RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Qui me’n compra una?

  http://www.flickr.com/photos/44345361@N06/5374392865

  Ai, no patiu! En tenim per donar i vendre. ErradesUNITAT0 (cliqueu l’enllaç per baixar-vos  el document) Compto que us sonen. Són extretes dels comentaris que treballem.

  Només  en podeu comprar UNA. Això sí, per  poder comprar-la heu de revisar de  totes les faltes que hi contingui. Heu de deixar un comentari proposant-ne la correcció. Recordeu que les errades poden ser gramaticals, textuals o de puntuació. Ep, n’hi ha que poden ser correctes del tot. El preu de sortida és de 0,5 punts . No us oblideu d’indicar el número de l’errada. El mercat  es clourà el dia 13 de gener a les 24 h. Ara teniu una ocasió per recuperar algun punt perdut o bé per començar a fer-vos un pla d’estalvi de punts.

  L’Associació de Venda Ambulant determina puntuar aquesta activitat de la manera següent:

  1. Si la revisió és adequada, guanyareu 0, 5 punts  Ara bé, si el comentari és incomplet o incorrecte es descomptarà un 50% (0,25 punts).
  2. No val comprar  l’errada d’un mateix.
  3. Com que apostem per l’aprenentatge cooperatiu, la Confraria repartirà el valor total d’un extracte entre totes les persones que hagin triat la mateixa errada.

  Esperem que tingueu una compra aprofitosa.  Aquestes són les errades que surten a la venda:

  1. Hi han moments en els que costa captar si l’autor treballa al voltant d’una sola idea o de vàries durant les cent vint diapositives.


  1. En resum, hi estic d’acord amb el professor respecte a la necessitat de canvi de l’escola tradicional, que en moltes ocasions, fa que els joves deixin d’estudiar, convertint-se en “ni-nis”, amb els problemes laborals i socials que això els hi pot portar.


  1. No aquelles que només es basin en treballar, sinó en adquirir la capacitat de ser flexibles, que poguin gestionar i produir el seu pròpi pensament i accions.


  1. És com una fàbrica de producció de idees en la que els coneixements venen imposats i no es dona possibilitat de que el jove pugui generar coneixements propis.


  1. El canvi està cada vegada més aprop


  1. En primer lloc dir que estic totalment d’acord amb el Sr. Fernando Trujillo “una altra cultura és possible”,


  1. Partim d’un model on l’avaluació és igual per tothom, un model sumatiu i on només compten els resultats, el que el professor Trujillo denomina com pedagogia tòxica.


  1. També donen més estímuls a una generació ja sobrestimulada, fent que es dispersin amb més facilitat (menys capacitat d’atenció i concentració)


  1. L’aprenentatge es pot realitzar de diferents maneres i desde diferents punts de vista,quedant reflectit els diferents camins a escogir i orientat a qual seria el més productiu.


  1. A mi, personalment, la presentació no m´ha agradat massa.


  1. Com bé es veu a les diapositives existeixen generacions perdudes, els “ni-nis”.


  1. La primera impressió que m’ha donat la presentació ha estat de sorpresa, doncs no m’esperava aquest tema i hi havia moments en què no veia la conexió molt clara entre unes diapositives i unes altres


  1. Referent a l’ article del professor he de comentar certes expressions que no coneixia, crec que es tracta de l’ argot dels educadors. Entre les que indico: “tecnologia disruptiva”, “grado Leinn” etc.
  2. les TIC són un instrument per empoderar a les persones, permetent que els seus projectes, les seves opinions i els seus desitjos no tinguin pràcticament fronteres.


  1. És necessari realitzar-ne una profunda renovació i revisió de tots els elements que intervenen en el procés pedagògic o educatiu.


  1. Ja no cal abocar informació als alumnes si no ajudar-los a ser crítics i a que sàpiguen triar-la, valorar-la.


  1. Això es tradueix en que ells tambè s’han de possar les piles.


  1. També m’ha semblat molt destacable la reflexió de com s’ha d’evitar parlar amb nosaltres, dient que no se’ns ha de parlar com si fóssim un auditori, que absorbint coneixements com un disc dur no s’aprèn de veritat.


  1. Pel que fa a l’aplicabilitat d’aquestes metodologies a la societat, podem dir que no és possible, sinó que esdevé del tot imprescindible donada la realitat actual on hi conviuen els anomenats “Ni-Nis” amb els “Si-Sis”.


  1. Totes les noves eines en el camp de la docència, amb las ja consolidades tenen per objecte enriquir la qualitat de l´aprenatge i la desestructuració de l´antic model tradicional.


  1. avui dia, els conceptes els pots trobar a molts indrets: bibliografia o internet


  1. En quan a la pedagogia Orgànica, es tractaria de progressar en els mètodes de l’ensenyança en el mon actual.

18 comentaris

 1. Raquel Abellón

  11 Dec 12
  16:02 #

  He escollit la frase del text que casualment he tingut que resumir :

  “El canvi està cada vegada més aprop”

  L’error el tenim a la paraula aprop, el correcte seria: a prop , separat,és un adverbi de lloc, es pot escriure sol “prop”, o bé acompanyat de la preposició “a” com en aquest cas.

  Prop= Indica que hi ha poca distància entre la persona que parla i allò de què es parla.› El cinema està prop.

  A prop= Com a forma sinònima hi ha la locució . S’oposa a lluny.
  › No et preocupes, que ja som a prop.

 2. Alina

  11 Dec 12
  20:01 #

  10. A mi, personalment, la presentació no m’ha agradat massa.

  La correcció que proposo és la següent: A mi personalment la presentació no m’ha agradat gaire.

  Traiem les comes perquè no cal fer un incís en l’adverbi “personalment”.

  “Massa” és un quantitatiu que significa “en grau excessiu”. Per això no seria el més adient en aquest cas, en el que s’hauria de substituir per “gaire”. “Gaire” amb la negació “no” equival a “molt”. Si substituíssim “gaire” per “molt” la frase continuaria tenint el mateix significat: […] no m’ha agradat molt.

 3. Núria Teixidó

  12 Dec 12
  2:54 #

  17. Això es tradueix en que ells tambè s’han de possar les piles.

  proposo: Això es tradueix en que ells també s’han de posar les piles.

  Només he trobat errades ortogràfiques:
  he canviat l’accent de “també” d’obert a tancat i
  he reescrit “posar” amb una sola “s”

  L’expressió posar-se les piles l’he sentit (sentida?) moltes vegades en castellà, no se si és igualment vàlida en català, però suposo que si.
  No tinc cap altra suggerència.

 4. Marcelo

  13 Dec 12
  13:36 #

  1. Hi han moments en els que costa captar si l’autor treballa al voltant d’una sola idea o de vàries durant les cent vint diapositives.

  Proposo: Hi ha moments, on es difícil captar si l’autor treballa al voltant d’una o varies idees, durant les cent vint diapositives.

  He modificat l´expressió i sígnes de puntuació.

 5. Rebeca

  13 Dec 12
  16:31 #

  21- En quan a la pedagogia Orgànica, es tractaria de progressar en els mètodes de l’ensenyança en el mon actual.

  Correcció : Pel que fa a la Pedagogia Orgànica es tractaria de progressar en els mètodes de l’ensenyament en el món actual.

  .He substituït “en quan a…” per “pel que fa a…”
  .He posat majúscula ” Pedagogia ”
  .He tret la coma
  .He substituït ” l’enseyança ” per ” l’ensenyament ”
  .He posat accent a ” món “

 6. Ferran

  14 Dec 12
  4:35 #

  17. Això es tradueix en que ells tambè s’han de possar les piles.

  Correcció: Això es tradueix en que ells també s’han de posar les piles.

  -Les errades que he trobat són gramaticals: 1-també;2-posar

 7. Marta Estadella

  19 Dec 12
  14:04 #

  7. Partim d’un model on l’avaluació és igual per a tothom. Un model sumatiu, on només compten els resultats; el que el professor Trujillo anomena Pedagogia Tòxica.

  He afegit “a”, davant de “tothom”.
  He canviat la coma del darrere i he posat un punt i seguit.
  He eliminat la “i”, abans de “on”.
  He afegit un punt i coma després de “resultats”.
  He canviat “denomina” per “anomena”.
  He posat en majúscula “Pedagogia”.

 8. laura

  06 Jan 13
  23:58 #

  4.És com una fàbrica de producció de idees en la que els coneixements venen imposats i no es dona possibilitat de que el jove pugui generar coneixements propis.

  És com una fàbrica de producció d’idees en la qual els coneixements vénen imposats i no es dóna la possibilitat que el jove pugui generar coneixements propis.

  De idees: d’idees
  En la que: en la qual
  venen. vénen
  dona: dóna
  he afegit: la
  De que: Caiguda preposició

 9. Vanessa

  08 Jan 13
  9:46 #

  9. L’aprenentatge es pot realitzar de diferents maneres i desde diferents punts de vista,quedant reflectit els diferents camins a escogir i orientat a qual seria el més productiu.

  Correcció:
  L’aprenentatge es pot realitzar de diferents maneres i des de diferents punts de vista, quedant reflectits els diferents camins a escollir i orientats a quin seria el més productiu.

  – “des de” (separat)
  – Cal una concordança entre “reflectits”, “orientats” i el mot “camins”
  – “quin” és el pronom que substitueix a “aprenentatge”. “Qual” és un adjectiu relatiu, que va sempre precedit de l’article definit (el, la). Font: DIEC.

 10. Núria

  08 Jan 13
  23:01 #

  3. No aquelles que només es basin en treballar, sinó en adquirir la capacitat de ser flexibles, que poguin gestionar i produir el seu pròpi pensament i accions.

  Correcció: No aquelles que només es basin en treballar, sinó en adquirir la capacitat de ser flexibles, que puguin gestionar i produir el seu propi pensament i accions.

  – puguin: tercera persona del plural del present de subjuntiu del verb poder. S’escriu amb “u”.
  – propi: paraula plana. S’accentuen les paraules planes que no acaben en vocal, vocal seguida de s o -en -in. Per tant, propi no porta accent.

 11. Gonzalo

  09 Jan 13
  19:32 #

  5. El canvi està cada vegada més aprop

  L’error el tenim a la paraula aprop, el correcte seria: a prop , separat, és un adverbi de lloc, es pot escriure només “prop” o bé acompanyat de la preposició “a”.

 12. Benet

  10 Jan 13
  18:23 #

  21. En quan a la pedagogia Orgànica, es tractaria de progressar en els mètodes de l’ensenyança en el mon actual.

  Correció: En quant a la pedagogia Orgànica, es tractaria de progressar en els mètodes d’ensenyament en el món actual.

  Errades: quant ( en la frase ha de ser de quantitat i acaba en -t)
  ensenyament (com a acció d’ensenyar. Mètodes d’ensenyament)
  món (porta accent, com a conjunt de totes les coses creades).

 13. Manoli Carmona

  10 Jan 13
  20:21 #

  6. En primer lloc dir que estic totalment d’acord amb el Sr. Fernando Trujillo “una altra cultura és possible”,

  Proposta: En primer lloc, haig de dir que estic totalment d’acord amb el Sr. Fernando Trujillo: una altra cultura és possible,

  * He afegit una coma després de l’expressió “en primer lloc”, perquè és necessari reflectir la pausa en tractar-se d’un incís.
  * He afegit la forma verbal “haig de” a l’infinitiu “dir”, donat que en català es considera un ús impropi utilitzar l’infinitiu de manera independent per començar una frase.
  * He tret les cometes dobles d'”una altra cultura és possible”, perquè entenc que es tracta de plasmar una opinió personal que concorda amb la de l’autor, però que no és la citació ni del títol de la presentació ni de paraules textuals seves.
  * Seguint amb l’anterior comentari, he afegit els dos punts davant d’aquesta darrera frase, perquè es tracta d’una conclusió del que es diu a la frase anterior.

 14. Marc Sau

  12 Jan 13
  21:32 #

  21. avui dia, els conceptes els pots trobar a molts indrets: bibliografia o internet.

  Correcció: Avui en dia, els conceptes els podem trobar en molts llocs: bibliografia o internet.

  *Aclariment: Encara que la paraula “indret” no és incorrecte, la utilitzaria per definir llocs més determinats.

  1. Marc Sau

   13 Jan 13
   12:43 #

   En la correcció he posat “avui en dia”, i és correcte com estava: “avui dia”,

 15. Olga Fornas

  13 Jan 13
  8:50 #

  9.L’aprenentatge es pot realitzar de diferents maneres i desde diferents punts de vista,quedant reflectit els diferents camins a escogir i orientat a qual seria el més productiu.

  En aquesta frase es repeteix molt la paraula “diferents”. Desde va separat. Canviar escogir per escollir. Concordància en temps als verbs reflectit i orientat. Finalment, dir orientat cap al que fos em sembla més encertat que l’oració orientat a qual seria el més productiu.

  Correcció: L’ aprenentatge es pot realitzar des de diferents maneres i punts de vista, quedant refllectits els diversos camins a escollir, orientats cap al que fos més productiu.

 16. Toni

  13 Jan 13
  18:25 #

  He triat l’errada número 16: “Ja no cal abocar informació als alumnes si no ajudar-los a ser crítics i a que sàpiguen triar-la, valorar-la”.

  La correcció que proposo és: “Ja no cal transmetre informació als alumnes sinó ajudar-los a ser crítics i a saber triar-la i valorar-la”.

  · El verb abocar té un sentit de buidar i traspassar una matèria d’un lloc a un altre fent-lo passar per la boca d’un recipient. Tot i que es podria pensar que té un sentit metafòric, no s’ajustaria a allò que vol expressar. Per tant, l’he substituït el verb transmetre.

  · No es pot utilitzar el condicional “si no” a la frase ja que es tracta de la conjunció “sinó”.

  · Finalment, hem reestructurat la part final de la frase amb la utilització de l’infinitiu en comptes del present del subjuntiu per fer-la més entenedora. També tanco l’enumeració de la frase amb la conjunció “i”.

 17. Neus

  13 Jan 13
  19:43 #

  15.És necessari realitzar-ne una profunda renovació i revisió de tots els elements que intervenen en el procés pedagògic o educatiu.

  Eliminem el pronom “-ne”, ja que no està substituint cap sintagma previ.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Joan: No a mi també em passa
 • Mateu: Hola, estic fent un treball sobre aquest tema i la en el qüestionari demana perquè Ramon Llull es diu que es...
 • Marcelo: En aquesta unitat he fet les tasques i he assolit el temes que tenia pendents d´altres unitats de cara a...
 • Marcelo: # UNITAT 64 Quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic? La constitució espanyola...
 • Marcelo: Tracta d´una narració de Jaume March de la situació amb detall de la seva investidura com a cavaller. El rei...

Núvol d'etiquetes

any Espriu article d'opinió avaluació medial categories gramaticals com es descriu una persona com es parla en públic David Álvarez desenvolupar col·lectivament un tema del marc sociolingüístic determinants dietari d'aprenentatge documentar-se sobre un tema escriure un tuit Fernando Trujillo funcions sintàctiques funcions sintàctiques dels pronoms de relatiu genere i nombre del nom i de l'adj. història de la llengua i proposar arguments en contra la varietat estàndard i els usos lingüístics llegir un poema en veu alta marc jurídic del català Marc sociolingüístic morfologia dels pronoms de relatiu morfologia verbal piular un autoretrat presentar un pla de text pronoms de relatiu publicar la versió final d'un text publicar la versió final del text requisits del resum resumir un text signes de puntuació signes de puntuació dobles tasques de la unitat 4 tasques de la unitat 5 unitat 0 unitat 1 unitat 2 unitat 3 unitat 4 unitat 5 unitat 6 valorar el treball en equip valorar la unitat 4 ús del guionet