1. José Luis González Torras

  22 nov. 11
  18:45 #

  José Luis González Torras. Suficiència 1.

  PLA DE MILLORA:

  Partint de la pauta de la revisió, al meu text caldria millorar:

  1- L’estructura: Adequant el motiu de l’anecdota.
  2- La distrubució: A la fí de donar-li més coherència als fets.
  3- La cohesió: Millorant, si cal, els temps verbals i els adverbis de temps per marcar
  l’ordre.

  Objectiu: Tractar de completar una bona anècdota.

 2. Mariela I3

  23 nov. 11
  18:45 #

  Pla de Millora:

  He de millorar al passar a segona persona del plural per fer una carta formal.
  Als diferents temps verbals que sempre hi ha confusió, penso que aquest tractament encara costa com també alguns accents de ortografía.

  Conclusió: Als errors serveixen per millorar als punts fluixos i tornar fer-los una altre vegada i comparar als exercicis abans i després.

 3. María del Carmen

  23 nov. 11
  18:45 #

  María del Carmen, I 3

  Seguint la pauta de revisió que em correspon, no hauria de canviar el pronom o tractament amb el qual em dirigeixo en començar la carta. (us – vos: demanar-vos) i no demanar-li.

  Després fer algunes correccions ortogràfiques: (per ) en lloc de (per a), etc.

  El meu pla de millora és practicar més per fer un text escrit correcte.

 4. Meritxell Ballús S2

  24 nov. 11
  18:45 #

  Segons la pauta de revisió, el meu pla de millora sobre el meu text seria:
  Utilitzar els temps verbals en indicatiu o imperatiu, podria millorar la seva estructura fent un text més clar i coherent.

 5. Amparo Atencia S2

  25 nov. 11
  18:45 #

  El pla de millora:

  Amb tanta concentració amb la recepta, em vaig oblidar el nom del plat ( no tinc perdó) i tampoc vaig fer la presentació del plat ( com sempre diuen una imatge val més que mil paraules ).
  He fet servir nombres cardinals per marcar l’ordre de les instruccions en lloc d’adverbis de temps, i he utilitzat la perífrasi d’obligació en les formes verbals.
  Estic d’acord amb la Mariela que els errors serveixen per millorar.

  Amparo S2

 6. Cristina Elena I1

  25 nov. 11
  18:45 #

  El meu pla de millora :

  – Les oracions han de seguir l’ordre sintàctic i reconeixer l’emissor i el receptor.
  El meu objectiu es millora en tot en català ( escriure, llegir i parlar).

  Cristina Elena I1

 7. Mayte Fusté S2

  26 nov. 11
  18:45 #

  Mayte Fusté S2

  Pla de millora:

  M´ha faltat que fos més coherent i clara. També més ben estructurada, ja que els pasos a seguir crec que han quedat una mica confosos.
  Tampoc he indicat ni la dificultat, ni el temps, ni per quantes persones eren les quantitats
  que posaba a la recepta.

 8. Miriam Ruiz

  27 nov. 11
  18:45 #

  PLA DE MILLORA
  En primer lloc, la meva nota parteix de la confusió inicial que havia de fer-ne, una mitjanament formal. No obstant, ara entén que pel contingut i el destinatari ha d’ésser una nota formal.
  La meva Pauta de Revisió és l’adequació de la carta, que s’hauria de fer amb un to formal per mantenir la distància entre l’emissor i el receptor.
  El meu Pla de Millora, és mantenir un to formal en dirigir-me al destinatari i expressar-li les mostres de agraïment o cortesia.
  D’altra banda, seguint la mateixa pauta, també he d’estructurar millor el text en la presentació del l’emissor i el receptor i la manera d’expressar aquestes dades i la data.
  MIRIAM I3

 9. Montse Arroyes S3

  27 nov. 11
  18:45 #

  PLA DE MILLORA

  Aplicant la pauta de revisió al meu text (carta de queixa) he vist que hauria de millorar un parell de coses:

  – Utilitzar un to menys ferm (crec que era un to respectuós, però massa ferm).
  – Al final de la carta he de proposar una solució (cosa que no havia fet).

  A millorar el text !!!

  Montse Arroyes Albujar S3

 10. Beatriz Garcia Mackay

  27 nov. 11
  18:45 #

  Beatriz I3
  Pla de millora:

  Hauria de ser més coherent en donar la informació, primer hauria d’informar de la recent obertura del centre d’urgències i després comunicar-li les diferents incidències

  A millorar¡¡

 11. Montse M.O.(S2)

  28 nov. 11
  18:45 #

  Bon dia companys!
  Per fer una bona recepta cal millorar els següents detalls del meu text:
  -en primer lloc, la coherència per que manquen dades importants com el grau de dificultat, el temps de preparació o les quantitats en funció de per quantes persones està pensada la recepta,
  -en segon lloc, millorar la cohesió fent servir un temps verbal correcte( ja sigui indicatiu o imperatiu) però mantenint-lo durant tota la redacció del text,
  -en tercer lloc no he fet servir marcadors textuals per marcar l’ordre de les intruccions.
  Ara que tinc gana podria pensar en un suggeriment de presentació.
  Mans a l’obra i bon profit!

 12. Lidia Claverí

  29 nov. 11
  18:45 #

  Lidia Claverí S1
  Haig de millorar l’estructura, aconseguint distribuir-la en un nus , narrant-lo, per desprès fer un desenllaç i un final.
  Els temps verbals també han de ser coherents per marcar un ordre.

 13. Mª JOSE

  01 des. 11
  18:45 #

  Mª Jose De Miguel – I-1

  En el meu primer text, he utilitzat un registre col.loquial d’àmbit privat. Ara, hauria de saber fer una bona nota mitjanament formal d’àmbit públic. Per això, hauria d’utilitzar un tractament mes formal, utilitzant la segona persona del plural.
  El meu pla de millora es practicar mes la escriptura.

 14. Milena Novas

  01 des. 11
  18:45 #

  Milena Novas – I2

  Si una bona carta, es a dir, una carta ben disposada, ha de tenir, datació, salutació, cos, comiat i signatura, podem dir que el un pla de millora per la meva carta seria incorporar-li la datació i la salutació.
  Sí…y també podria haver sigut més generosa amb el cos.

 15. M. ÁNGELES SANZ I3

  02 des. 11
  18:45 #

  Hola bon dia,

  D’acord amb la pauta de revisió, per a que el meu text sigui una bona anècdota, he de millorar:
  1.- La cohesió dels elements temporals: verbs, complements i adverbis.
  2.- L’estructura del text: plantejament, nus i desenllaç.
  M. Ángeles Sanz S1

 16. Mercè Martorell I3

  02 des. 11
  18:45 #

  Bona tarda,
  Segons la pauta de revisió que em correspon, crec que el meu text està ben disposat per ser una bona carta formal. Però tambè es pot millorar, en el sentit de que la salutació i acomiat han de ser coherents i hagués pogut posar només “Atentament”, o be, “Els saluda atentament”

  Salutacions.

  Mercè Martorell I3

 17. Tomas Santos

  02 des. 11
  18:45 #

  Tomas Santos I2
  No m’havia adonat al mirar el blog que l’activitat era una carta, semblava que eren redaccions i ara em tocarà corregir-la i adaptar-la faltaria la data, la salutació,el comiat i la signatura

 18. M.Carmen S3

  03 des. 11
  18:45 #

  El pla de millora del meu text és aquest:

  Segons la pauta de revisió, he de ser coherent amb la forma de tractament i mantenir-la al llarg del text. Quant al contingut del cos de la carta, l’he d’agrupar en un sol paràgraf.

  M.Carmen S3

 19. Dolores Ferres Morales

  03 des. 11
  18:45 #

  Aplicant la pauta de revisió al meu text, crec que no he tingut en comte léstructura dun text ( plantejament, nus i desenllaÇ) i en el plantejament no explico el motiu de l anècdota.
  Lola ferres. S.2

 20. Yvonne

  03 des. 11
  18:45 #

  Pla de millora de l’anècdota:

  Realment no sé que haig de fer per millorar el meu text. Potser que em falta posar el motiu de l’anècdota, però hi ha d’haver un? Simplement em semblava un fet curiós. Crec que he aconseguit un text ben estructurat, coherent utilitzant adverbis de temps.

  Records
  Yvonne (S1)

 21. Silvia (S2)

  04 des. 11
  18:45 #

  Després de veure la pauta de revisió, el meu pla de millora hauria de ser en el temps verbal, aplicant l’indicatiu o l’imperatiu.

 22. Lupe I1

  04 des. 11
  18:45 #

  Lupe I1

  Pla de millora.
  Crec que en la meva nota hauria de millorar:

  -Hauria de tenir un to més formal.
  -Posar el dia; perquè pugui saber que dia parlem.
  -Podria millorar els signes de puntuació.
  -En general; millorar les conjugacions de verbs.

 23. ROSA S1

  04 des. 11
  18:45 #

  Hola bondia,
  Pla de millora de l`anècdota:

  -Millorar la cohesió: adequar els temps verbals.
  -La estructura. treballar una mica més el nus.
  -La narració més estructurada.

  Aquest exercici de autocontrol, m ha costat molt.

  GRÀCIES.

 24. Ana S1

  04 des. 11
  18:45 #

  Hola, bon dia,

  Pla de millora de l’anècdota:

  El meu text, no és ben bé una anècdota, sinó un text narratiu, em faltaria aplicar, un fet curiós o inesperat.
  De tota manera per mi, si que és una anècdota diària, ja que amb ells ni han de fets i frases per poder escriure un llibre, com el del Pablo Motos.
  També m’hauré de revisar els temps verbals.

  El problema bé ara, quan el tingui que aplicar al nou text.
  Jo, que em pensava que no estava gaire malament?.

  Ana S1
  Gràcies.

 25. lourdes I2

  04 des. 11
  18:45 #

  Bon dia,
  El pla de millora de la meva carta te que ser més expressiva per transmetre els sentiments. També te que ser més coherent amb la intenció comunicativa: mantenint el contacte, comunicant una noticia o demanant un favor.

  Lourdes I2

 26. Pepa Fernández I3

  04 des. 11
  18:45 #

  Pla de millora:

  Crec que en la meva carta formal, hauria d’haver posat les capçaleres de l’emissor i la del receptor. En el cos de la carta li faltaria la conclusió. També té un error en “per demanar informació”, hauria de posar “per demanar-vos informació”.

  Pepa Fernández I3

 27. Matilde Ojer Cardiel I3

  04 des. 11
  18:45 #

  Matilde Ojer I3

  Amb el pla de millora:
  -He de posar la direcció de l’empresa a qui va dirigida la carta a sota de la meva.
  -La data, millor la posaré al final del text.
  -He de guardar la mateixa separaració d’espai entre paràgrafs.
  -I quan m’acomiado, he de posar coma al final de la frase.

 28. Mónica Fidalgo de Dios

  04 des. 11
  18:45 #

  El meu pla de millora de la meva carta seria afegir la data i separar un punt i seguit per un punt i a part.

  Mónica Fidalgo I2

 29. Josep A. Aliaga

  04 des. 11
  18:45 #

  Josep A. Aliaga S1

  El meu text potser està ben estructurat però potser no es pot qualificar d’anécdota sinó mes aviat una història.
  No narra un fet inesperat sinó un fet ocurregut de la meva vida encara que per mi sí va ser un fet inesperat i a la vegada curiós.

 30. Josep A. Aliaga

  04 des. 11
  18:45 #

  Josep A. Aliaga S1

  La meva anècdota està ben estructurada segons el professor.
  Potser no és tant una anècdota com una història però a mi em sembla que té les característiques pròpies d’una anècdota perquè es tracta d’un text narratiu i a la vegada d’un fet inesperat. Crec també que es tracta d’un fet curiós ja que molts no n’han sentit a parlar.
  Crec que he utilitzat els temps verbals correctament.

 31. Esther S3

  04 des. 11
  18:45 #

  Bona tarda,

  Pla de millora del meu text:

  Revisant el meu text m’he adonat que a l’última frase (exposició de la solució) he emprat un to poc adequat, ha de ser més respectuós i detallat. Per el demés crec que compleixo tot el que hi ha a l’esquema.

  Salut!

  Esther S3

 32. Verónica

  04 des. 11
  18:45 #

  Veronica S2

  Segons el pla de millora:

  La planificació: ordenar els ingredients en funció de la seva Aparicio en la preparació del plat.

  Estructura:
  Ingredients: especificar les quantitats necessàries de cada ingredient.
  Elaboració: indicar numèricament cada pas.
  Especificar les quantitats de cada ingredient i les característiques dels estris que s’utilitzaran en la recepta.
  Suggeriments de presentació: aconsellar o donar idees de cóm presentar el plat.

 33. Verónica

  04 des. 11
  18:45 #

  Verónica S2

  Verónica S2
  Què és?
  a. La modalitat:

  La modalitat d’educació a distancia es caracteritza per l’us de les noves tecnologies d’Internet. Amb aquesta eina L’alumne te accés; al contingut del programa en el què s’ ha matriculat i als mitjans de comunicació establerts en el curs. L’alumne es qui decideix el seu propi ritme de treball i el professor es converteix en un guia en el procés d’aprenentatge.

 34. Natalia I2

  04 des. 11
  18:45 #

  Aplicant la pauta de revisió

  – He de posar la data.

  – En lla meva carta hauria de cambiar el comiat, he de posar un punt y apart per separar Cuidat y molts petons.

  Natalia i2

 35. Mónica Fidalgo de Dios

  07 des. 11
  18:45 #

  Mónica I2.

  La meva carta revisada es:

  Hola David,

  Som a Mallorca i ens ho estem passant molt bé.
  Ahir vam a anar a visitar la catedral i el nucli antic i avui anem tot el dia a la platja a descansar.
  Quan arribem a Barcelona et passaré les fotos per correu electrònic.
  Dona-li recordds a Laura de la nostra part i a veure si ens veiem aviat.

  Un peto

  Mónica i Leo


Categories


Històric


diccionaris


material didàctic


organismes


recursos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes