RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Quin és el pla del text?

  http://www.flickr.com/photos/44315708@N00/246576891

  • Quina estructura té el text?
   – Es tracta de descobrir el pla del text, veure la seva articulació lògica, és a dir, com es van relacionant les diferents idees d’una manera lògica.
   – Observa la disposició del text en paràgrafs: sovint, cada paràgraf desenvolupa una idea central.
   – És molt útil subratllar les paraules clau de cada idea essencial i assenyalar els connectors que et poden mostrar com és l’articulació lògica del text.
  • Quin és l’esquema del text?
   – Aquestes primeres passes s’haurien de reflectir en un esquema, que serà el pas previ a la redacció final del resum.

  Per tant, heu d’escriure un comentari indicant l’esquema del comentari. Teniu 0, 5 punt en joc si el feu dins del termini (fins al 13 de gener).

19 comentaris

 1. Raquel Abellón

  11 Dec 12
  14:36 #

  Esquema del text:

  Títol esquema = Mancances educació actual
  Subtítol esquema=pors canvis metodologia

  1 idea principal =canvis, molts i amb pocs resultats
  2 idea principal =enquistat sistema actual, poca predisposició professorat

 2. FERRAN

  17 Dec 12
  17:29 #

  TITOL ESQUEMA: Estat de l’educació.
  SUBTÍTOL: Innovació en la metodologia educativa.

  IDEA PRINCIPAL. Adaptació metodologia educativa al mon actual.
  SEGONA IDEA PRINCIPAL: Utilitzar i aplicar les noves tecnologies a l’educació

 3. rebeca

  19 Dec 12
  3:50 #

  TÍTOL ESQUEMA : Restructuració en el sistema educatiu.
  SUBTÍTOL : Metodologia dels professors

  IDEA PRINCIPAL : Necessitat de canviar el sistema educatiu.
  SEGONA IDEA PRINCIPAL : Millores a realitzar pels professors

 4. Marta Estadella

  19 Dec 12
  15:09 #

  Esquema del text

  Títol esquema: L’alumne/a: la clau de l’ensenyament.
  Subtítol esquema: Canvis necessaris a l’escola.

  1Idea principal: Socialització
  2 Idea principal: Participació de l’alumne/a en allò que està aprenent.

 5. Núria

  28 Dec 12
  18:47 #

  Jo vec un títol clar en el comentari del meu company i dos idees principals ben destacades.
  TÍTOL ESQUEMA: Nova metodologia en el sistema educatiu
  Idea 1: Fer front al moviment “ni-ni” i al desenvolupament de les xarxes socials i recursos pedagògics.
  Idea 2: Per l’èxit és necessària la implicació i esforç personal de l’alumne.

 6. Alina

  04 Jan 13
  18:25 #

  Adaptar el sistema educatiu: nous temps, nous reptes.
  Individualitzar la formació.

  1) Adaptar l’ensenyament
  1.1) Nous recursos
  1.2) Pedagogia tòxica i pedagogia orgànica
  2) Individualitzar la formació
  2.1) Tothom és diferent: motivació, objectiu, maneres d’aprendre

 7. laura

  06 Jan 13
  23:34 #

  Títol:Si adaptem, millorem.
  Subtítol:Els darrers canvis en les metodologies d’ensenyament

  Idea 1: Tot contingut requereix una metodologia
  Idea 2: Sense disposició a aprendre no hi ha educació

 8. jsans

  07 Jan 13
  20:27 #

  REFORMA URGENT DEL SISTEMA EDUCATIU

  1. Cal una reforma pequè es basa en un model pedagògic caduc i perquè perjudica la societat..

  2. Els ninis en serien un exemple.Quines són les causes del fracàs?

  3. Els alumnes es desmotiven per l’ensenyament tradicional.
  3.1.el professorat avorreix
  3.2. la memorització també desanima l’estudi
  3.3. s’ingora el coneixement previ de l’estudiant o bé els seus interessos o les seves expectatives.

  4. L’aprenentatge col·laboratiu és efectiu perquè els alumnes aprenen uns dels altres
  4.1 les tutories entre iguals
  4.2 la teoria d’aprenentatge de Vigotski

  5. Per què té poca repercussió a les aules?

  6. La pedagogia tòxica i ignorar el protagonisme de l’alumne aboquen al fracàs educatiu. Per tant, no ens ha d’estranyar el baix resultat.

 9. Vanessa

  08 Jan 13
  13:53 #

  L’EVOLUCIÓ DE L’ENSENYAMENT. REPTES I COMPETÈNCIES NECESSÀRIES.

  1. L’ensenyament ha evolucionat i s’ha anat adaptant a la societat actual.

  1.1. El mètode d’aprenentatge de l’antiga escola han estat substituït per un model més pràctic, més flexible.
  1.2. Actualment es pretén ensenyar a valdre’s per un mateix i a desenvolupar habilitats.

  2. L’aprenentatge flexible vs l’aprenentatge encotillat.

  2.1. Compartir coneixements és una font fonamental per aprendre.
  2.2. Educar a les persones en la versatilitat no en la por als canvis.
  2.3. Llegir és necessari per aprendre a entendre.
  2.4. Aprendre a ser camaleònics en aquesta societat globalitzada.

  3. Les estructures universitàries s’han d’adequar a l’entorn laboral i empresarial.

  4. És imprescindible un bon coneixement de les noves tecnologies.

  5. Innovació i progrés en comunitat.

 10. Gonzalo

  09 Jan 13
  19:17 #

  TÍTOL : El sistema educatiu actual no es viable
  SUBTÍTOL : Recerc d’un nou sistema educatiu

  IDEA PRINCIPAL : Més immersió dels alumnes a les classes.
  SEGONA IDEA PRINCIPAL : Professorat menys inflexible en la metodologia

 11. Núria Teixidó

  09 Jan 13
  21:10 #

  PROPOSTES PER RENOVAR UN SISTEMA EDUCATIU EN CRISI
  1.El nostre sistema educatiu està en crisi, cal per tant, revisar-lo i renovar-lo.
  2.Les actuals generacions de joves són el resultat d’una formació inadequada.
  3.Alternatives al model educatiu actual:
  3.1 Que l’ensenyament sigui un procés comunicatiu multidireccional on es
  comparteix descobriment i aprenentatge.
  3.2 Integrar les TIC com a element clau del procés.
  3.3 Assignar nous rols a estudiants i professors en el procés de formació.

 12. Manoli Carmona

  11 Jan 13
  12:12 #

  TÍTOL DE L’ESQUEMA: Canvis necessaris a l’educació actual

  1. IDEA PRINCIPAL: Adaptació del professor als alumnes
  1.1. Idea secundària: Reciclatge de l’ensenyament i utilització de les TIC.
  2. IDEA PRINCIPAL: Els “Ni-Nis” com a conseqüència de l’educació familiar.
  3. IDEA PRINCIPAL: Beneficis de l’aplicació de les TIC a l’educació.

 13. Pilar

  11 Jan 13
  12:18 #

  TÍTOL ESQUEMA: Evolució i adaptació.

  IDEA PRINCIPAL: Combinar noves tecnologies amb tècniques tradicionals.
  SEGONA IDEA PRINCIPAL: Motivar l’alumnat i implicació social al marc educatiu.

 14. Marc Sau

  12 Jan 13
  20:59 #

  TÍTOL ESQUEMA : Cultura compartida a través de la comunicació.
  SUBTÍTOL : Els mestres han d’incloure noves estratègies i nous recursos, com les noves tecnologies.

  IDEA PRINCIPAL : Pedagogia Tòxica i Pedagogia Orgànica.
  SEGONA IDEA PRINCIPAL : Aprenentatge col·lectiu.

 15. Toni

  13 Jan 13
  2:05 #

  LA CULTURA COMPARTIDA, LA COMUNICACIÓ I EL PAPER DE LES TIC

  1. La clau és la cultura compartida, la qual es gestiona a través de la comunicació.
  2. Comunicar és informar, posar en comú la informació i el coneixement.
  3. Amb la irrupció de les TIC la comunicació ja forma part de la nostra vida tant a l’àmbit personal com professional.
  4. És necessari i essencial integrar les TIC a la formació:
  4.1. L’ensenyament ha d’adaptar-se als canals de comunicació actuals.
  4.2. Són un instrument per empoderar a les persones.
  5. Alumne = emprenedor – Mestre = entrenador (coach). Per a que hi hagi èxit és necessari un llenguatge i objectius comuns.

 16. Olga Fornas

  13 Jan 13
  8:17 #

  TÍTOL: Cultura compartida i noves tecnològies.
  SUBTÍTOL: Diferents formes d’ aprenentatge.

  IDEA PRINCIPAL: Compartir i utilitzar noves tecnològies.
  SEGONA IDEA PRINCIPAL: Canvis educacionals i socials.

 17. Neus

  13 Jan 13
  19:31 #

  Títol: L’eficàcia en l’aprenentatge
  Subtítol: Combinació de l’ensenyament i les noves tecnologies.´
  Idea principal 1: Manca d’expectatives laborals de futur en l’ educació actual.
  Idea principal 2: Necessitat d’un canvi imminent en el sistema educatiu.

 18. Marcelo

  13 Jan 13
  20:04 #

  Títol: Formació, intercanvi i nous mètodes en l’ensenyament contemporani.
  Subtítol: Transformació dels diferents ” items ” en la docència.
  Idea principal 1: Evolució del sistema educatiu.
  Idea principal 2: Implicació de l’alumnat per garantir l´èxit en la consolidació de noves tècniques.

 19. jsans

  06 Feb 13
  19:44 #

  APRENENT DESAPRENENT

  1. Comparteix el concepte de cultura compartida.
  a.S’aprèn molt més per altres àmbits que no pas els acadèmics

  2. avantatges de les TIC:
  a. enriquir-nos amb la diversitat de fonts, idees,
  b. informen i contacten
  3. Poden estimular l’aprenentage
  a. crearan alumnes + autònoms i creatius
  4. Cal canviar el model educatiu actual
  a. desorienta el jovent
  b. cal renovar i apartar-se de la pedagogia tòxica
  5. Replantejar un nou model per al futur.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Joan: No a mi també em passa
 • Mateu: Hola, estic fent un treball sobre aquest tema i la en el qüestionari demana perquè Ramon Llull es diu que es...
 • Marcelo: En aquesta unitat he fet les tasques i he assolit el temes que tenia pendents d´altres unitats de cara a...
 • Marcelo: # UNITAT 64 Quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic? La constitució espanyola...
 • Marcelo: Tracta d´una narració de Jaume March de la situació amb detall de la seva investidura com a cavaller. El rei...

Núvol d'etiquetes

#dgava12 Anna Codina avaluació inicial categories gramaticals classificació d'enllaços com es descriu una persona com es parla en públic comunitat d'aprenentatge David Álvarez desenvolupar col·lectivament un tema del marc sociolingüístic determinants dubtes del curs fer-se de Twitter Fernando Trujillo funcions sintàctiques genere i nombre del nom i de l'adj. marc jurídic del català Marc sociolingüístic morfologia verbal Patty Smith piular un autoretrat presentacions pronoms de relatiu redacció del text inicial redactar un contracte d'aprenentatge reflexionar sobre el curs repte del curs signes de puntuació signes de puntuació dobles tasca 0.1 tasca 0.2 tasca 0.3 tasca 0.4 tasca 0.5 tasca 0.6 tasques unitat 0 unitat 0 unitat 1 unitat 2 unitat 3 unitat 4 unitat 5 unitat 6 valorar el treball en equip visitar el bloc