RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

18 comentaris

 1. Marc Sau

  12 Jan 13
  21:51 #

  Al treballar amb l’ajuda dels companys, ells poden aportar coses que potser jo no sé i al inrevés.
  He fet servir tots els recursos que he pogut trobar en el bloc
  L’objectiu o contingut assolit és el de la puntuació, ja que és un contingut que controlava força i repassar-lo m’ha anat molt bé.
  L’objectiu o contingut que encara em costa és marcar els fenòmens que trobo en un text.

 2. Alina

  13 Jan 13
  1:46 #

  1. Com ha anat la unitat 2? Questa unitat ha anat més o menys com la unitat 1, a excepció de no sentir-me perduda a l’hora de fer la feina i sobre com fer-la.
  2. Què he après? He aprés a barallar-me amb els sintagmes i que trobar fenòmens fonètics em va millor que fer la transcripció fonètica.
  3. Quins recursos he fet servir? Els recursos que he fet servir són principalment el llibre de Castellnou, algun enllaç del blog i els apunts del institut.
  4. Quines dificultats trobo? La metodologia. Cadascú aprèn d’una manera diferent i li va bé una metodologia diferent. Aquesta, per molt moderna i alabada per estudis que sigui, no és la meva.
  5. Qui em pot ajudar? Com em poden ajudar? Em remetré al comentari de la unitat anterior: algú amb paciència i que ho entengui tot. I continuo trobant a faltar que sigui algú el que m’expliqui a mi la matèria.
  Sobre el guiatge… sincerament? Deu dies després d’enviar la tasca només una persona m’ha corregit, comentat i explicat el que no entenia de la seva part. Per la meva part, he corregit, intentat explicar i comentar amb més o menys acert a la única persona que m’ha enviat els seus exercicis.

 3. Olga Fornas

  13 Jan 13
  9:21 #

  Continuo pensant que encara no sé si he fet totes les tasques corresponents a aquesta unitat dos, tot i que intento no deixar res penjat. Sempre tinc la sensació que em manquen treballs per finalitzar.
  Referent a les tasques cada vegada crec que estic més”empanada”. No veig si avanço.

 4. Benet

  13 Jan 13
  11:08 #

  1.Com ha anat la unitat 2? Aquesta unitat ha anat com la unitat 1, destacar que al tenir les vacances al mig una mica sol.
  2. Què he après? He aprés a una mica els diferents trets dels dialectes i reforçar la fonètica.
  3. Quins recursos he fet servir? Els recursos que he fet servir són el blog i el llibre Castellnou.
  4. Quines dificultats trobo? La solitud
  5. Qui em pot ajudar? Com em poden ajudar? Ja sé que no està dins de la metodologia del curs, crec que seria bo crear grups estables per tot.
  6.Sobre el guiatge… sincerament? La veritat és que ningú ho ha demanat.

 5. Núria González

  13 Jan 13
  11:57 #

  Què he après? He repassat els determinants, dialectes, sintagmes, signes de puntuació i variants de la llengua.
  Quines dificultats trobo? el meu punt dèbil continua sent la fonètica, per tant, necessito més hores d’estudi i pràctica amb aquest tema.
  Qui em pot ajudar? els diferents companys i el professor. Tot i que en aquesta unitat he estat jo que no he enviat cap pregunta ni dubte als companys.
  Com em poden ajudar? Quan expressi dubtes responent activament i relativament ràpid, tot i que sóc conscient de les dificultats i incompatibilitats horàries dels companys.
  Quins recursos he fet servir? Els fulls de ruta dels diferents grups amb els enllaços de cada un. Agraeixo que especifiquin pàgines web on poder practicar. És en aquest pas on realment t’adones de si has assolit mínimament els coneixements del tema.

  Objectiu assolit: determinants (felicito al grup per aquest full de ruta). Tot i que necessito més hores d’estudi ja que hi ha moltíssimes excepcions.
  Contingut que no entenc del tot: com ja he esmentat, la fonètica. Però de la unitat 1, ja que els els fenòmens em costen menys d’identificar.

  Val a dir que a la primera unitat no veia clara la utilitat dels fulls de ruta però en aquesta han estat el recurs principal i en sóc partidària de continuar en aquesta dinàmica.

 6. laura

  13 Jan 13
  17:33 #

  1.Com ha anat la unitat 2? Ha anat més o menys com l’unitat 1.
  2. Què he après? He après coses noves de fonètica i he repasat la puntuació.
  3. Quins recursos he fet servir? Els recursos que he fet servir han sigut el llibre i els enllaços del bloc.
  4. Quines dificultats trobo? Trobo que la part de fonètica s’hauria de treballar més, més exercicis per a poder practicar.
  5. Qui em pot ajudar? Com em poden ajudar?
  6.Sobre el guiatge… sincerament? Ningú ha demanat ajuda.

 7. Marta Estadella

  13 Jan 13
  17:57 #

  1.Com ha anat la unitat 2?
  Penso que aquesta unitat ha anat millor que l’anterior. Considero que utilitzar la mateixa metodologia per cada tema fa que sigui més fàcil dur-lo a terme.
  2. Què he après?
  Concretar més acuradament la classificació dels determinants i el seu canvi en el cas de no ser correctes.
  3. Quins recursos he fet servir?
  Els recursos que he utilitzat han sigut els del bloc i el llibre de Castellnou.
  4. Quines dificultats trobo?
  Penso que ha sigut un tema bastant fàcil, el problema és que m’agradaria practicar més amb altres exercicis.
  5. Qui em pot ajudar? Com em poden ajudar?
  Els xerpes de cada unitat. També, més recursos.
  6.Sobre el guiatge… sincerament?
  Penso que el guiatge de la unitat anterior va anar millor que aquest. Suposo que al caure el Nadal, en general ens hem relaxat.

 8. Manoli Carmona

  13 Jan 13
  18:29 #

  1. Com m’ha anat aquesta unitat?
  Millor que la Unitat 1, almenys tenia més clara la metodologia a seguir, i m’he centrat més en la teoria que no pas en esbrinar com fer les coses.
  2. Què he aprés?
  Penso que el tema dels fenòmens fonètics (que és el que vaig treballar a la primera part de la unitat) és el contingut que he assolit millor.
  3. Quines dificultats trobo?
  La part que em costa una mica encara, i crec que haig de treballar més, és la dels sintagmes.
  4. Qui em pot ajudar? Com em poden ajudar?
  Els companys “xerpes”, encara que he vist que a la segona part de la unitat (com va passar a la unitat 1), ens despengem bastant, i no hi ha hagut gaire interacció entre nosaltres.
  5. Quins recursos he fet servir?
  Els fulls de ruta dels companys, els recursos recomanats per ells i els del bloc. En quant a material en paper: el llibre de Nivell D de Castellnou, El llibre de la llengua catalana, i Fonètica aplicada catalana.
  6. Com m’han fet el guiatge?
  Comparteixo el comentari anterior d’una companya. Ningú, apart d’ella ha demanat cap tipus de guiatge ni correcció. Igualment, només aquesta persona i un altre company han respost els dubtes que he plantejat, o han enviat la correcció de la seva part.

 9. Vanessa

  13 Jan 13
  19:55 #

  1. Com ha anat la unitat 2?
  Potser m’he sentit més relaxada que a la unitat 1 perquè la metodologia no era tan desconeguda.
  2. Què he après?
  Especialment, he après sobre fonètica.
  3. Quins recursos he fet servir?
  Com citen la majoria dels companys i companyes, he fet servir els fulls de ruta i els recursos del bloc. Internet també ha estat una font de cerca de solucions i exemples.
  4. Quines dificultats trobo?
  La manca d’exercicis pràctics que ens permetin imaginar com serà l’examen final.
  5. Qui em pot ajudar? Com em poden ajudar?
  Els companys han estat de gran ajuda en aquesta unitat. Però crec que encara ens falta aprendre a treballar en equip a tots plegats (jo inclosa!).
  6.Sobre el guiatge… sincerament?
  Crec que no he estat una bona guia en aquesta unitat, la veritat. El període vacacional pot haver-hi tingut relació.

 10. Neus

  13 Jan 13
  21:21 #

  1. Com ha anat la unitat 2?
  Pel que fa als exercicis m’ha anat prou bé (em penso) perquè he après més que en l’anterior unitat, tot i que segueixo pensant que hi han massa mitjans (twitter, bloc, drive,etc…).
  2. Què he aprés?
  He repassat alguns dels fenòmens fonètics, la puntuació i les varietats dialectals. També he après a esquematitzar i resumir un text extraient-ne les principals idees.
  3. Quines dificultats trobo?
  Sobretot, utilitzar correctament els mitjans i trobar les tasques a fer.
  4. Qui em pot ajudar? Com em poden ajudar?
  Els companys de grup, tot i que entenc que cadascú té altres coses a fer. Crec que la millor ajuda és la del professor per mitjà del correu electrònic.
  5. Quins recursos he fet servir?
  Internet, el llibre de Castellnou i alguna amistat que en sap més que jo.
  6. Com m’han fet el guiatge?
  Només he rebut un correu d’un company de grup amb el seu exercici individual fet i he parlat per telèfon amb un altre company per ajudar-nos a repassar que no ens deixèssim cap exercici per fer.

 11. Marcelo

  13 Jan 13
  22:31 #

  1. Com ha anat la unitat 2?

  Penso que m´ha anat millor que la unitat 1 que anava una mica perdut i que cada vegada estic mes famirialitzat amb les xarxes que utilitzem.
  2. Què he aprés?

  El fenòmens fonètics i la puntuació son els temes que penso que he assolit millor.
  3. Quines dificultats trobo?

  Un curs on-line es molt més dificil que un de presencial en el qual pots fer les preguntes al moment.

  4. Qui em pot ajudar? Com em poden ajudar?
  Algú que estigui molt, molt al dia un tal Jaume Sans Vellvehí mitjancant el correu.
  5. Quins recursos he fet servir?

  El llibre de castellnou i els recursos didàctics del bloc.

  6. Com m’han fet el guiatge?
  Las he repassat amb una companya presencialment.

 12. Núria Teixidó

  13 Jan 13
  22:46 #

  La unitat 2 en general ha estat més fluida que l’anterior. Un cop que coneixes la metodologia, el bloc, els recursos, etc, resulta més fàcil entrar en matèria. De tota manera, en el meu cas particular, algunes qüestions familiars, sumades a les festes nadalenques han suposat una dispersió que m’ha dificultat la feina.

  Què he aprés?
  He aprofundit en el tema dels determinants, he aprés què són i a detectar diferents fenòmens fonètics, he repassat i aprés excepcions per l’ús dels signes de puntuació, he començat a conèixer algunes característiques de diferents dialectes per poder-los reconèixer i finalment he revisat els conceptes relacionats amb els sintagmes.

  Quins recursos he fet servir?
  Doncs tal com vaig fer en la unitat anterior, he emprat multitud de recursos. Principalment els suggerits en els fulls de ruta dels companys, els propis fulls de ruta, els recurso del bloc i també el llibre de nivell D de Castellnou (quan no tenia accés a Internet).

  Qui em pot ajudar?
  Doncs companys d’equip i xerpes, Internet i companys.

  Com em poden ajudar?
  Amb el treball en equip i la resolució de dubtes.

  Quines dificultats trobo?
  Ja he comentat les meves dificultats particulars al principi i espero que seran una cosa puntual.

  En relació al guiatge, personalment crec que la gent no hem gosat preguntar als companys per les dates que eren. Jo m’he espavilat amb recursos propis però encara tinc alguns petits dubtes que vull resoldre.

 13. Ferran

  13 Jan 13
  23:55 #

  La unitat 2 millor que la 1, ja que m’ha esta més fácil treballar amb aquesta metodología.
  Què he aprés?
  Fenòmens fonètics, signes de puntuació, diferents dialectos i sintagmes.

  Quins recursos he fet servir?
  Principalment el llibre del nivell D de Castellnou i el bloc.
  Qui em pot ajudar?
  Companys, internet i el llibre del nivell D.
  Com em poden ajudar?
  Amb la resolució de duotes.
  Quines dificultats trobo?
  Entendre de manera clara el que s’ha de fer en tot moment

 14. Rebeca

  14 Jan 13
  0:02 #

  Com ha anat la unitat 2?
  Aquesta unitat m’ha anat molt millor que la primera perquè m’he centrat més en el temari i no on i com havia de fer els exercicis i el que havia d’estudiar.

  Què he aprés?

  He après a fer transcripció fonètica i a fer ús dels signes de puntuació.

  Quins recursos he fet servir?
  He fet ús dels fulls de ruta, del bloc i del llibre de Castellnou.

  Qui em pot ajudar? Com em poden ajudar?
  Principalment és el professor qui més ens pot ajudar i després els companys i en aquest cas, com és un curs on line, ho farem mitjançant el correu.

  Quines dificultats trobo?
  Penso que ja és prou difícil fer aquest curs on line i més a més treballar en grup.

  Com m’han fet el guiatge?
  He tingut contacte amb dos companys els quals ens hem anat recordant el que havíem de fer però a part d’això res més.

 15. Victòria

  14 Jan 13
  12:59 #

  Com ha anat la unitat 2?
  Doncs entre les festes nadalenques i que encara no m’acabo de fer a aquesta metodologia, em continua donant la sensació que tenia abans.

  Què he aprés?

  A fer un bon ús dels signes de puntuació.

  Quins recursos he fet servir?
  Fulls de ruta, material del bloc i el llibre de Castellnou.

  Qui em pot ajudar? Com em poden ajudar?
  Internet i companys.

  Quines dificultats trobo?
  Continuo amb la metodologia i el treball en grup, em sembla difícil posar-se tots i totes d’acord.

  Com m’han fet el guiatge?
  Me l’han fet bé, però jo he estat una mica desapareguda…

 16. Raquel Abellón

  15 Jan 13
  13:16 #

  Com ha anat la unitat 2?

  Durant aquesta unitat he anat menys perduda .

  Que he aprés?
  A identificar sintagmes.

  Quins recursos he fet servir?
  Sobretot fulls de ruta, material del bloc, i llibres com el Castellnou.

  Qui em pot ajudar?Com em poden ajudar?
  Doncs, la veritat és que m’agradaria abans de fer els exercicis, rebre algun tipus de resum o introducció dels punts més
  importants del tema, com una mica de recordatori per refrescar les idees i així encarar amb menys dificultats els exercicis
  i no anar tant perduda.

  Quines dificultats trobo?
  Tot i que hi ha recursos on trobar informació, aniria molt bé fer una petita explicació abans de fer els exercicis, sobretot
  a la gramàtica.

  Com ha anat fet el guiatge?
  Regulin….

 17. laia

  16 Jan 13
  11:33 #

  Com ha anat la unitat 2?
  Aquesta unitat he estat molt perduda, m’he trobat sense grup des de bon principi i m’he desmotivat; això juntament amb la falta de temps ha fet que realment no hagi treballat aquesta unitat

  Que he aprés?
  La puntuació és l’únic contingut que realment he treballat i sobre el què he après alguna cosa.

  Quins recursos he fet servir?
  Llibres de gramàtica que he consultat, també “La cuina de l’escriptura” i alguns documents d’internet sobre la puntuació

  Qui em pot ajudar?Com em poden ajudar?
  No ho sé, suposo que rebre bé els correus és una ajuda, però no decaure i sentir-me motivada a treballar seria també una ajuda per fer-ho millor.

  Quines dificultats trobo?
  Personalment, crec que els recursos d’internet estan molt bé, però m’agradaria que se’ns donés una bibliografia on poder trobar informació sobre els diferents temes.

  Com ha anat fet el guiatge?
  No he fet guiatge i tampoc he demanat ajuda.

 18. Pilar

  18 Jan 13
  13:03 #

  Com ha anat la unitat 2?
  Aquesta unitat per una banda m’ha anat millor que l’anterior respecte a dominar la metodologia. En canvi pel que respecte al temari em sembla que no m’ha anat tan bé. Crec que s’acumula la feina. Al fer-me un embolic amb la primera unitat i haver-me de posar al dia m’ha dificultat les tasques.

  Que he aprés?
  Sincerament la part que m’ha tocat fer dels determinants la tinc més o menys dominada, en canvi la part que no m’ha tocat fer la porto més fluixa.

  Quins recursos he fet servir?
  EL llibre de Castellnou i sobretot els fulls de ruta. Crec que aquests són un gran invent.

  Qui em pot ajudar? Com em poden ajudar?
  No tinc molt clar com em poden ajudar. Veig els comentaris dels companys i veig que més o menys encara que estem comunicats via mail crec que tots ens sentim una mica sols. Jo per exemple per qüestions de feina no puc anar a les classes presencials i crec que això fa que vagi més perduda. També crec que no estaria de més quedar entre nosaltres per aclarir dubtes, no cal que fórem tots. Tan sols per correu dir el que més ens costa, fer com un recull de problemes i entre tots quedar un dia i ressoldre´ls.

  Quines dificultats trobo?
  Crec que en la resposta anterior ja ho he explicat. A més tinc la sensació de tenir molt camps per cobrir i al voler fer ho tot no acabo cap.

  Sobre el guiatge…sincerament:
  En aquesta unitat no m’ha demanat ningú ajuda i jo la veritat tampoc he demanat. Crec que encara estem tots una mica atabalats amb molta feina.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Joan: No a mi també em passa
 • Mateu: Hola, estic fent un treball sobre aquest tema i la en el qüestionari demana perquè Ramon Llull es diu que es...
 • Marcelo: En aquesta unitat he fet les tasques i he assolit el temes que tenia pendents d´altres unitats de cara a...
 • Marcelo: # UNITAT 64 Quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic? La constitució espanyola...
 • Marcelo: Tracta d´una narració de Jaume March de la situació amb detall de la seva investidura com a cavaller. El rei...

Núvol d'etiquetes

#dgava12 Anna Codina avaluació inicial categories gramaticals classificació d'enllaços com es descriu una persona com es parla en públic comunitat d'aprenentatge David Álvarez desenvolupar col·lectivament un tema del marc sociolingüístic determinants dubtes del curs fer-se de Twitter Fernando Trujillo funcions sintàctiques genere i nombre del nom i de l'adj. marc jurídic del català Marc sociolingüístic morfologia verbal Patty Smith piular un autoretrat presentacions pronoms de relatiu redacció del text inicial redactar un contracte d'aprenentatge reflexionar sobre el curs repte del curs signes de puntuació signes de puntuació dobles tasca 0.1 tasca 0.2 tasca 0.3 tasca 0.4 tasca 0.5 tasca 0.6 tasques unitat 0 unitat 0 unitat 1 unitat 2 unitat 3 unitat 4 unitat 5 unitat 6 valorar el treball en equip visitar el bloc