• Com ha de ser el millor text per vosaltres?

  Heu d’escriure un comentari explicant quins  són els requisits que creieu que ha de tenir el text del projecte final perquè sigui un bon text. Així doncs,

  • I1 heu de concretar com és una bona nota, mitjanament formal
  • I2 heu de detallar com és una bona carta familiar
  • I3 heu d’especificar com és una bona carta formal
  • S1 heu de descriure com és una bona anècdota
  • S2 heu de  determinar com és una bona recepta de cuina
  • S3 heu de precisar com és una bona queixa o reclamació

  Ens ha de servir per poder valorar els textos que vau redactar. Teniu fins al 6 de novembre per deixar el comentari. Obtindreu 1 punt.

 1. Yvonne

  28 oct. 11
  18:45 #

  Com és una bona anècdota?
  Una anècdota és un conte curt que narra un incident interessant o entretingut, una narració breu d’un succés curiós. Una anècdota sempre està basada en fets reals.
  L’estructura d’una anècdota es divideix en 3 parts.

  1. Plantejament: què succeeix al principi
  2. Nus: narra els fets que van succeir
  3. Desenllaç: En ell s’explica com va acabar tot

  Records i bona castanyada
  Yvonne (S1)

 2. Miriam Ruiz

  30 oct. 11
  18:45 #

  Una bona carta formal utilitza un llenguatge impersonal, poc espontani i estereotipat. Es redacta de manera clara, breu i objectiva. S’adrecen a destinaris amb quins s’estableix una relació de distància, per això cal redactar-les sense mostres de subjectivitat de part l’emissor, i no es deuen afegir frases amb llenguatge col•loquial o formes que puguin ésser servils o menysprear al receptor.

  MIRIAM I3

 3. Amparo Atencia S2

  30 oct. 11
  18:45 #

  Passos per una recepta de cuina.
  1.- Preparació prèvia:
  Recopilar la informació necessària per elaborar la recepta, preguntar als pares, amics, veïns i buscar en llibres de cuina.
  2.- Ingredients:
  Saber el núm. de persones.
  Fer un llistat dels ingredients.
  Quantitat necessària de cada un.
  3.- Procés:
  Enumerar els passos a seguir.
  Descriure cada fase.
  4.- Per finalitzar:
  Afegir una suggeriment de presentació.

  Amparo S2

 4. Amparo Atencia S2

  30 oct. 11
  18:45 #

  correcció

  Afegir un suggeriment de presentació.

  Amparo S2

 5. Cristina Elena Traistaru

  30 oct. 11
  18:45 #

  Una bona nota mitjanament formal té:
  – Un emissor i un receptor.
  – Una oració (unitat sintàctica amb sentit complet que comunica una idea per mitja d’un verb).
  – Subjecte i predicat.
  ha de ser entenedora, concisa i objectiva.

  Records,
  Cristina Elena Traistaru I1

 6. María del Carmen

  31 oct. 11
  18:45 #

  María del Carmen, I -3

  Una bona carta formal ha de tenir en compte tres aspectes essencials: l’adecuació, la coherència i la cohesió. El grau de formalitat dependrà de la relació entre l’emissor i
  el receptor.

  Ha d’incloure tota la informació necessària per aconseguir el seu propòsit comunicatiu, que bé pot ser: intercanviar informació, fer consultes presentar una reclamació,
  convidar a una celebració, fer comandes, demanar disculpes, expresar gratitud, etc.

  Ha de ser clara i ben estructurada amb paràgrafs breus i separats, que permetin distingir
  el motiu de la comunicació, l’assumpte de què tracta i finalment el que s’espera del destinatari.

 7. Jose Luis González Torras

  31 oct. 11
  18:45 #

  José Luis González Torras. Suficiència 1

  Una bona anècdota és un text narratiu que normalment pot ser:

  –Un relat breu sobre un fet curiós que es fa com a exemple o per il•lustrar
  alguna cosa.
  –Un esdeveniment curiós, poc conegut.
  –L’argument d’una obra.
  –Un succés poc rellevant, circumstancial…

  L’anècdota s’ha de estructurar en tres paràgrafs:

  1r paràgraf (plantejament): aquí s’escriu què va passar al principi perquè passés l’anècdota:

  2n paràgraf (nus): aquí es narren els fets que van succeir, es van comptant en ordre cronològic. S’escriu una narració lineal.

  3r paràgraf (desenllaç): en ell es compte com va acabar tot.

  Salutacions i bona castanyada a tots.

 8. SILVIA (S2)

  31 oct. 11
  18:45 #

  Per una bona redacció en una recepta de cuina, s’ha de tenir en compte les següents indicacions;

  -El text ha de ser clar, ordenat i organitzat.

  -Escriure en primera o segona persona del plural. Així com també, construccions impersonals.

  -I finalment, escriure la dificultat que comporta la realització d’aquest plat, temps, enumeració dels ingredients, i les quantitats que es necessiten.

 9. Dolores Ferres Morales

  01 nov. 11
  18:45 #

  Requisits per a una bona recepte de cuina:
  Precisió en les mesuras i en les quantitats dels ingredients. Ordre i cohesió en el procés d’el.laboració i claredat en l’expressió escrita.

  Lola Ferres S-2

 10. Mayte Fusté S2

  01 nov. 11
  18:45 #

  Mayte Fusté S2

  Passos per el.laborar una recepta de cuina.

  -Buscar la recepta que volem redactar en diferents llibres per poder comparar.
  Una vegada trobats escollir i redactar la recepta.

  -Anotar el títol de la recepta i per quantes persones són les quantitats que hi posarem.

  -Anotar els ingredients.

  -Explicar com es fa la recepta.

  -Donar altres alternatives de com es pot fer.

 11. Josep A. Aliaga

  01 nov. 11
  18:45 #

  Josep A. Aliaga S1

  Una anècdota és un fet, més o menys curiós, de la història o de la vida d’algú.

  Les parts d’una anècdota poden ser:

  – Introducció
  – Contingut
  – Desenllaç

 12. Esther S3

  01 nov. 11
  18:45 #

  Bona tarda,

  Una bona queixa o reclamació ha de tenir la següent estructura:
  1. Introducció (on és presenta o cita breument el motiu de la queixa o reclamació)
  2. Desenvolupament (s’exposa el motiu de la queixa o reclamació de manera integra)
  3. Cloenda ( es proposa una possible solució o el que es pretén amb la carta)

  D’altre banda s’ha d’utilitzar connectors per relacionar idees i dades, llenguatge formal i referencial. Ha de ser un text curt i exposar el necessari sense estendre’s massa. Per últim s’han de revisar les errades ortogràfiques i no oblidar les adreces del inici i la data del final.

  Salut!

  Esther S3

 13. Ana S1

  01 nov. 11
  18:45 #

  Com és una bona anècdota….

  Bona nit!
  Molt bona pregunta!, de moment haig de dir que sigui entretinguda.

  Relat on el narrador es presenta com a protagonista o testimoni d’un fet, explicant en primera persona la experiència viscuda.
  Pot tindre diàlegs i reproduir les frases dites o descrivint el seu contingut.

  S’estructuren en general en tres parts:

  • Una idea inicial: Es presenta l’historia en un entorn, espai o temps determinats.
  • Nus central : Accions i reaccions dels protagonistes i es planteja el que va succeir.
  • El desenllaç: Es resolen les accions i a vegades es poden treure conclusions.

  Ana S1.

 14. Montse M.O.(S2)

  01 nov. 11
  18:45 #

  Bona nit companys!
  En una bona recepta de cuina és imprescindible, en primer lloc, indicar clarament per quantes persones és i les quantitats necessàries de cada ingredient.
  També és recomable incloure altres detalls com el nivell de dificultat,el temps dedicat a la preparació i cuinat i/o el cost de la recepta.
  En segon lloc, és important la forma d’explicació, fent servir l’indicatiu o l’imperatiu,frases curtes i la redacció en un llenguatge planer,concís i detallat per explicar la preparació de forma entenedora.
  Menjar és un plaer i comença per una bona recepta.
  Bon apetit!

 15. Lidia Claverí

  02 nov. 11
  18:45 #

  Lidia Claverí S1
  La carta formal té característiques molt més rigoroses.
  L’ estructura normal de una carta formal seria:
  1.Nom i adreça de qui envia la carta.
  2.Nom, càrrec, si s’escau, i adreça del destinatari.
  3.Salutació; Senyor/a, Distingit/ida.
  4.Cos: mitjançant paràgraf breus i separats, es distingeixin tres grans blocs d’informació; introducció, exposició i conclusió.
  5.Comiat: Atentament, Una salutació cordial.
  6.Signatura.
  7.Data: Localitat i, després d’una coma, la data.
  8.Post scriptum (PS), anomenat també postdata (PD)

 16. Mercè Martorell I3

  02 nov. 11
  18:45 #

  Hola, bona tarda,

  Requisits per fer una bona carta formal:

  – nom i adreça de qui envia la carta,
  – nom, càrrec i adreça de la persona destinatària,
  – salutació,
  – cos, que ha de tenir una introducció, una exposició i una conclusió, en diversos paràgrafs per estructurar correctament el desenvolupament del tema,
  – comiat,
  – signatura,
  – lloc i data

  Mercè Martorell I3

 17. MARIA JOSE

  02 nov. 11
  18:45 #

  Una bona nota, mitjanament formal és quan:

  – L’emissor es representa a si mateix.
  – El text que s’utilitza té un registre col•loquial
  – S’utilitzan formes improvisades, espontànies.

  Mª Jose De Miguel – I-1

 18. Beatriz Garcia Mackay

  03 nov. 11
  18:45 #

  Beatriz I3

  Per escriure adequadament un carta formal, hem de tenir en compte, quin serà el tema a tractar, d’això desprendrà el to que triem i el format general de l’escrit. És per això que el tema determinarà, el llarg o l’extensió del comunicat, el seu esquema general i el resultat d’una bona comunicació.

  Les característiques d’una carta formal:

  * És breu i precisa.
  * S’organitza amb claredat, concisió, precisió i exactitud.
  * Donar informació completa.

 19. Meritxell Ballús S2

  03 nov. 11
  18:45 #

  Els passos que s’han de seguir i determinar una bona recepta de cuina són els següents:

  1. Informació prèvia. Quan es planteja confeccionar una fitxa el primer que cal fer és informar-se sobre altres receptes del mateix plat (diferents llibres).

  2. Escollir els ingredients i relacionar-los per ordre d’ús. Fer una llista dels ingredients que es necessitaran.

  3. Determinar les característiques de cada ingredient. Indicar les característiques qualitatives de cada producte, tipus, classe, grandària, color, estat de conservació, etc. Per exemple, pèsols congelats de la mida…

  4. Determinar la ració mitjana o estàndard. En aquest apartat es tracta de fixar el pes net de la ració i el de cadascun dels ingredients que la composen; en resum, el pes de la ració després de les diverses manipulacions.

  5. Determinar les quantitats necessàries en brut. Calcular les quantitats de cada ingredient que es necessiten en brut, abans de cap manipulació. Anotar les quantitats expressades en unitats de mesura (grams, litres, etc.). Això servirà per definir la comanda que s’ha de fer al proveïdor o al magatzem. Cal tenir molt en compte les minves per manipulació i per cocció de cada ingredient.

  6. Dividir l’elaboració en etapes. És convenient dividir l’elaboració en etapes (no moltes) i cada etapa en operacions. Una etapa és un conjunt d’operacions que tenen certa correspondència i que inicien i acaben un procés. Per exemple, netejar, pelar i rentar els ingredients podria ser la primera etapa; sofregir la ceba i afegir el tomàquet seria l’etapa corresponent a l’elaboració del sofregit.

  7. Descriure el procés. Per definir les operacions s’utilitzarà solament un verb. Una etapa pot tenir diferents verbs. Per exemple, saltar, escalfar, etc. Cal assegurar-se que les operacions estan dissenyades de forma racional per contribuir al bon desenvolupament de tot el procés.

  8. Definir temps i temperatures. En aquelles operacions que sigui necessari caldrà indicar el temps i la temperatura de cocció. Per exemple, coure al forn 1 hora a 150 ºC.

  9. Especificar els punts claus. S’entén per punts claus els procediments o operacions que són vitals per aconseguir l’èxit en una elaboració. Sense tenir en compte aquestes indicacions, el plat no sortirà bé.

  10. Verificació. Un cop s’ha redactat la fitxa amb tots els punts anteriors, s’ha de passar un test que consisteix a sol·licitar a un empleat que elabori el plat seguint la fitxa indicada. La fitxa no es donarà per bona fins que el plat no surti amb perfecció, realitzant les modificacions que siguin pertinents.

 20. Lupe

  03 nov. 11
  18:45 #

  Lupe I1

  Una nota mitjanament formal a de tindre una actitud cortès i amable; i deu constar
  un emissor i un receptor. També ha de tenir una salutació i un comiat.

  Una salutació.

 21. Milena Novas

  03 nov. 11
  18:45 #

  Milena Novas – I2

  Una bona carta familiar, tindria que tindrà la següent estructura:

  1. Lloc i data (situades en lliure posició. Es podem fer servir expressions abreujades.)
  2. Salutació (La carta té una puntuació que li és pròpia. En cartes informals, adreçades a familiars, podem fer servir fórmules com Hola, David!, i acabar amb un signe d’admiració.
  En qualsevol cas, el text de la carta ha de començar en una altra línia, i sempre en majúscula.)
  3. Cos. ( Informació distribuïda en diversos paràgrafs. Li hem de donar el mateix tractament que li donaríem si parléssim amb ell – de tu, de vostè, de vós).
  4. Comiat (Les fórmules de comiat es tanquen amb una coma si són frases incompletes o amb punt si són frases completes)
  5. Signatura
  6. Post scriptum o postdata. Només es fa servir per incloure informació ocasional.

 22. M.Carmen S3

  04 nov. 11
  18:45 #

  En una bona carta de queixa o reclamació s’ha de posar de manifest el motiu de la queixa, argumentar-la, i tractar de buscar solucions. La carta s’ha de redactar de manera, clara, breu i objectiva.

  Així doncs, els requisits que ha de tenir el text són:
  – L’adequació: el tractament per al destinatari ha de ser el mateix en tot el text i el tipus de llenguatge formal.
  – La coherència: les idees s’han de desenvolupar d’una manera lògica, ordenada i estructurada en paràgrafs (introducció, exposició i conclusió).
  – La cohesió: per lligar bé el text s’han d’utilitzar connectors, pronoms, signes de puntuació…
  – La correcció lingüística: després de escriure la carta cal revisar-la, ja que el text ha de seguir les normes gramaticals i ortogràfiques.

  I per últim, l’ordre dels elements de la carta, és el següent:

  1 Dades de l’emissor 2 Dades del destinatari 3 Salutació 4 Cos de la carta: 4.1 Introducció 4.2 Exposició 4.3 Conclusió 5 Comiat 6 Signatura 7 Localitat i data

  M.Carmen S3

 23. LOURDES I2

  04 nov. 11
  18:45 #

  Lourdes I2

  Una carta familiar, acostuma sé expontània. La relació per mantenir un contacte, comunicar una noticia, demanar un favor. Tenen un to més aviat col·loquial, expressen sentiments i son destinaddes a persones pròximes a nosaltres.

  La carta es divideix en:

  Datació
  Salutació
  Introducció
  Exposició
  Conclusió
  Comiat
  Signatura
  Postdata

 24. M. ANGELES SANZ S1

  05 nov. 11
  18:45 #

  Bon dia,

  L’anècdota és un text narratiu en què la història que s’explica és un relat de fets particulars que han ocorregut en la vida d’una persona.
  Ha de seguir l’estructura de: plantejament, nus i desenllaç.
  En la redacció d’una anècdota els elements temporals són especialment importants, tant els verbs com els complements o els adverbis, s’han d’utilitzar per a ordenar el relat cronològicament.
  També hi ha que tenir en compte els altres elements que hi intervenen: els personatges , el tema, l’espai on es desenvolupa i el moment i la durada de l’anècdota.
  M. Ángeles Sanz S1

 25. Mónica Fidalgo

  05 nov. 11
  18:45 #

  En una carta familiar s’utilitza un llenguatge col-loqial perquè s’escriu a algú proper.
  La seva estructura es la següent:
  – Lloc i data.
  – Salutació
  – Expoxició.
  – Comiat.
  – Signatura
  – Postdata (opcionasl)

  Mónica Fidalgo
  I2

 26. ROSA S1

  05 nov. 11
  18:45 #

  Una anècdota és un conte curt, que narra un incident biogràfic, entretingut i alhora graciós
  Sempre està basada en fets reals.
  Encara que gairebé sempre són humorístiques no són acudits, perquè a més de provocar riure tracten d’explicar un petit conte,una vivencia.
  Així que han de tenir :inici, nus i desenllaç. O el que és el mateix: que volem explicar, que va passant i com acaba.

  Rosa M S1

 27. Montse Arroyes S3

  05 nov. 11
  18:45 #

  Bona tarda,

  L’objectiu d’una carta de reclamació és exposar una queixa i sol•licitar una solució a aquesta queixa.

  Per a això hem de redactar un carta que compleixi els següents requisits:

  – Que sigui clara i detallada: assenyalant la queixa i els seus motius, i aportant arguments que la justifiquin.

  – Redactada amb un to ferm: utilitzant un llenguatge respectuós.

  A més hem de respectar l’esquema bàsic de qualsevol carta formal basat en un encapçalament, un missatge principal i una conclusió, així com tenir especial cura amb la gramàtica i l’ortografia utilitzades.

  Bon cap de setmana !

  Montse Arroyes Albujar S3

 28. Pepa Fernández I3

  06 nov. 11
  18:45 #

  Els requisits per una carta formal serien els següents :

  • Tindre clares les parts que tindrà el document, o sigui el esquema de la carta.
  (La capçalera, destinatari, el cos de la carta, comiat, signatura,data, i informacions addicionals).

  • Seleccionar la informació que tindrà, i deixar a banda lo que sigui rellevant. Buscar una simplificació.

  • Ordenar la informació, estructurar el text en paràgrafs, que segueixi un ordre lògic per que s’aconsegueixi una comprensió bona.

  • Elaborar la carta en la terminologia adequada (llenguatge administratiu, jurídic, etc…).

  • Fer la verificació del document.

  Pepa Fernández I3

 29. Matilde Ojer Cardiel I3

  06 nov. 11
  18:45 #

  Matilde Ojer I3

  Una carta formal ha de tenir:
  -Nom i adreça de que envia la carta.
  -Nom, càrrec i adreça de la persona destinatària.
  -Salutació.

  Desprès be el cos:
  -Introducció, on s’hi exposa el motiu de la comunicació.
  -Exposició, on s’explica de manera clara i ordenada l’assumpte de què es tracta.
  -Conclusió, on s’hi sintetitzen els punts essencials i es recorda la finalitat i s’hi menciona allò que s’espera del destinatari.

  Segueix el comiat i signatura.

  I per últim el lloc i la data.

 30. Natalia I2

  06 nov. 11
  18:45 #

  Cada carta és diferent segons el seu propòsit, el contingut o la persona a qui va dirigida. Cada tipus de carta es caracteritza per un ús particular del llenguatge. La carta familiar és espontània i utilitza un llenguatge col · loquial ja que va dirigida a algú de nostre entorn més proper

  Com tot text escrit tindrà una estructura, en el nostre cas serà la seguent,

  – Datacio.
  – Salutations.
  – Exposició o argumentacio
  – Comiat.
  – Signatura.
  – Postdata, es opcional.

  Petons

  Natalia García

 31. Verónica

  06 nov. 11
  18:45 #

  Veronica S2

  Una recepta de cuina ha de indicar quins son els aliments que es faran servir, la quantitat d’aquests i els estris o aparells electrònics necessaris.
  A continuació s’ha d’explicar la preparació del plat, detallant pas a pas l’elaboració d’aquest.

 32. Tomas Santos

  06 nov. 11
  18:45 #

  Tomàs Santos I2
  La carta familiar es una comunicació escrita de caràcter informal fa servir un tractament informal.
  La seva estructura es la següent:
  Localitat i data (Bcn,5d’octubre de 2011-11-06)
  Salutació
  Contingut (introducció,exposició,conclusió)
  Comiat(acaba amb una coma)
  Signatura(s’ha de fer a mà)
  Postdata

 33. Antònia Gomez (S3)

  06 nov. 11
  18:45 #

  Bona nit,
  La reclamació o la queixa és un document es fa mitjançant una sol·licitud. L’estructura d’aquest document és igual que la de la carta i ha de mantenir unes formes correctes.
  • La capçalera amb el nom i l’adreça completa de la persona remitent de l’escrit
  • La referència de l’escrit
  • La datació (població i data)
  • Identificació del destinatari i adreça completa
  • La salutació
  • El cos de la carta amb una introducció, exposició i l’argumentació dels fets
  • El comiat
  • La signatura, sota el nom i cognoms del remitent

  Salutacions
  Antònia (S3)

 34. Margarita Martín - S3

  07 nov. 11
  18:45 #

  Hola,

  Per escriure una bona carta de queixa o reclamació, primer, s’ha de fixar l’objectiu del text i el grau de formalitat i el tractament adequats a qui va dirigit l’escrit. La carta s’ha de redactar de manera clara, breu i objectiva.
  Ha de tenir l’estructura següent:
  1. Nom i adreça de qui envia la carta
  2. Nom, càrrec i adreça del destinatari
  3. Salutació
  4. Cos: distingint tres grans blocs d’informació:
  1. Introducció: S’hi exposa la causa per la qual s’escriu la queixa o reclamació.
  2. Exposició: S’hi exposa de manera clara i ordenada en paràgrafs la informació completa de l’assumpte. És important no repetir idees, emprar estructures senzilles i eliminar la informació irrellevant.
  3. Conclusió: S’hi sintetitzen els punts essencials de la carta, s’hi recorda la finalitat que té i, si cal, s’hi menciona explícitament allò que s’espera del destinatari.
  5. Comiat
  6. Signatura
  7. Localitat i data.

  Com qualsevol text ha de complir les propietats següents:
  – Adequació: s’ha d’adaptar bé al destinatari i al context i ha de respondre a les intencions comunicatives de l’emissor.
  – Coherència: les idees s’han de desenvolupar d’una manera lògica, ordenada i estructurada en paràgrafs.
  – Cohesió: cada part del text ha d’estar ben relacionada amb les altres. Per lligar bé el text s’han d’utilitzar connectors, pronoms, signes de puntuació, etc.

  Per últim, després d’escriure la carta, cal revisar-la per tal de verificar que el text segueix les normes gramaticals i ortogràfiques.

  Salutacions,

 35. Mariela I3

  14 nov. 11
  18:45 #

  Hola, una bona carta formal ha de ser:
  D’un particular a una entitat o entre institucions.
  El grau de formalitat és alt i l’estructura és més definida i pautada.
  Capçalera
  Destinació
  Salutació
  Introducció
  Cos
  Conclusió
  Comiat
  Signatura
  Datació
  Informació Ocasional


Categories


Històric


diccionaris


material didàctic


organismes


recursos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes