RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Preparem els temes del marc sociolingüístic?

  De SBA73, extreta d’http://www.flickr.com/photos/7455207@N05/2292184002/

  Em sap greu, però no ens ha tocat cap viatge a Mallorca! Què us sembla si preparem un dels exercicis del marc sociolingüístic col·laborativament? Us proposo que cada grup s’encarregui d’un tema. Atenció, però!! Cadascú ha d’apuntar una idea clau del tema i ha de desenvolupar-la en unes tres línies com a màxim. Mantindreu 1 punt si hi participa cada membre del grup i desenvolupa 1 idea. El termini és el 12 de maig.

  • #unitat61 per què és important la figura de Ramon Llull dins l’evolució del català?
  • #unitat62 quines van ser les repercussions lingüístiques del franquisme?
  • #unitat63 quines iniciatives s’haurien d’emprendre per afavorir la normalització lingüística en els àmbits públics?
  • #unitat 64 quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic?

   

17 comentaris

 1. Rebeca

  29 Apr 13
  5:04 #

  #UNITAT 63

  Una iniciativa , per exemple, per a les administracions públiques seria que aquestes administracions reconeguessin la llengua catalana, la utilitzessin i la incentivessin davant de tercers.

 2. Ferran GUSTÀ

  29 Apr 13
  21:18 #

  La figura de Ramon Llull és important ja que és considerat com a la figura capital de la llengua catalana i considerat pare de la prosa catalana.

 3. Marta Estadella

  03 May 13
  0:00 #

  #Unitat63
  Plantejar un cas de bilingüisme social no conflictiu (bilingüisme social equilibrat) en què el poder estigués equitativament repartit entre els dos grups. Es tractaria d’un bilingüisme no substitutiu.

 4. Benet

  05 May 13
  9:24 #

  #UNITAT62

  La llengua catalana patí una persecució política ja que hi havia el propòsit per part del règim franquista d’esborrar la cultura catalana:

  – l’ensenyament patí una forta càrrega ideològica nacionalcatolicista de caire feixista;
  – es prohibiren publicar llibres en català;
  – s’imposà en les escasses publicacions catalanes una ortografia prefabriana;
  – s’utilitzà una tàctica de dialectalització de la llengua;
  – s’imposà el castellà en el cinema, la ràdio i la premsa

 5. Manoli Carmona

  06 May 13
  18:42 #

  #unitat62 quines van ser les repercussions lingüístiques del franquisme?

  A nivell institucional, el català desaparegué de tots els organismes públics. Les organitzacions culturals van ser clausurades i es canviaren els noms d’entitats, institucions, etc. Així mateix, la jerarquia eclesiàstica col·laborà amb el nou règim.

 6. Laura

  06 May 13
  23:25 #

  #unitat62 Quines van ser les repercusions lingüístiques del franquisme?
  Les personalitats més rellevants foren depurades o aniquilades. A més s’imposaren sancions. Com a conseqüència es reduí l’ús del català a l’àmbit familiar i s’arribà a una situació de diglòssia parcial.

 7. Raquel Abellón

  07 May 13
  11:49 #

  Unitat 61: Per què és important la figura de Ramon Lluch dins l’evolució del català?

  La varietat i la complexitat de la seva obra van empènyer Ramon Llull a una constant renovació lèxica la riquesa i varietat del vocabulari patrimonial present en totes les seves obres, va introduir al català una gran quantitat de neologismes provinents fonamentalment del llatí. El model lingüístic elaborat per Ramon Llull va significar un salt qualitatiu extraordinari per a la prosa catalana sortida del llatí vulgar.

 8. Núria González

  07 May 13
  19:52 #

  #Unitat 64

  Quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic?

  El marc jurídic el marca l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, que és la norma institucional bàsica i defineix els drets i deures de la ciutadania, entre d’altres aspectes.

 9. Toni Velasco

  07 May 13
  20:17 #

  Unitat 62:Quines van ser les repercusions lingüístiques del franquisme?

  En termes generals, amb diferents intensitats al llarg d’aquest període dictatorial, el franquisme va imposar una política lingüística que tenia com a finalitat principal la desaparició del català a tots els nivells públics i privats de la societat.Tanmateix, aquest objectiu va topar amb la fermesa i l’enfrontament de la majoria de la població que va saber veure en el català una eina de cohesió i de resistència al règim franquista.

 10. Alina

  08 May 13
  17:13 #

  #Unitat 61: Ramon Llull

  Amb Ramon Llull, per primera vegada s’escriu en llengua romanç, concretament en català, temàtiques fins aleshores reservades al llatí, com la filosofia, la teologia o la ciència. Això fa que pugui arribar a més públic.

 11. Pilar

  10 May 13
  10:47 #

  Unitat 6.3

  Una proposta seria, promoure cursos gratuïts a totes les persones que s’incorporin a les places vacants, sense importar si són suplents o personal fixa. Aquests cursos també poden estar impartits per voluntaris que tinguin titulació.

  A més d’incentivar d’alguna manera a aquests treballadors a parlar el català. Remarco “incentivar” perquè si fós una impossició la gent seria contraria, en comptes si treuen quelcom a canvi hi hauria més implicació.

  Finalment caldria arribar a un consens amb el qual la gent veiés que l’ús del català no és un amenaça pel castellà.

 12. Marc Sau

  11 May 13
  12:36 #

  #unitat62 quines van ser les repercussions lingüístiques del franquisme?
  Hi va haver una política repressiva del franquisme envers el català i una facilitació del castellà com a llengua expansiva a través de l’escola, dels mitjans de comunicació i de les institucions oficials.
  El que ha canviat, durant els anys del franquisme, és la composició social de la població catalana, amb un increment importantíssim del percentatge de castellanoparlants

 13. Vanessa

  12 May 13
  12:29 #

  Ramon Llull es pot considerar el creador de la prosa literària en llengua catalana. En la seva obra també es varen recollir els amplíssims coneixements científics i filosòfics que posseïa.

 14. Vanessa

  12 May 13
  12:30 #

  #unitat 61: per què és important la figura de Ramon Llull dins l’evolució del català?

  Ramon Llull es pot considerar el creador de la prosa literària en llengua catalana. En la seva obra també es varen recollir els amplíssims coneixements científics i filosòfics que posseïa.

 15. Olga Fornas

  12 May 13
  21:34 #

  #unitat 63

  Incentivar al personal que faci ús del català o que estudi nivells superiors de la llengua catalana. Fer cursets pels funcionaris i empreses privades. Campanyes de regals de llibres en català. Crear slogans publicitaris que tothom recordi…

 16. Neus

  22 May 13
  1:04 #

  #Unitat 64 Quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic?
  La Constitució Espanyola estableix que els catalans tenen el deure de conèixer tant el català com el castellà donada l cooficialitat ligüístca del territorio.

 17. Marcelo

  22 May 13
  14:20 #

  # UNITAT 64 Quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic?
  La constitució espanyola aprobada per les corts generals en sesions plenaries pel congrès dels diputats, el senat de la nació i ratificada pel poble espanyol va establir que el català com a llengua oficial en catalunya i les illes balears, declarat el català com a llengua oficial junt al castellà amb el dret de fer us però no es impondre el deure a conèixer.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Joan: No a mi també em passa
 • Mateu: Hola, estic fent un treball sobre aquest tema i la en el qüestionari demana perquè Ramon Llull es diu que es...
 • Marcelo: En aquesta unitat he fet les tasques i he assolit el temes que tenia pendents d´altres unitats de cara a...
 • Marcelo: # UNITAT 64 Quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic? La constitució espanyola...
 • Marcelo: Tracta d´una narració de Jaume March de la situació amb detall de la seva investidura com a cavaller. El rei...

Núvol d'etiquetes

any Espriu article d'opinió avaluació medial categories gramaticals com es descriu una persona com es parla en públic David Álvarez desenvolupar col·lectivament un tema del marc sociolingüístic determinants dietari d'aprenentatge documentar-se sobre un tema escriure un tuit Fernando Trujillo funcions sintàctiques funcions sintàctiques dels pronoms de relatiu genere i nombre del nom i de l'adj. història de la llengua i proposar arguments en contra la varietat estàndard i els usos lingüístics llegir un poema en veu alta marc jurídic del català Marc sociolingüístic morfologia dels pronoms de relatiu morfologia verbal piular un autoretrat presentar un pla de text pronoms de relatiu publicar la versió final d'un text publicar la versió final del text requisits del resum resumir un text signes de puntuació signes de puntuació dobles tasques de la unitat 4 tasques de la unitat 5 unitat 0 unitat 1 unitat 2 unitat 3 unitat 4 unitat 5 unitat 6 valorar el treball en equip valorar la unitat 4 ús del guionet