RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Com heu treballat la unitat 5?

  De Pedro Moura Pinheiro, extreta d’http://www.flickr.com/photos/56044438@N00/2347501631

  Relateu el procés que heu seguit per confeccionar el full de ruta. Recordeu que  heu de respondre aquestes preguntes:

  • Qui som? 
  • Com ens hem  organitzat?
  • Què hem pretès?
  • Què ens hem plantejat o qüestionat?
  • Què hem fet? 
  • Com ens valorem? Expliciteu quins aspectes han estat positius i quins haurien de millorar

  Ara bé, si us en semblen unes altres de millors, podeu respondre-les mentre sigui un exercici consensuat per tot l’equip.

4 comentaris

 1. Marc Sau

  20 Mar 13
  14:10 #

  – Qui som?
  Som la Vanessa, la Laia, la Raquel i en Marc.
  – Com ens hem organitzat?
  Teníem 5 frases a resoldre, cadascun dels quatre membres del grup ha respost una i tots hem fet la última frase; tot seguit ho hem compartit amb el grup.
  – Què hem pretès?
  El que hem pretès és que cadascun de nosaltres poses en pràctica els coneixements sobre els pronoms febles.
  – Què ens hem plantejat o qüestionat?
  Ens hem plantejat si el full de ruta que hem elaborat respon totes les preguntes de l’esquema de la unitat referent a la substitució de pronoms febles: tipologia, funcions, combinacions i substitucions.
  – Què hem fet?
  Cadascun dels integrants del grup ha cercat informació per la seva banda i després hem compartit els resultats de l’exercici proposat a través del Gmail i del Google Drive.
  – Com ens valorem? Expliciteu quins aspectes han estat positius i quins haurien de millorar.
  El repartiment de tasques ha estat àgil i tots/es hem pogut fer una part de l’exercici.
  L’elaboració del full de ruta ha recaigut més en un parell de persones, que hi ha dedicat més temps.

 2. Núria González

  20 Mar 13
  18:39 #

  Qui som?
  Som la Laura, la Pilar, la Núria T. i la Núria. G
  Com ens hem organitzat?
  Una integrant del grup va enviar una presentació en power point on s’explicava les oracions subordinades substantives. Aquesta presentació la vam fer servir com a punt de partida i, tot seguit, hem anat realitzant el full de ruta ampliant, modificant i ometent informació de la presentació inicial.
  Què hem pretès?
  Hem pretès crear un full de ruta on s’expliqués de manera clara els quatre tipus d’oracions subordinades substantives, amb les conseqüents funcions sintàctiques i exemples de cada una.
  Què ens hem plantejat? Fer un full de ruta explicatiu i especificatiu de cada funció sintàctica dins de cada tipus d’oració detallada o fer un full de ruta més esquemàtic i general. Finalment, el resultat ha estat un full de ruta més detallat.
  Què hem fet?
  Cada integrant del grup ha cercat informació individualment i després l’hem posat en comú a través del Google Drive.
  Com ens valorem?
  La valoració és positiva. Hem col·laborat segons la nostra disponibilitat. Hem trobat més dificultats a l’hora de trobar exercicis on els companys poguessin practicar amb solucionari per autoavaluar-se.

 3. Benet

  20 Mar 13
  23:40 #

  Qui som?
  Som la Manoli, el Toni, la Victoria i el Benet grup #unitat55
  • Com ens hem organitzat?
  La veritat és que , com quasi sempre, un membre del grup comença a fer una recerca i els altres membres del grup van fent aportacions i al final fem la producció final.
  Ens va costar una mica al princi delimitar l”objecte exacte del full de ruta, donada l’extensió aparent del tema.
  • Què hem pretès?
  Explicar les connexions i contactes lingüístics entre llengües: la disglòssia i el bilingüisme
  • Què ens hem plantejat o qüestionat?
  Quins són els contacte lingüístics amb la llengua catalana
  • Què hem fet?
  Hem fet una recerca sobre el tema, realitzat un resum, i trobar enllaços en la xarxa per poder situar el tema d’una forma una mica més atractiva,ja que pensem que el tema és una mica espès.
  • Com ens valorem? Expliciteu quins aspectes han estat positius i quins haurien de millorar
  El treball en equip ha estat bé ja que cadascú realitza les seves tasques encara que un membre està “missing”. A l’hora de comentar els temes entre nosaltres ha estat força àgil, el no teníem molt clar delimitar el tema

 4. Marta Estadella

  21 Mar 13
  0:20 #

  Unitat 5

  Qui som?
  L’Alina, en Ferran, la Rebeca i la Marta E.

  Com ens hem organitzat?
  Ens hem posat en contacte per gmail, compartint els documents de full de ruta i del quadern d’aprenentatge. A més, cada membre del grup a realitzat els exercicis i els hem posat en comú.

  Què hem pretès?
  Hem pretès buscar individualment els sinònims del text.

  Què ens hem plantejat o qüestionat?
  Ens hem plantejat el context de les paraules dintre del text. Una vegada situats ens hem posat a buscar el sinònims més adients per a cada paraula.

  Què hem fet?
  Buscar el significat de les paraules i buscar el sinònim que podria correspondre a aquestes paraules.

  Com ens valorem?
  Ens valorem positivament, ja que ens hem posat bastant d’acord.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Joan: No a mi també em passa
 • Mateu: Hola, estic fent un treball sobre aquest tema i la en el qüestionari demana perquè Ramon Llull es diu que es...
 • Marcelo: En aquesta unitat he fet les tasques i he assolit el temes que tenia pendents d´altres unitats de cara a...
 • Marcelo: # UNITAT 64 Quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic? La constitució espanyola...
 • Marcelo: Tracta d´una narració de Jaume March de la situació amb detall de la seva investidura com a cavaller. El rei...

Núvol d'etiquetes

any Espriu article d'opinió avaluació medial categories gramaticals com es descriu una persona com es parla en públic David Álvarez desenvolupar col·lectivament un tema del marc sociolingüístic determinants dietari d'aprenentatge documentar-se sobre un tema escriure un tuit Fernando Trujillo funcions sintàctiques funcions sintàctiques dels pronoms de relatiu genere i nombre del nom i de l'adj. història de la llengua i proposar arguments en contra la varietat estàndard i els usos lingüístics llegir un poema en veu alta marc jurídic del català Marc sociolingüístic morfologia dels pronoms de relatiu morfologia verbal piular un autoretrat presentar un pla de text pronoms de relatiu publicar la versió final d'un text publicar la versió final del text requisits del resum resumir un text signes de puntuació signes de puntuació dobles tasques de la unitat 4 tasques de la unitat 5 unitat 0 unitat 1 unitat 2 unitat 3 unitat 4 unitat 5 unitat 6 valorar el treball en equip valorar la unitat 4 ús del guionet