• Fonètica i ortografia

  Les paraules compostes

  Estan formades per la suma de dues o més paraules, que es poden escriure amb guionet o juntes. Les més freqüents estan formades per un verb i un nom.

  Para-sol: para + sol
  Trencanous: trenca + nous
  Autoescola: auto + escola
  Maldecaps: mal + de + caps
  Allioli: all + i + oli
  Cara-rodona: cara + rodona
  Obrellaunes: obre + llaunes

  Significat

  De vegades volen dir allò que designa cadascun dels components, però de vegades tenensignificats figurats allunyats de la literalitat dels components.

  Minifaldilla: faldilla curta.
  Figaflor: poc espavilat.
  Busca-raons: burxeta.
  Guardabosc: vigilant.
  Parabrisa: vidre del davant del cotxe.
  Cara-xuclat: de cara prima.
  Pocavergonya: que no té vergonya, desvergonyit.
  Eixugamà: drap.

  Paraules compostes amb guionet
  ♦ Normalment porten guionet les formacions compostes en que la primera paraula acaba amb vocal i la segona comença amb r, s o x.

  ♦ Quan s’escriu una xifra amb lletres, hi va el guionet entre les unitats i les desenes, a partir de vint i entre les unitats i les centenes (D-U-C)

  ♦ Porten guionet les paraules compostes per nord-, sud– i no+substantiu.

  ♦També en porten les paraules compostes que representen una onomatopeia o es basen en una repetició.

  Exemples
  Corre-cuita, penya-segat, gira-sol, poca-traça, espanta-sogres, sis-cents, quaranta-vuit, sud-americà, pèl-roig, nord-est, para-xocs, poca-solta, no-violència, tic-tac, xino-xano

   

  Paraules compostes sense guionet
  paracaigudes, ferrocarril, rentaplats, ploramiques, llevataps, coliflor, setciències, pelacanyes, salvavides, girapeix, tastaolletes, obrellaunes, filharmonia, tramvia, celobert, capgròs, panxacontent, agredolç, afroamericà, primmirat, autopista…

   

  L’accent

  Hi ha dos tipus d’accent:

   ·      obert o greu (`). El duen les vocals a, e, o: mà, pagès, arròs

   ·      tancat  o agut (´). El duen les vocals e, i, o, u: més, sí, camió, ningú

  .

  S’accentuen els mots

   ·      Aguts que acaben en:  a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en,  in: vindrà, cafè, faré, veí, però, sabó, ningú

   ·      Plans: s’accentuen els que no acaben en cap de les dotze terminacions anteriors: àrab, càstig, difícil, àlbum, plàtan, telèfon, príncep, àpat…

   ·      Esdrúixols, s’accentuen tots: ciència, barbàrie, estàtua, història, fàbrica…

   .

  Ens pot ajudar a accentuar bé tenir en compte el quadre següent:

   

   

  è

  é

   

  Accent obert

  Accent tancat

  Mots aguts

  La majoria: cafè, pagès, Mercè…

  En aquest grup hi trobem:

  Molts gentilicis: francès, portuguès, aragonès…

  Els numerals ordinals: cinquè, novè, vint-i-unè…

   

  Els futurs: miraré, faré, sortiré, pagaré…

  Les formes de l’imperfet de subjuntiu: cantés, pagués, volgués, vingués…

  Els compostos de i té: gairebé, també,…; conté, s’absté…

  Els verbs acabats en –tén i –cén:  encén, atén, estén, entén…

  Els mots: accés, després, excés, congrés, només …

  Mots plans

  La majoria: cèntim, dèbil, cèrcol, pèsol, conèixer, estrènyer, vèncer …

  Les formes: néixer, créixer, témer, prémer, ésser; érem i éreu

  El pretèrit perfet d’indicatiu: diguérem, diguéreu, tinguérem, tinguéreu…

  El pretèrit imperfet de subjuntiu: cantéssim, cantéssiu, féssim, féssiu

  Uns quants substantius: préstec, préssec, cérvol…

  Mots esdrúixols

  La gran majoria: comèdia, ètica, matèria…

  Els mots: cérvola, església, feréstega…

   

  ò

  ó

   

  Accent obert

  Accent tancat

  Mots aguts

  Això, allò, però

  Els compostos de bo, so: rebò, ressò…

  Els compostos de clos: exclòs, reclòs, inclòs…

  Substantius acabats en –os: arròs, espòs, repòs

   

  La majoria: cançó, botó, atenció, camió, educació…

  Mots plans

  La majoria: sòcol, lògic, mòbil, pròxim, pròleg, …

  Alguns infinitius: córrer, incórrer, recórrer, concórrer…

  Les formes verbals fórem, fóreu, fóssim, fóssiu

   

  Mots esdrúixols

  La gran majoria: còlera, còpia, crònica, òpera, història, memòria.

  Els mots: fórmula, pólvora, tómbola. tórtora, …

  .

  Síl·laba

  U-na  síl-la-ba  és  ca-da   cop  de  veu  que  fem  en  pro-nun-ci-ar   u-na  pa-rau-la. En general, una paraula té tantes síl·labes com vocals.

   A efectes pràctics, ens cal reconèixer les síl·labes per poder partir les paraules a final de línea (cal respectar les síl·labes) i per aplicar les normes de l’accentuació.

  Síl·laba tònica (forta)

  En les paraules de més d’una síl·laba, en destaquem una, que anomenem síl·laba nica. Les altres síl·labes són àtones.

  De les paraules d’una sola síl·laba, en parlarem més endavant.

  Dígrafs

  En general, cada lletra representa un so. Alguns sons són representats per dues lletres: són els dígrafs.

  Els digrafs són: GU, RR, SS, SC, IX, L.L, TX, QU, LL, TJ, TG, IG, NY

  Se separen: RR, SS, SC, IX, L.L, TX,  LL, TJ, TG,

  No se separen: NY, GU, QU ,LL, IG

  Exemples

  Divisió sil·làbica: ca-sa / per-so-na / te-a-tre / a-vi-a-dor / his-tò-ri-a

  Dígrafs que se separen: carrer / casso-la / caixa / pisci-na / col·legi / cotxe

  Dígrafs que no se separen: ca-nya / gui-tar-ra / per-què / di-lluns / maig

   

  Diftongs

  Quan dues vocals seguides es pronuncien en la mateixa síl·laba formen un diftong.  Per formar diftong, cal que una vocal sigui i, u (vocals febles).

   Diftons decreixents: si la i o la u es troben al final de la síl·laba: sempre va la dèbil al darrere.

  ai (aire )          au (blau) 

  ei (eina)          eu (heura)  

  oi (boira)         iu  (diumenge)  

  ui (cuina)        ou (dijous)

            uu ( uu)

  Diftongs creixents: si la i o la u es troben a l’inici de la síl·laba.

  -si la  i/u  son a començament de paraula, fa de consonant  : iogurt, ien,…

  -quan va entre dues vocals : Laia, seuen, cauen..

  -els grups qua , que, qui, quo gua, gue, gui, guo :quatre, aigües, pingüí 

   Llibre.

  Podeu consultar:

  .

  .

  Ξ Pàg. 16

   Exercici 15


   Pàg. 67. Exercici 14

   Pàg. 92. Exercici 13


   

   

   

   

  Ξ Pàg. 16

  Exercici 16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pàg. 42

  Pàg. 42. Exercicis 17,18

   

   Pàg. 81

  Pàg. 81. Exercici 18

  .

  L’alfabet

  • L’alfabet consta de 26 lletres. La ç,no compta, perquè és una lletra modificada.
  • Normalment no cal especificar si parlem de be alta o de ve baixa:Estudia a la UA B (u  a be).  Aquesta pel·lícula l’han feta a TV3 (te ve tres). Només diem be alta o ve baixa quan s’han de diferenciar les dues lletres: El teu cognom s’escriu amb be alta o ve baixa?
  • Només diem i llatina quan cal diferenciar-la de la i grega. En la resta de casos diem i a seques: aquesta i va accentuada.
  • Les lletres k, w ( i y quan no forma part del dígarf ny) només apareixen en paraules d’origen no llatí: Nova York, karate, rock, kiwi, web, waterpolo, whiski... la K s’usa també per a designar les abreviatures del sistema mètric decimal:  Km, Kl...

  L'alfabet