de llengua

  Sisena i darrera entrada al bloc. Ens allunyem una mica de les aplicacions del web social i entrem en un territori des de sempre vinculat a l’autoaprenentatge, el de les estratègies. No deixem de banda, amb tot, que a la xarxa hi ha aplicacions o eines útils per a qüestions relacionades amb les estratègies d’aprenentatge (un exemple: la qüestió dels estils d’aprenentatge).

  Algunes de les aplicacions del web 2.0 que hem vist, d’altra banda, contribueixen clarament a fer aprenents estratègics (les que incideixen en els aspectes de planificació, sense anar més lluny).

  He seleccionat, com us vaig comentar el primer dia, tres recursos com a punt de partida del treball a partir d’aquesta entrada. Un, el primer, és el bloc d’estratègies per a l’aprenentatge de llengües que es va configurant a l’entorn del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües que coordino a la UAB. És un recurs obert a tothom i en creixement.

  Els altres dos recursos ens porten a una obra (descarregable en pdf en francès i en anglès), Aider les apprenants…, que reflexiona sobre aquesta qüestió en l’àmbit dels aprenents de llengües universitaris a Europa, del qual em semblen recomanables, per exemple, les graelles finals.

  L’altre recurs, que em sembla molt madur i molt solvent, són unes taules d’estratègies canadenques, pensades per a aprenents de francès en una àrea no francòfona del Canadà.

  Quin treball proposo amb aquests materials? D’entrada una bona mirada dels recursos recomanats. Posteriorment, les possibilitats són múltiples: 1) comentar els recursos (aplicabilitat, interès en el vostre cas); 2) posar-los en relació amb com treballeu aquests aspectes amb els vostres aprenents; 3) debatre un aspecte que considero fonamental, el de la integració del component estratègic en les activitats de l’aprenent, o, en canvi, el seu tractament aïllat (en graelles amb activitats d’aprendre a aprendre o similars); 4) valoració del pes que doneu als diferents tipus d’estratègies (cognitives, metacognitives, socioafectives) en els processos de formació en què interveniu. El terreny és prou obert perquè cadascuna pugui aportar el que li resulti més rellevant o significatiu sobre la qüestió.

  M’agradaria, amb tot, fer un experiment en aquest tema. Un experiment de “saviesa de la multitud” o “intel·ligència col·lectiva” (digueu-li com vulgueu, és un dels tòpics del web 2.0) o aprofitament del potencial de la “comunitat de pràctica” que constituïm tots nosaltres: us demanaria que aportéssiu algun altre recurs de la xarxa que considereu valuós (generat en un centre d’autoaprenentatge de qualsevol llengua, un material d’autor, una aplicació) sobre estratègies d’aprenentatge de llengües. A veure què construïm entre tots.

  Dilluns cap al vespre tancarem el curs, tot i que, és clar, l’aprenentatge continua (ja sabem on trobar-nos, de PLE a PLE). Fins ara!

  Enric

  Article complet

 • 5. Del PLE al PEL (Portfolio europeu de les llengües)

  Hola a totes. Dediquem aquest tema al Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) i a aspectes que fàcilment s’hi poden vincular. El PEL és, com sabeu, un document personal d’autoavaluació les línies del qual va establir el Consell d’Europa fa uns anys (es va llançar el 2001 aprofitant l’Any Europeu de les Llengües). Es tracta d’un document fonamental en l’autoaprenentatge de llengües. Té tres parts, el passaport lingüístic, la biografia lingüística i el dossier (aquesta darrera és la que és pròpiament un portafolis, ja que recopila les evidències del procés d’aprenentatge: textos, enregistraments, produccions lingüístiques diverses…). M’agradaria que accedíssiu al PEL d’adults del Ministerio (aquest model de portfolio no és en català, a diferència del que passa amb els models d’altres nivells educatius), us féssiu una bona idea del que és el PEL, si realment no el coneixíeu i que valoréssiu la possibilitat d’ús a les aules, als entorns personals d’aprenentatge, o, encara més en general, als centres que ensenyen llengües. Què en faríeu servir? Quina utilitat pot tenir? Si ja el feu servir, podríeu explicar com. Us suggeriria, també, que accedíssiu a un PEL electrònic, un e-portfolio (el d’ALTE-EAQUALS, per exemple, amb interfícies en anglès i francès), que us el descarreguéssiu i provéssiu d’emplenar-lo. Hi trobeu millora respecte al model en paper del MEC? Us sembla més útil? Us vull proposar, també, alguna altra activitat (decanteu-vos pel que us sembli més interessant): al Servei de Llengües de la UAB duem a terme un projecte de biografies lingüístiques, el sentit i les mostres del qual podeu consultar en un bloc que provisionalment aplega el material que genera el projecte i per mitjà de l’etiqueta biografia lingüística del bloc Aprendre llengües. Us sembla una bona pràctica de reforçament de la consciència lingüística, la realització de la “biografia lingüística”? Feu servir pràctiques semblants? És aplicable a la vostra aula? Si us ve de gust, d’altra banda, podeu fer una bona passejada per l’itinerari de consciència lingüística, material senzill que se’m va acudir de fer i que potser pot interessar a algú de vosaltres. Es podria aplicar amb els vostres alumnes aquest itinerari? Llançades aquestes qüestions, comencem, doncs, el debat.
  Fins ara.
  Enric

  Article complet

 • 4. Els entorns personals d’aprenentatge (PLE)

  Hola a totes,

  En aquest punt del treball us demano que definiu el vostre entorn personal d’aprenentatge, en un sentit ampli. La pregunta es podria formular de la manera següent: què necessiteu per aprendre llengua al llarg de la vida, informalment i formalment? Quina mena de dispositiu? Amb quines peces?

  Tot i que no excloem res, estaria bé que conduíssiu la reflexió cap als elements que tenim disponibles a la xarxa, cap als personal learning environment.

  Com és el vostre PLE, si és que en teniu? Com us agradaria que fos? M’agradaria que tinguéssiu en compte en la vostra reflexió totes les dicotomies que plantejo en aquesta entrada d’Aprendre llengües, “El PLE en tretze imatges”.

  També m’agradaria que responguéssiu la pregunta següent: on és el centre del vostre PLE, quin component us sembla que ha de ser central (un bloc, un wiki, un portafoli, etc.)? L’altra pregunta que us faig: quines eines concretes del web 2.0 us sembla que hauria de tenir el vostre PLE (o el dels vostres alumnes)? M’agradaria que afrontéssiu aquesta pregunta i plantegéssiu respostes.

  Ens donem dos dies (dijous al vespre encetem tema nou) per respondre, no més! Fins ara.

  Enric

  Article complet

 • 3. Els entorns personals d’aprenentatge (PLE)


  Hola, companyes. Avancem. Parlem dels entorns personals d’aprenentatge (PLE, EPA, PLN…), o personal learning environments. És un tema relativament recent, del qual no es parlava fa quatre o cinc anys a la xarxa, però de rabiosa actualitat. Comencem per algunes definicions del PLE:

  1) “[…] alguna mena d’instal·lació o lloc perquè un usuari tingui accés, agregui, configuri i manipuli els recursos i referències digitals que provenen de les seves experiències d’aprenentatge en curs.” (Lubensky, 2007)

  2) “Un PLE es una colección autodefinida de servicios, herramientas y dispositivos que ayuda a los estudiantes a construir sus Redes Personales de Conocimiento, poniendo en común nodos de conocimiento tácito (ej. Personas) y nodos de conocimiento explícito (ej. información).” (Reig, 2009)

  3) “The ‘pedagogy’ behind the PLE – if it could be still called that – is that it offers a portal to the world, through which learners can explore and create, according to their own interests and directions, interacting at all times with their friends and community.” (Downes, 2007).

  El tema és molt complex i té molts caires. Us proposo que:

  1) us documenteu a partir de diversos documents (vegeu més avall);

  2) col·lectivament llistem les característiques del PLE, argumentadament, als comentaris i

  3) feu una valoració de les possibilitats que aquests entorns d’aprenentatge s’estenguin i s’implantin veritablement entre els autoaprenents. Quines condicions (competències dels aprenents, dels formadors, tecnològiques, del sistema educatiu, etc.) hi hauria d’haver garantides perquè s’implantessin els PLE? Els considereu, senzillament, utòpics? Inconvenients?

  La documentació de punt de partida és la següent:

  1) lectura del document de dues pàgines d’EDUCAUSE sobre els PLE, si no teniu dificultat amb l’anglès (ajudeu-vos, si cal, d’un traductor a la xarxa);

  2) lectura dels diversos escrits d’Aprendre llengües que parlen molt directament sobre els PLE: aplego aquí tots els que responen a l’etiqueta PLE. Recomano que els llegiu en ordre invers al que us apareixen (comenceu pel més antic).

  Podeu mirar, a les primeres entrades d’AL, dos materials audiovisuals interessants: el d’Attwell i el de Rhode. Crec que orienten i tenen una certa bellesa (el d’Attwell, sobretot). De tots dos podeu extreure, indubtablement, característiques dels PLE. També us suggeriria que donéssiu un cop d’ull als articles enllaçats des de les entrades d’Aprendre llengües, si podeu. I, per no abusar dels articles, podríeu consultar també algunes altres presentacions incrustades en entrades d’Aprendre llengües (Downes, Reig…). I tot el que vulgueu, és clar.

  Paral·lelament escriuré impressions de la PLE Conference al meu bloc, per si us poden interessar.

  No us endarreriu, sisplau, que anem contra el rellotge. Qui intervé?

  Enric

  Article complet

 • 2. Eines, recursos, aplicacions del web 2.0 per al foment de l’aprenentatge autònom de llengües


  Continuem. Segona entrada. Una de les idees que m’agradaria apuntar és que l’aprenentatge virtual no necessàriament passa per la utilització d’una plataforma LMS, o de Learning Management System, els clàssics campus virtuals. No és imprescindible treballar en una aula Moodle o en altres plataformes similars (que de vegades requereixen una inversió de temps força notable en qüestions prèvies de funcionament, tant en formadors com en aprenents). Aquesta és la idea, precisament, del treball amb aplicacions (relativament) senzilles, complementàries, agregables, que cadascú pot fer servir com vulgui. Fomentar l’aprenentatge amb algun grau de virtualitat (a l’aula, fora l’aula) ja no és participar necessàriament en plataformes virtuals estàndard. Tot sembla tendir cap a la personalització.

  Com que autoaprenentatge no té res a veure amb persones aïllades, autistes, desconnectades de la resta del món, m’ha semblat interessant centrar aquesta entrada en les aplicacions relacionades amb la comunicació. M’agradaria que féssiu una mirada a aquesta mena de recursos (etiqueta “comunicació“) del bloc que tenim com a referència en aquest primer tema. Leforaforums, per exemple, permet que creeu un fòrum molt ric (amb possibilitats que van molt més enllà dels tradicionals fòrums de text); diverses eines permeten que creeu en un moment la vostra sala de xat (ja no depenem d’un proveïdor de formació que ens marca els canals de comunicació, en un campus virtual “tancat”). Una altra eina molt útil: vaig experimentar Tokbox amb una total satisfacció: qualsevol usuari amb un micro i una webcam es troba a quinze minuts d’enviar videomissatges amb Tokbox d’una manera senzillíssima (hi ha l’opció, també, d’enviar-los al Twitter directament). Segur que coneixeu eines semblants; Tokbox va ser, en el meu cas, una descoberta i m’hi he comunicat sovint amb els meus companys de feina.

  D’altra banda, recomano també (molt!) una eina antidispersió com Wallwisher. Dic antidispersió perquè la dispersió sol ser un dels neguits habituals de molts formadors i aprenents: els enviem a eines que es troben aquí i allà… Wallwisher (com pot ser-ho un bloc) és un tauler, una mena de mur amb “finestres” que hi va afegint cada usuari que permet organitzar la feina. La riquesa de les “finestres” és enorme: poden portar a tota mena de recursos. Som davant un tauler virtual, doncs, amb uns post-it tan profunds com vulguem, que ens duran a nosaltres o als aprenents on convingui. Una de les virtuts de Wallwisher és la seva gran senzillesa, aspecte determinant en l’ús a l’aula de les aplicacions 2.0.

  Tot i que us demano que us centreu més en les eines de comunicació, no cal dir que podeu intervenir sobre qualsevol altra aplicació, del bloc o fora del bloc. Els espais que posen l’aprenent en contacte amb altres persones que volen intercanviar llengua (etiqueta “intercanvi_llengua“), d’altra banda (n’hi ha unes quantes!), poden ser molt útils, també. Us atreviu a provar Livemocha, MyHappyplanet, Italki, Babbel, Palabea? Penseu que poden ser útils en el cas del català o altres llengües que globalment no són les que desvetllen un gran interès d’aprenentatge? Trieu, remeneu i, sobretot, expliqueu els descobriments en aquest espai. Espero les aportacions; no us endarreriu, sisplau! Fins ara.

  Enric Serra

  Article complet

 • 1. Eines, recursos, aplicacions del web 2.0 per al foment de l’aprenentatge autònom de llengües

  Som-hi. Tal com comentàvem en arrencar el curs, la xarxa és cada cop més plena d’aplicacions de mena molt diversa que dia rere dia ens permeten dur a terme més activitats relacionades amb els objectius dels cursos de llengua. Moltes de les aplicacions de l’anomenat web 2.0 són molt interessants des d’aquest punt de vista i la possibilitat de fer-les servir és a l’abast de qualsevol persona (formadors i alumnes) amb una gran senzillesa. Moltes d’aquestes aplicacions, d’altra banda, tenen un potencial molt gran des de l’angle de l’autoaprenentatge de llengües.

  Us proposo que doneu un bon cop d’ull a les 150 eines aplegades al bloc d’aplicacions a la xarxa que hem anat aplegant a la UAB, etiquetades per tipologies, que són el fruit de l’experiència i de les aportacions de diversos professionals.

  Crec que pot ser divertit començar experimentant amb algunes d’aquestes aplicacions que són força efectistes: Wordle (traducció gràfica del pes del lèxic en un text) (consulteu-ne, si voleu, l’apunt explicatiu a Aprendre llengües), Exploratree (guies per al pensament) (consulteu-ne, si voleu, l’apunt explicatiu a Aprendre llengües), qualsevol de les eines relacionades amb l’argumentació (etiqueta “argumentació” del bloc d’aplicacions), un conversor de text a veu com Vozme o algun generador de mapes conceptuals (trieu-ne un a partir de l’etiqueta “mapa conceptual” del bloc d’aplicacions).

  Estaria bé que féssiu alguna prova amb alguna d’aquestes eines. Podeu donar accés des de la vostra intervenció als resultats gràfics de Wordle, per exemple, o al mapa conceptual que hàgiu creat.

  Seria interessant, d’altra banda, que aportéssiu en el vostre comentari observacions sobre alguna altra eina 2.0 de la qual tingueu notícia, o algun tipus de valoració crítica d’alguna de les aplicacions que us proposo analitzar o sobre la possibilitat real de fer-les treballar amb els vostres alumnes en els processos formatius que gestioneu. Bé, això és tot de moment.

  Estaria bé que us haguéssiu sindicat les entrades i els comentaris al bloc i que anéssiu desant tots els enllaços d’aplicacions que us semblin interessants al vostre Delicious. Si us moveu per Delicious, de seguida podreu respondre la pregunta: “Quantes persones tenen desat Wordle a Delicious?”.

  Us ho pregunto també per mitjà d’aquesta aplicació radicalment 2.0, Ask500 people, gratuïta, a la xarxa, en la qual poden anar votant tantes persones com vulguin les preguntes que formulem (si plantegéssim la pregunta en anglès tindríem desenes de vots… tot i ser en català ja n’hi veig més de 10 en pocs minuts!). Perquè un dels trets fonamentals del web 2.0 és que no estem sols, i que els “companys d’aula” o d’interessos es van configurant a mesura que necessitem aprendre.

  Voteu!

  Jocs a banda, penseu que la pròxima entrada es produirà d’aquí a un parell de dies i que aniria bé que aleshores ja haguéssiu fet la vostra primera aportació a fi que no se us acumuli la feina. Fins ara. Aniré seguint els vostres comentaris.

  Ja sou al Twitter?

  Enric Serra

  Article complet

 • 0. Benvinguda al curs

  Aquest curs s’inscriu en el programa de formació del Consorci per a la Normalització Lingüística.

  Aquest bloc, Aprenentatge autònom, és l’espai de treball del curs, on aniré fent les entrades que conduiran l’activitat del grup i on els participants anireu intervenint en forma de comentaris.

  El bloc Aprendre llengües és l’entorn personal d’aprenentatge que gestiono regularment i que nodreix bona part de les reflexions inicials del curs. És un espai de diàleg d’existència anterior al curs i que es continuarà desenvolupant amb posterioritat a l’acció formativa amb la participació oberta a tothom.

  Als enllaços superiors podeu trobar informacions sobre objectius, programa, dinàmica de treball, calendari del curs i informació i materials de consulta sobre els temes tractats a l’acció formativa. També hi podeu trobar aspectes relacionats amb la comunicació i la gestió de la informació del curs.

  Aprofiteu aquest espai de benvinguda per presentar-vos breument: nom i cognoms, lloc de treball, interès en el curs, adreça de correu electrònic, adreça del Twitter.

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Laura Corsà: Perfecte si el bloc continua actiu. He trobat el curs molt interessant i entre tots hem obert molts...
 • Antònia: Hola, Enric. Moltes gràcies.Em queda molta feina per fer i per descobrir. Em sap greu no haver participat...
 • Enric Serra: Gràcies a tu, Laura, celebro que t’hagi servit el bloc d’aprenentatge...
 • Enric Serra: Mariona, Elena, moltes gràcies a vosaltres. Si no dic el contrari el bloc es podrà continuar fent...
 • Elena Xirau: Com diu la Mariona, espero que el bloc continuï actiu per poder-ne consultar tots els enllaços que...

Núvol d'etiquetes

benvinguda continguts metodologia objectius sindicació Twitter