Entrades amb l'etiqueta ‘avaluació de curs’

 • L’avaluació de curs

  Els canvis en les proves homologades i  la incorporació de l’avaluació de curs per acreditar l’assoliment dels objectius han creat  noves necessitats com conèixer estratègies i instruments innovadors, tenir uns criteris únics i objectius, etc.

  Amb l’objectiu de millorar el procés d’avaluació en els cursos, unificar criteris i recollir totes les necessitats de l’equip de professorat del Centre de Normalització Lingüística de Girona (CNLG), vam organitzar una sessió de reflexió a partir de les experiències del professorat.

  La metodologia de la reunió es va basar en la pràctica reflexiva.
  Amb la Comissió d’Ensenyament, formada per 7 professors que representen tot l’àmbit del CNLG, vam planificar la sessió de la manera següent:

  1. Vam dissenyar un mapa conceptual que recull els diversos factors que intervenen en el procés d’avaluació perquè ens servís de punt de partida i d’orientació per saber on volíem arribar.

  2. Vam organitzar els assistents  (uns 70 entre professorat i  responsables de serveis de català) en 4 grups  per poder recollir les particularitats de cada nivell : inicial i bàsic, elemental, intermedi, suficiència i superior.

  3.  Es van plantejar 4 preguntes que s’havien de respondre, primer,  individualment.

  • Quina és per tu la millor manera d’avaluar l’aprenentatge en els cursos?
  • Quins criteris consideres que són més adequats per passar un alumne d’un curs a l’altre?
  • De les eines que utilitzes per avaluar, quines són millors?
  • Què creus que et fa falta per avaluar bé l’aprenentatge dels alumnes?

  Tot seguit,  per parelles, havien de buscar les coincidències en les seves respostes. Després havien de fer el mateix en grups de 4.  Les aportacions de cada grup s’anaven apuntant a la pissarra, organitzades en forma d’esquema o mapa conceptual, de manera que s’hi reflectissin totes les idees que anaven sortint.

  4.  La Comissió d’Ensenyament va redactar-ne les conclusions, que es recullen en aquest nou mapa conceptual, i les van exposar a tot el grup. 

  a)  Cal que disposem d’un bon recull d’activitats i tasques per avaluar amb els criteris de valoració corresponents.

  • Activitats que formin part de la programació de curs
  • Activitats pensades per a la reflexió i el control de determinats continguts

  b) Per passar els alumnes al nivell següent es té en compte l’assoliment dels objectiu, però, si  l’alumne no assoleix el curs, en primer lloc se li recomana que repeteixi, però en alguns casos, o bé per qüestions organitzatives o bé per trajectòria personal, poden passar de curs si s’acompleixen aquestes condicions: constància i regularitat, motivació i esforç i progrés mínim.

  c) També es proposa que hi hagi mecanismes perquè el professorat conegui o pugui consultar l’historial acadèmic i els informes o recomanacions que els professorat fa als alumnes, especialment a aquells que tenen alguna dificultat d’aprenentatge.

  En definitiva, per a la millora de l’avaluació de curs, cal consensuar uns criteris únics per nivells i disposar d’ un bon recull d’activitats,  tenir eines i instruments millorats i innovadors.  Per això cal establir quins és el paper que han d’assumir els agents implicats en tot el procés d’avaluació de l’aprenentage: alumnat, professorat,  serveis de català, CNL i CPNL.

  Les properes tasques, per tant,  estaran orientades a establir uns criteris per a cada grau d’aprenentatge, proposar i recollir activitats adequades per avaluar les 4 habilitats i facilitar eines per valorar-les objectivament.

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Carme Bové: Jaume, a veure si t’animes a fer un apunt en aquest bloc per compartir la vostra experiència de...
 • Jaume: Un article molt interessant. Espero que l’equip el llegeixi ja que ens servirà per reflexionar el procés...
 • Anna: Enhorabona! Em sembla una inicitaiva fantàstica i molt interessant per estendre a altres CNL. Jo m’hi...
 • Montse Baqué: Em sembla una eina fantàstica per a la correcció de l’expressió escrita i per a la unificació...

Núvol d'etiquetes

ABP aprenentatge Avaluació avaluació de curs avaluació i ensenyament avaluar avaluarxaprendre competències coneixements correcció correcció escrit eines Expressió escrita impacte llengua oral pràctica reflexiva publicació satisfacció transferència