• Com ens hi posem?

  Un cop us heu mullat entre l’opció a  o b, cal que ens arromanguem. Escriviu un comentari proposant quin hauria de ser l’esquema del document que haureu d’elaborar conjuntament en la propera unitat.

  • opció a apunteu quins passos considereu que s’hauran d’explicar, qui seran els responsables, on es podran deixar o recollir els llibres de text, etc.
  • opció b  enumereu el nombre de diapositives i què  hi contindran. Penseu que heu de convèncer una comunitat educativa; per tant, els hem de convèncer per què no cal el llibre de text, quins recursos ofereix Internet, com podem concloure, etc.

 1. maria f martinez

  06 nov. 12
  18:45 #

  Intentant respondre a tan difícil pregunta, m’he anat a internet a esbrinar. He trobat coses com aquesta:

  Guy Kawasaki, que és un dels majors especialistes mundials en l’àmbit de les noves tecnologies i el màrqueting, va elaborar el que va cridar la regla 10-20-30. Aquesta regla declara que una presentació de power point no ha de tenir més de 10 diapositives, durar més de 20 minutos i no tenir cap text amb menys de 30 de mida. El diu que no importa si la idea revolucionarà el món, el que s´ha de fer és explicar detalladament les parts importants en uns minuts, un parell de diapositives i poques paraules per diapositiva.

  En aquest cas, haig d’incloure els avantatges de l’internet sobre els llibres de text, l’aprofitament de la informació actualitzada que conté la xarxa, la facilitat per a l’accés i el transport de la mateixa, i lògicament, l’abaratiment del cost per a les famílies. Sense oblidar la possibilitat de l’alumne per interactuar eficaçment amb similars en edat i inquietuds a tot el món.
  Conclouria posant un exemple d’un tema en particular i com ho desenvoluparíem seguint un contingut de la xarxa.

 2. Beatriz Garcia

  09 nov. 12
  18:45 #

  Jo estic deacuerdo amb l’opció B:

  Avantatges:

  -Les noves tècniques poden motivar a aprendre d’una altra manera.
  – Major interactivitat amb nous formats d’informació.
  -La tecnologia em permet una solució més ràpida a diverses activitats, per exemple les tasques per ordinador i l’enviament d’exercicis via Internet.
  – Cuidarien més l’esquena els alumnes.
  – Estalviar despeses en llibres en època de crisi.

  Desavantatges:

  _ Podria produir un índex alt d’abandonament escolar.
  – Possible desprofessionalització docent, on quedi relegat a un paper de simple instructor.
  – Desvalora l’ajuda d’un professor i la vivència de passar per les aules d’una escola.

  Actituds per aconseguir i acceptar el canvi:

  – Formació dels professors amb activitats didàctiques adaptades a aquesta nova era.
  – Insentivar que els alumnes reconeguin el límit entre la tecnologia i l’ajuda del professor
  – Motivar els alumnes a organitzar el seu temps per complir els seus deures

  Beatriz S3

 3. Milena Novas

  11 nov. 12
  18:45 #

  Milena Novas – S1

  Un cop més em decantaria per els projectes multidisciplinaris, tan en contingut, com el moment presentar-los, però ja que tinc que mollar-me em quedo amb l’opció B, per el seu actual atractiu i fort impacta.

  Proposo una breu presentació, de poques pagines, molta imatge i clars exemples. Ja sabem que tots anem atabalats de tanta informació. Les frases curtes i objectives, així com les imatges, són les més ràpides de digerir per el nostre coneixement.

  Diapositiva 1 – Introducció al tema a tractar. Utilització de titular atractiu del tipus “L’importat es tindre la feina feta i no com es fa”

  Diapositiva 2 – Desenllaç de temàtica. Debats actuals entre llibres SI X llibres NO (imatge de batalla entre llibre i ordinador)

  Diapositiva 3 – Explicar que es tracta de un debat/ batalla sense sentit.

  Diapositiva 4 – Breu llistat de avantatges el donar-li al alumnat el poder de decisió de quin es el mètode de treball al qual si sent més a gust.
  · Incentivar l’estudi independentment de quin sigui la temàtica
  · Creació de nous mètodes de treball
  · Aprenentatge mitjança’ns els mètodes de treball dels mateixos companys

  Diapositiva 5 – Causes del desinterès per l’estudi tradicional

  Diapositiva 6 – Conclusió. Amb la potent frase “Llibres de text, si! Libres i continguts digital, també!”
  Crida general a alliberar tots aquells procediments i mètodes que aportin coneixement!

 4. Jose Antonio Rosales

  12 nov. 12
  18:45 #

  Proposo que l’esquema del document que haurem d’elaborar conjuntament en la propera unitat és com es descriu en la opció b.
  Utilitzaria 8 diapositives que contindrien les següents raons:
  1. Situació actual de la docència i l’ús de la informàtica.
  2. Les noves tecnologies com una eina molt important en l’aprenentatge escolar.
  3. L’ús de la xarxa per aprofitar el coneixement disponible.
  4. La disponibilitat de gran quantitat y tipus de llibres sense pagament.
  5. Conclouria amb un anàlisis estadístic dels resultats acadèmics d’alguns estudis realitzats per grups d’experts.
  JOSE ANTONIO S1

 5. Mercè Martorell

  14 nov. 12
  18:45 #

  Esquema del document per la opció b) i que ja he exposat en el meu article d’opinió en la tasca de la unitat 1:
  Aspectes positius de l’ús dels llibres digitals:
  – Infinitat de recursos educatius,
  – L’alumne s’implica activament, aprendre interactivament és motivador i enriquidor,
  – L’alumne pot veure la seva propia puntuació i millorar-la,
  – La inmediatesa en la comunicació i l’accés als continguts,
  – Formació continuada pels adults amb la formació a distancia, pels horaris o distàncies no sempre es pot seguir estudiant a no ser que sigui gràcies a aquestes noves tecnologies,
  – Accessibilitats per les zones rurals,
  – El llibre digital, a la llarga, resultarà més econòmic que els llibres de paper.
  – Utilització del llibre digital però tambè del llibre en paper.
  Salutacions,
  Mercè Martorell S3

 6. Matilde Ojer S3

  14 nov. 12
  18:45 #

  Matilde Ojer S3

  Opció B.

  El fet de treballar sense llibres de text al col.legi ens permet d’una banda, no estar lligat a un sol tipus de material (perquè això limita els coneixements) i d’altra banda permet als professors preparar i desenvolupar activitats i recursos que contribueixen a un aprenentatge més apassionant i estimulant que un llibre de text.

  Així d’aquesta manera:
  -Es permet el debat, les discussions, les discrepàncies i s’estableixen criteris.
  -Treballen amb idees prèvies.
  -Estableixen connexions possibles entre els diferents coneixements.
  -Es poden preparar àrees a partir d’un tema central.
  -Potencien la capacitat de l’alumnat per poder filtrar I triar la informació que realment necessiten.
  -Aconsegueixen informació actualitzada.

  Per concloure hem d’afegir els beneficis de salut i ambientals com que:
  – Els alumnes no porten gaire pes a la motxilla.
  – I en el cas de la utilització de llibres digitals, no es fa ús del paper I els exercicis són enviats directament al professor.

 7. M. José

  15 nov. 12
  18:45 #

  Els passos que hauré d’explicar són:
  1. En què consisteix la meva proposta?: Consisteix en donar a conèixer una alternativa a la compra de llibres de text: l’intercanvi d’aquests.
  2. Argumentació breu del perquè de la iniciativa: Estalvi de diners a moltes famílies.
  3. Com la duré a terme?: Exposaré que els llibres candidats a l’intercanvi seràn aquells que es conservin en bon estat.
  4. Quins seran els responsables?: Els membres de l’AMPA de l’ Escola Arc de Sant Martí.
  5. Lloc de l’intercanvi: La seu de l’AMPA de la pròpia escola amb el següent horari: dimarts i dijous de 17 a 19 h. i dimecres de 12 a 13 h.

  M. José S1

 8. MARÍA BERDASCO

  15 nov. 12
  18:45 #

  OPCIÓ A

  A la infografia crec que haurien de quedar reflectits els passos a seguir d’una manera senzilla i amb una il·lustració adequada. Jo proposo representar els passos a manera de cercle que indiqui el següent recorregut (en el sentit de les agulles d’un rellotge):

  1) una sala del col·legi on s’emmagatzemin els llibres. El responsable de la creació d’aquesta sala serà la junta directiva del col·legi i l’AMPA.
  2) Un dibuix d’uns pares i un nen recollint els llibres i formant una fitxa. El responsable seria el bibliotecari.
  3) Un nen estudiant a casa amb el mateix llibre que ha recollit en el pas anterior.
  4) El recorregut invers: el mateix nen portant el llibre a l’escola. Per il·lustrar que ha passat temps, podem utilitzar imatges de diferents estacions. Per exemple, quan recull el llibre és hivern (inici del curs) i quan el torna és estiu (final de curs).

  MARIA B(S1)

 9. Crista Traistaru

  15 nov. 12
  18:45 #

  Continu defenen l’opció b per al seus múltiples avantatgés i possibilitats.
  Diapositives que contindran les següents explicacions:
  1. La transformació de les demandes laborals en el context d’una economia del coneixement és una dada important, al qual generalment no es presta prou atenció en el sector escolar. El tipus de tasques que un percentatge creixent de llocs de treball exigeix en aquest nou model productiu apareixen sovint vinculades a la tecnologia (Autor,Levy i Murname, 2003). És fàcil comprendre que, si la majoria dels alumnes d’avui seran treballadors dema en una economia del coneixement, per això les escoles han d’oferir suficients oportunitats per preparar-se en les competències transversals que ara els mercats laborals exigeixen.
  2. Una major adopció de la tecnologia en educació es traduiria en considerables estalvis econòmics.
  3. La tecnologia pot oferir millors oportunitats per aprendre, i fins i tot per millorar la qualitat de vida, a totes les persones amb dificultats d’aprenentatge o físiques i, en alguns casos, només la tecnologia pot oferir accés apropiat a l’educació.
  4. Formes de pensar: creativitat, pensament crític, solució de problemes, presa de decisions i aprenentatge.
  5. Competències per viure en el món actual: ciutadania, responsabilitat davant la pròpia vida, el desenvolupament professional, personal i social.
  En conclusió: com que els nostres nens son el futur, haurem d’educar-les de la manera mes eficaç i produïen, donar-les lo millor.

  Crista T – S1

 10. MarÍa del Carmen

  15 nov. 12
  18:45 #

  María del Carmen Rodriguez Do Pico, S3

  L’esquema que hem d’elaborar conjuntament, hauria de ser el següent:

  1 – Presentació del tema a tractar: TIC
  2 – Breu referència al mètode tradicional d’aprenentatge i el percentatge de deserció
        escolar.
  3 – Promoció de les TIC com eines profitoses per motivar l’alumnat.
  4 – Demanar l’implicació al professorat en les seves competències digitals.
  5 – Avantatges de les TIC per desenvolupar la comunicació i l’aprenentatge.
  6 – assoliment d’un projecte col · laboratiu com exemple del que s’ha exposat.
  7 – Conclusió

 11. Anabel Silva

  15 nov. 12
  18:45 #

  Jo vaig escollir l’opció B per diverses raons. Si tingués que fer una exposició de les meves idees per intentar convèncer un grup de persones, sens dubte ho faria amb una sèrie d’imatges acompanyades de puntualitzacions que provoquessin un diàleg.

  1. Diapositiva: Imatge d’un alumne amb llibres de text i altre amb un ordinador

  Quins són els avantatges respecte al primer?

  2. Diapositiva: Imatge d’un ordinador i les diferents aplicacions que podem utilitzar per a l’ensenyament

  Qui em pot ajudar?

  3. Diapositiva: Un professor ensenyant la utilització de les eines que ofereix aquest mètode

  Les eines les tens a prop, anem fer-ho junts?

  4. Diapositiva: Finalment una imatge d’una pila de llibres de text i una altra d’un sol ordinador

  Estem disposats a canviar?

  Acabaria la meva exposició obrint un debat sobre els avantatges – inconvenients de l’ús de la informàtica a les aules

  Avantatges:

  Estalvi ecològic
  Llevaríem pes de les motxilles
  Coneixement i aprenentatge de noves tecnologies a les aules guiats per adults

  Inconvenients:

  Hi ha recursos a les escoles per aplicar les noves tecnologies?
  Estarien disposats els professors a canviar com l’alumnat?

  Anabel Silva S3

 12. Mariela S3

  17 nov. 12
  18:45 #

  Quan era petita i estudiava a l’escola mitjançant un mètode que havíem creat entre companys de la mateixa aula.
  1. Consistia a tenir una biblioteca dins de l’aula i repetir-ho a cada aula de tot el col·legi i nomenar a un responsable en la qual tènia una plantilla amb els noms dels companys de l’aula.
  2. En ella el responsable apuntava quan es portava el llibre, quan el tornavan i el nom de la persona que es portava el llibre a part de la signatura.
  3. Es controlava tot des de fora el cap a la cooperadora del col·legi, em refereixo a controlar que el responsable de cada aula faci ben el seu treball per al bon funcionament del sistema.
  4. D’aquesta forma estalviaríem a comprar llibres i seria una opció de poder resoldre un problema com el comprar llibres en cada curs escolar en temps de crisi.

  Salutacions,
  Mariela S3

 13. Mariela S3

  17 nov. 12
  18:45 #

  M’he oblidat de comentar que he triat l’opció A.

  Salutacions,

  Mariela S3

 14. Isabel González Pedraza S3

  17 nov. 12
  18:45 #

  OPCIÓ A:

  Primer de tot he de dir que estic fent aquest curs de català a distància on-line i malgrat que estic molt contenta encara faig sevir els llibres de text per resoldre algun dubte.

  PASSOS A SEGUIR:

  *Fer una comissió de biblioteca a l’escola en la que farem participar els alumnes de primària.

  *Participació de dos nens de cada classe un cop a la setmana per obrir a ‘hora del pati o l’hora del menjador ordenant els llibres a les estanteries i préstecs d’aquests.

  *Informar als alumnes dels avantatges dels llibres de text com potser les il·lustracions amb color la lectura fàcil i ràpida amb un cop d’ull i les explicacions actualitzades ja que cada 4 anys es posen les editorials al dia.

  *Donar suport conjuntament amb les eines digitals que en tenim.

  *Incentivar la lectura i aprendre a utilitzar adequadament els llibres.

  *La responsabilitat hauria de recaure en els mateixos alumnes amb la supervisió del docent encarregat de la biblioteca.

  Amb aquests punts desenvoluparíem una reunió informativa per fer possible el projecte.

  Isabel González S3

 15. Susann Gotthardt

  18 nov. 12
  18:45 #

  Susann Gotthardt – S2

  OPCIÓ A – Infografia per a intercanviar llibres.

  Si m’ estic imaginant el pòster per a la meva infografia:

  1. El pòster tindria la forma de un llibre.

  2. La imatge central seria el punt de intercanvi: el cafè dels lectors.

  3. En aquest cafè, n’hi haurien moltes activitats per a tothom, en un costat pondria les activitats pels nens i en l’ altra costat les activitats pels adults.

  4. Pels nens n’hi hauria tardes de la lectura, intercanvi dels llibres de la escola i gimcanes dels llibres.

  5. Pels adults n’hi hauria cursos de lectura, de interpretació i un taller com s’ escriure llibres.

  6. A baix de tot n’hi hauria una imatge per a la gent que només volia deixar llibres o intercanviar-los, sense cap activitat.

  Aquest cafè estaria al costat de la biblioteca, obert per a tothom i subvencionat pel ajuntament.

 16. Maria Moreno

  18 nov. 12
  18:45 #

  Maria Moreno S3

  El meu esquema del document referent a la opció b seria el següent:

  Presentació del tema a tractar: Implantació de les TIC a les escoles.

  Diapositiva 1. Avantatges i inconvenients des de l’aprenentatge
  Recursos dels llibres vs Internet: Imatge d’una classe amb joves treballant, uns en llibres (aprenentatge limitat) i altres amb ordinadors (aprenentatge cooperatiu).

  Diapositiva 2. Què vol l’alumne? Aprofitem aquesta motivació.
  Imatge d’alumnes interactuant i un professor personalitzant el procés de ensenyança-aprenentatge.

  Diapositiva 3. Com minimitzà els riscs
  Imatge d’un professor motivant i orientant el bon us de les TIC als alumnes.

  Diapositiva 4. Suport de l’escola als professors.
  Imatge de professors reciclant-se.

  Diapositiva 5. El futur no ens fa por, estem preparats.
  Imatge d’un jove en una entrevista de treball.

  Conclusions: Tots guanyem

 17. Pepa Fernández

  18 nov. 12
  18:45 #

  Opció A

  Els passos que crec s’haurien de fer serien:
  Nom del projecte, descripció breu del projecte, qui el promociona, desprès una descripció mes detallada amb el lloc de recollida, dates, horaris. Tot això amb unes imatges de llibres, les quals faixin que se entengui el projecte amb mes facilitat.

  Seria així:

  -Reutilitzem els nostres llibres.
  – Projecte participatiu per que els nostres llibres puguin ser reutilitzats per els altres.
  -Organitza L’AMPA de la escola Marta Mata.
  – Es farà la recollida de llibres del nostres alumnes, per a la reutilització, i per les famílies a les que els hi faci falta els puguin fer servir. Tindran que ser llibres en bon estat.
  – Lloc de recollida a l’oficina de l’AMPA els dies 1 al 6 se setembre, el horari serà de 4 a 5 h.

 18. Natalia

  18 nov. 12
  18:45 #

  Opció B,

  El esquema que faría servir es el seguent;
  – Llibres vs ordinador
  – Advantatges i inconvenients dels llibres de text i dels ordinador
  – Educació universal sí pero adaptada a les necesitats dels alumnes
  – Motivació, el ordinador facilita més informació diversa que els llibres de text

  Salutations

 19. jsans

  27 nov. 12
  18:45 #

  Em sap greu! La idea era fer dos documents, però com que m’han agradat tant totes les propostes que he decidir que heu de tirar endavant aquests projectes. Ànims!!


Categories


Històric


diccionaris


material didàctic


organismes


recursos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes