RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu de la categoria ‘Trobada presencial’

 • Podem donar per acabada la unitat 5?

  De @Fredeluga, extreta de pic.twitter.com/m8AMttpmUd

  Es nota que hem entrat a la primavera, que algú va fer 47 anys, que ens vam trobar l’endemà de Sant Jordi,  i que encarem el tram final, el més costerut. Per tant, s’agraeix qualsevol càrrega energètica. A més, també comptem amb un bon motiu de celebració. Penso que és la unitat que ens ha sortit més rodona: tant per la participació com per la qualitat de les propostes que heu publicat. Felicitats!!

  Vam començar la trobada trobant perles i corregint-les. Són extretes dels comentaris que vau penjar en aquesta entrada:

  Després de la pausa per berenar, vam repassar els fenòmens fonètics localitzant-ne en els versos que vau piular per festejar el Dia Mundial de la Poesia. Si us hi animeu, hauríeu de trobar:

  • elisions i sinalefes
  • sonoritzacions i ensordiments
  • assimilacions
  • emmudiments i sensibilitzacions
  • aproximants

  Vam mirar de resoldre el dilema. Em sembla que ens va ser impossible triar-ne un.

  • Resum 1:  cadascú va resumir el seu paràgraf sense tenir en compte la globalitat del text. Hi ha algunes parts que  són subjectives. Es va fer una aposta per les tasques col·laboratives, però cal acordar-ne prèviament uns criteris i algú ha d ‘assumir el rol d’editor per homogeneïtzar l’estil del resum.
  • Resum 2: recull les idees principals del text, però peca de subjectivitat (predomina la 1a persona del plural).
  • Resum 3:  té un debat entre subjectivitat i objectivitat.
  • Resum 4: tot i que mira de recollir les idees principals, les comenta. Per tant, no és adequat.

  Finalment, vam repartir uns exercicis de repàs. Us els envio per correu electrònic amb la correcció.

  Aquests són els reptes que us hauria d’haver enviat.

  I la correcció

  Article complet

 • Repassem la fonètica?

  Article complet

 • Tornem a tenir un problema…

  De jakuza, extreta d’http://www.flickr.com/photos/56091882@N00/2138224665

  En la unitat 4, vau haver de resumir un article que debatia si era millor la competitivitat o bé la col·laboració. Bé, tenim tres resums: un de col·laboratiu i dos d’individuals. Quin triem?

  Aquesta serà una de les tasques de la trobada de dimecres.

  Resums

  Rúbrica d’un resum

   

   

  Article complet

 • Podem donar per acabada la unitat 4?

  De FutUndBeidl, extreta d’http://www.flickr.com/photos/61423903@N06/7172836245

  Aquesta trobada va servir per resoldre un conflicte. Vam haver d’ajudar l’agencia publicitària que ens va demanar ajut en els eslògans.  En desconeixien el motiu, però alguns eslògans van ser retornats pels clients. Segons ells, alguns incomplien el requisit de la tasca. Així doncs, ens vam haver de convertir en un comitè  de control de qualitat. Aquí en teniu la solució.

  L’activitat ens va servir per resoldre alguns dubtes:

  • que  com a pronom de relatiu i que com a conjunció
  • qui com a promom relatiu però en una oració subordinada substantiva o bé com a pronom interrogatiu
  • quan he d’escriure què i quan he d’escriure que

  Amoïna la fonètica.  Si no tenim oïda, hem de tenir memòria. Vam recomanar quina era la millor manera d’aprendre’n els continguts: relacionar grafies i possibles sons. També hem de saber diferenciar les parelles de sons sords i sonors per poder reconèixer el fenomen de la sonorització i l’ensordiment. Recordeu que afecten a les oclusives, fricatives, africades. Pel que fa a les aproximants,  són les oclusives sonores quan no es troben en cap context d’oclusió (principi absolut, contacte amb nasals, contacte amb una altra oclusiva i l + d).

  Vam mirar de datar uns fets històrics i vam comentar el quadre. Cliqueu aquí. Això ens va servir per practicar el resum dels textos antics.

  Aquests eren els reptes i la corresponent solució d’aquesta unitat.

  correcció

  Recordeu que vam acordar d’aprofitar els diferents fulls de ruta de cada unitat per deixar-hi dubtes. Serà la manera de reciclar el fallit guiatge. També heu de corregir-vos l’article d’opinió. El teniu en la vostra carpeta (compartit amb mi)

  Article complet

 • Houston, tenim un problema!

  Que perfectes, oi? Però la processó va per dins. Tenen un conflicte.Ho desconexíeu però els vau ajudar a elaborar eslògans en què aparaguessin algun pronom de relatiu. Alguns clients els han retornat el text. No han superat el control de qualitat. Quins poden ser i per què?

   

  Article complet

 • Podem donar per acabada la unitat 3?

  Vam recordar quins eren els requisits per a un bon resum:

  De hanaan, extreta d’http://www.flickr.com/photos/13022974@N00/1243333807

  • que sigui OBJECTIU,  no es poden fer referència a l’autor ni expressar cap opinió ni valoració
  • que sigui COHERENT, hem de seleccionar les idees principals i algunes de secundàries
  • que sigui COHESIONAT, no deixa de ser un text
  • que sigui CREATIU, hem d’expressar el contingut del text, però amb les nostres paraules
  • i BREU, hem de reduir a 1/4 part de l’extensió del text

  Vam valorar els resums fets. Després vam fer un resum col·laboratiu.

  Cadascú es va encarregar d’un paràgraf. Primer el vam llegir i vam copsar-ne el sentit global formulant un títol (també podem plantejar una pregunta). Després vam seleccionar les idees. Aquest és el pla de text resultant:

  Ara ja teniu el material per enllestir una de les tasques de la unitat 4.  Cliqueu aquí.

  D’altra banda, vam valorar els plans de text i vam debatre sobre els criteris avaluatius de l’article d’opinió.

   

  Aquí teniu els reptes de la unitat i la correcció.

  Article complet

 • Podem donar per acabada la unitat 2?

  De Martin Fisch, extreta d’ http://www.flickr.com/photos/45409431@N00/5983944342

  Vam aprofitar la trobada per corregir errades dels resums.

  Erradestrobadapresencialunitat2

  Errades trobada presencialunitat 2 solucionari

   

  Vam resoldre els dilemes de la unitatDilemesunitat2 / Dilemesunitat2.docsolucionari  Recordeu que fem aquesta activitat per valorar si podem donar per acabada aquesta unitat. Per cert, aquí teniu els vídeos en què havíeu de reconèixer la variant dialectal:

  Quin fenomen detecteu en el títol de la cançó?

  Com que se’ns va tirar el temps a sobre, haurem d’ajornar la valoració dels resums. No obstant això, us comparteixo els resums amb la valoració perquè us corregiu les errades.  Recordeu que el subratlla significa una errada gramatical i una fletxa és que hi falta algun element.

  Arran sobre Google Drive, aquí teniu un tutorial que us pot ajudar. De totes maneres, en teniu un altre de la versió anterior en la columna de recursos. Us agraeixo el suggeriment d’anar compartint carpetes. Em sembla una bona idea.

   

   Aquí teniu els diferents exercicis que heu fet. Les solucions són els exercicis de la primera fase de la unitat.

  #unitat2 EQUIP 1 / #unitat2 EQUIP_2 / #unitat2 EQUIP_3 / #unitat2 EQUIP_4

  #unitat21 fenòmens fonètics solucionari ensordiments / sonoritzacions, emmudiments / sensibilitzacions

  #unitat22 puntuació.ppt solucionari  signes de puntuació

  #unitat23_1 determinants.ppt solucionari determinants

  #unitat24 anàlisi titulars.ppt solucionari sintagmes

  #unitat25 dialectes.ppt solucionari varietats dialectals

  Per cert, per donar-la per acabada, sabeu respondre les preguntes del mapa de la unitat 2?

  CURS D 11-12 unitat 2 - Què hem de saber fer en aquesta unitat

   

  Aquesta és la puntuació que heu mantingut al llarg d’aquesta unitat. Queda pendent fer el buidatge de l’activitat de correcció d’errades.


  Finalment, us sembla bé l’estructura d’aquesta trobada? Per què?

   

  Article complet

 • Podem donar per acabada la unitat 1?

  Extret d’http://www.flickr.com/photos/14763740@N02/2727070233

  Vam aprofitar la trobada per corregir errades dels comentaris de valoració de la unitat 1. Erradestrobadapresencialunitat1 Erradestrobadapresencialunitat1.doc correcció

  Després vam poder escoltar i valorar les presentacions que vau preparar. Us he de felicitar perquè us les vau currar, fins i tot quan s’ha d’improvisar; sort que corria per allà el profe, oi? La finalitat d’aquesta tasca és perquè en la prova també haureu de fer una intervenció oral. No us demanarem pas una descripció sinó que opineu sobre un tema d’actualitat. Cal que us la prepareu elaborant un esquema o un guió. Per això treballem el pla d’un text en la unitat 2.

  El fet de triar  un personatge rellevant per a vosaltres, tant és que sigui un familiar com  un personatge que admireu real o fictici, ja captava l’interès dels companys. Per cert, com eren les descripcions que en vau fer: objectives o subjectives? Us en vaig posar una de cada. La de l’Albert Om era subjectiva, tot i que fa servir la 3a persona per introduir el personatge, recurs per expressar objectivitat, propi del registre periodístic. La segona, tot i que es referia als trets psicològics que es reflecteixen en els físics, és objectiva. El text, encara que sigui divulgatiu, és bastant especialitzat.

  Així doncs, us heu guanyat amb escreix el 1, 5 punt. Cal que tingueu en compte la valoració que us han fet. Aquesta activitat enceta el portafolis que compartiré amb cadascú, mitjançant  Google Drive.

  Vam resoldre els dilemes de la unitat.Dilemes unitat 1.doc solucionari Aquesta activitat ens ha de servir per valorar si podem donar per acabada aquesta unitat.

  Finalment, vam debatre les millores a fer. De moment, mantenim l’elaboració dels fulls de ruta  perquè lla majoria vau valorar que eren útils. També cal que millorem la comunicació i finalment no vam arribar a cap conclusió si apostem per un aprenentatge col·laboratiu o individualitzat. Hem d’esperar a veure com va la unitat 2.  De totes maneres, potser caldria que recordéssim a què us vau comprometreen la unitat 0.  Potser el malestar es deu que no hi estem acostumats a treballar en equip, però en podem anar aprenent. De fet, fer un aprenentatge individualitzat tampoc no proporciona bons resultats. El percentatge d’assoliment del nivell D de l’any passat a tot el Consorci rau el 60 %.  Hem de debatre en la propera trobada qui forma part d’aquest grup i qui compondrà el grup del percentatge restant o bé val la pena arromangar-se i mira si podem superar amb escreix aquest indicador?

  Extret d’http://www.flickr.com/photos/14901566@N07/2985716823

  Finalment, aquests són els exercicis que vaig distribuir en ala fase 3. La correcció , però, són els de la fase 1.

  EQUIP 11 , EQUIP 12EQUIP 13EQUIP 14

  GRUP 1 CORRECCIÓ embarbussament complet

  GRUP 2 CORRECCIÓ morfologia del nom i de l’adjectiu

  GRUP 3 CORRECCIO categories gramaticals

  GRUP 4 CORRECCIÓ llengua i varietats lingüístiques

  Per cert, per donar-la per acabada, sabeu respondre les preguntes del mapa de la unitat 1?

  Si la fotografia inicial correspon al personatge que va començar la roda dimecres, finalitzem l’entrada amb un vídeo que no sabem si la Laura l’havia triat ja que ens va fallar la tecnologia en la seva presentació.

  Article complet

 • Sessió de presentació

  http://www.flickr.com/photos/46982319@N06/4895973474

  Vam començar la sessió presentant-nos:

  Marc, mangífic; Marta, maca; Rebeca, respectuosa; Núria, noble; Raquel, respectable; Neus, nefasta; Alina, amistosa; Benet, bo; Toni, tou; Manoli, meravellosa; Vanessa, valenta; Olga, onírica; Núria, nítida;Marcelo, mític; Victòria, voluntariosa  (?) i Jaume, jovial

  No sé si me’n deixo algú… Si us animeu els qui no vau poder assistir, podeu deixar un comentari.

  Després, vam apuntar els dubtes i els vam anar responent.

  Com obtindrem el certificat?

  Doncs, si obteniu 70 punts de la prova (95)  i de la nota de curs (5 )

  Com seran les trobades presencials?

  Dedicarem les sessions per resoldre dubtes, per revisar textos i per fer alguna tasca final.

  Quines sessions es faran?
   Les establertes en el calendari.  Reserveu-vos els dies de la prova. Hi haurà una convocatòria extraordinària, però si podeu justificar el motiu (malaltia, feina, compromís personal…). Ja es fixarà la data oportunament.

  Temps de dedicació?

  Compteu-hi un mínim de 4 hores setmanals, més 2 de deures.  Cal que us fixeu un horari i que el respecteu

  Si no podem assistir a les trobades?
  Ja mirarem de trobar-hi alguna solució. No patiu. Haurem d’aprofitar recursos 2.0. 

  Per què tenim dos dies de prova?
  Perquè en un dia farem una part i l’altra, el segon dia.

  A quin campus virtual treballarem?
  D’entrada el bloc, però crec que utilitzarem altres canals (Twitter, gmail, Skype…)
  Com farem les activitats orals?

  Tal com he contestat anteriorment, en les trobades presencials, però també potser en el bloc. Ja ho anirem veient.

  Finalment, vam mirar d’acordar la manera de mantenir els 5 punts, però no ens en vam sortir. Aquesta és la proposta, però caldrà ratificar-la en la propera trobada presencial.

  50% si no complim el termini i no participem en el bloc

  De moment, procureu no perdre’ls en la unitat 0.

  No sé si m’he deixat alguna cosa… Tot i així , si encara teniu alguna pregunta més, podeu deixar-la com a comentari. Ah, qui no va venir, ja sap què ha de fer?

  Per cert, heu vist aquest anunci? Ens pot servir com a metàfora del curs? Per què?

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Joan: No a mi també em passa
 • Mateu: Hola, estic fent un treball sobre aquest tema i la en el qüestionari demana perquè Ramon Llull es diu que es...
 • Marcelo: En aquesta unitat he fet les tasques i he assolit el temes que tenia pendents d´altres unitats de cara a...
 • Marcelo: # UNITAT 64 Quin és el marc jurídic del català en el seu domini lingüístic? La constitució espanyola...
 • Marcelo: Tracta d´una narració de Jaume March de la situació amb detall de la seva investidura com a cavaller. El rei...

Núvol d'etiquetes

any Espriu article d'opinió avaluació medial categories gramaticals com es descriu una persona com es parla en públic David Álvarez desenvolupar col·lectivament un tema del marc sociolingüístic determinants dietari d'aprenentatge documentar-se sobre un tema escriure un tuit Fernando Trujillo funcions sintàctiques funcions sintàctiques dels pronoms de relatiu genere i nombre del nom i de l'adj. història de la llengua i proposar arguments en contra la varietat estàndard i els usos lingüístics llegir un poema en veu alta marc jurídic del català Marc sociolingüístic morfologia dels pronoms de relatiu morfologia verbal piular un autoretrat presentar un pla de text pronoms de relatiu publicar la versió final d'un text publicar la versió final del text requisits del resum resumir un text signes de puntuació signes de puntuació dobles tasques de la unitat 4 tasques de la unitat 5 unitat 0 unitat 1 unitat 2 unitat 3 unitat 4 unitat 5 unitat 6 valorar el treball en equip valorar la unitat 4 ús del guionet