Arxiu de l'autor

 • L’avaluació de curs

  Els canvis en les proves homologades i  la incorporació de l’avaluació de curs per acreditar l’assoliment dels objectius han creat  noves necessitats com conèixer estratègies i instruments innovadors, tenir uns criteris únics i objectius, etc.

  Amb l’objectiu de millorar el procés d’avaluació en els cursos, unificar criteris i recollir totes les necessitats de l’equip de professorat del Centre de Normalització Lingüística de Girona (CNLG), vam organitzar una sessió de reflexió a partir de les experiències del professorat.

  La metodologia de la reunió es va basar en la pràctica reflexiva.
  Amb la Comissió d’Ensenyament, formada per 7 professors que representen tot l’àmbit del CNLG, vam planificar la sessió de la manera següent:

  1. Vam dissenyar un mapa conceptual que recull els diversos factors que intervenen en el procés d’avaluació perquè ens servís de punt de partida i d’orientació per saber on volíem arribar.

  2. Vam organitzar els assistents  (uns 70 entre professorat i  responsables de serveis de català) en 4 grups  per poder recollir les particularitats de cada nivell : inicial i bàsic, elemental, intermedi, suficiència i superior.

  3.  Es van plantejar 4 preguntes que s’havien de respondre, primer,  individualment.

  • Quina és per tu la millor manera d’avaluar l’aprenentatge en els cursos?
  • Quins criteris consideres que són més adequats per passar un alumne d’un curs a l’altre?
  • De les eines que utilitzes per avaluar, quines són millors?
  • Què creus que et fa falta per avaluar bé l’aprenentatge dels alumnes?

  Tot seguit,  per parelles, havien de buscar les coincidències en les seves respostes. Després havien de fer el mateix en grups de 4.  Les aportacions de cada grup s’anaven apuntant a la pissarra, organitzades en forma d’esquema o mapa conceptual, de manera que s’hi reflectissin totes les idees que anaven sortint.

  4.  La Comissió d’Ensenyament va redactar-ne les conclusions, que es recullen en aquest nou mapa conceptual, i les van exposar a tot el grup. 

  a)  Cal que disposem d’un bon recull d’activitats i tasques per avaluar amb els criteris de valoració corresponents.

  • Activitats que formin part de la programació de curs
  • Activitats pensades per a la reflexió i el control de determinats continguts

  b) Per passar els alumnes al nivell següent es té en compte l’assoliment dels objectiu, però, si  l’alumne no assoleix el curs, en primer lloc se li recomana que repeteixi, però en alguns casos, o bé per qüestions organitzatives o bé per trajectòria personal, poden passar de curs si s’acompleixen aquestes condicions: constància i regularitat, motivació i esforç i progrés mínim.

  c) També es proposa que hi hagi mecanismes perquè el professorat conegui o pugui consultar l’historial acadèmic i els informes o recomanacions que els professorat fa als alumnes, especialment a aquells que tenen alguna dificultat d’aprenentatge.

  En definitiva, per a la millora de l’avaluació de curs, cal consensuar uns criteris únics per nivells i disposar d’ un bon recull d’activitats,  tenir eines i instruments millorats i innovadors.  Per això cal establir quins és el paper que han d’assumir els agents implicats en tot el procés d’avaluació de l’aprenentage: alumnat, professorat,  serveis de català, CNL i CPNL.

  Les properes tasques, per tant,  estaran orientades a establir uns criteris per a cada grau d’aprenentatge, proposar i recollir activitats adequades per avaluar les 4 habilitats i facilitar eines per valorar-les objectivament.

  Article complet

 • Una utilitat del Google.docs en l’avaluació

  Ja fa temps que al CNL de Girona organitzem reunions per al professorat en què incloem sessions de correcció de l’expressió escrita i de l’expressió oral de les proves homologades.

  Es corregeixen textos reals, es debaten les puntuacions i s’arriba a acords amb el professorat que hi assisteix, però no queden per escrit, ni són consultables per a la resta.

  Els dubtes més freqüents tenen relació amb la correcció, la cohesió i els recursos lingüístics perquè hi ha interferències entre aquests apartats.

  El professorat sempre ha expressat la necessitat de tenir un bon recull dels dubtes habituals i les solucions més adequades.

  Amb el canvi de model de proves, els dubtes persisteixen o n’hi ha més. Per aquesta raó, la Comissió d’Ensenyament volíem trobar alguna fórmula per fer aquest recull.

  Quan vam conèixer les utilitats del Google.docs vam veure que teníem una oportunitat d’utilitzar-lo amb aquesta finalitat, ja que ens permet recollir de manera pràctica i ràpida els dubtes que es troben habitualment els professors quan estan corregint els textos escrits. Més endavant tenim previst fer el mateix amb l’expressió oral.

  Així doncs, hem creat un formulari en el qual cada professor podrà entrar el dubte que té, un exemple i la solució que proposa.

  Abans de començar el curs, la Comissió d’Ensenyament validarà les solucions, agruparà els errors segons els tipus, els nivells, etc. per tal que tothom tingui un document de consulta.

  El formulari que s’ha d’emplenar presenta aquest disseny:

  Les respostes es reben classificades en una graella, que es pot descarregar en formats diversos (Excel, word, Open Officce, PDF…. ), cosa que permet editar-la i manipular-la.

  Una altra utilitat dels formularis de Google.docs és la que permet veure un resum gràfic de les respostes.

  El formulari es va presentar a la reunió de professorat del CNL de Girona el 21 de maig i també tenim previst presentar-lo al curs de formació del CPNL Correcció de l’expressió escrita de les proves homologades, perquè, més endavant,  tots els centres el puguin utilizar.

  Esperem que el professorat del CNL hi col·labori aportant-hi informació i que el document definitiu i validat els sigui útil per a la correcció de l’expressió escrita de les proves homologades.

  Comissió Ensenyament

  CNL de Girona

  

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Carme Bové: Jaume, a veure si t’animes a fer un apunt en aquest bloc per compartir la vostra experiència de...
 • Jaume: Un article molt interessant. Espero que l’equip el llegeixi ja que ens servirà per reflexionar el procés...
 • Anna: Enhorabona! Em sembla una inicitaiva fantàstica i molt interessant per estendre a altres CNL. Jo m’hi...
 • Montse Baqué: Em sembla una eina fantàstica per a la correcció de l’expressió escrita i per a la unificació...

Núvol d'etiquetes

ABP aprenentatge Avaluació avaluació de curs avaluació i ensenyament avaluar avaluarxaprendre competències coneixements correcció correcció escrit eines Expressió escrita impacte llengua oral pràctica reflexiva publicació satisfacció transferència