1. M. José Rodríguez S1

  30 nov. 12
  18:45 #

  LLIBRES DE TEXT = NEGOCI

  Amb aquest escrit m’agradaria mostrar la meva indignació com a mare, davant l’encariment desproporcionat dels llibres de text.

  Tinc tres fills, un de 15 anys, una de 13, i un de 10. Cadascun d’ells necessita un mínim de 8 llibres de text. Serien 24 llibres, a un preu d’uns 15€ el llibre, podeu agafar la calculadora i fer comptes…!

  El meu marit té un sou mediocre i jo estic a l’atur des de fa 3 anys. La nostra situació socioeconòmica va conforme als temps que corren. A més a més de l’alt cost dels llibres, afegim que no rebem suport econòmic des de cap institució i no cal dir que amb la tornada a l’escola no arribem a fi de mes.

  És per això, que aprofito aquesta oportunitat per demanar encaridament als centres escolars o a qui sigui pertinent, que s’implementin solucions o alternatives a la compra de llibres. Aquestes podrien ser la donació de llibres pel seu reaprofitament al llarg dels cursos i el foment d’ aquesta acció, amb la creació d’ alguna plataforma interactiva per donar-ho a conéixer. D’aquesta manera, els pares podrien donar o sol.licitar els llibres des d’internet.

  Evidentment, aquesta opinió és personal, però crec que és el pensament de molts pares i mares que es troben en una situació similar a la meva.

  M.José Rodríguez S1

 2. María del Carmen

  30 nov. 12
  18:45 #

  María del Carmen Rodriguez Do Pico, S3

  Intercanvi de llibres de text

  En un moment de crisi econòmica com el que estem vivint, avui més que mai hem de
  fer tot l’esforç possible per ajudar els nostres fills en la seva formació, perquè puguin incorporar-se ben capacitats, a un mercat laboral molt canviant i extremadament competitiu.

  Per tant, davant les retallades en les ajudes a l’educació per part del govern i les
  magres economies familiars que no troben la manera de reduir les despeses escolars, em sembla necessari crear una xarxa d’intercanvi de llibres de text entre les famílies de l’alumnat i l’AMPA. Tenint en compte que aquest últim té l’adreça electrònica i els telèfons de les famílies doncs, seria molt fàcil implementar-ne per a benefici de tots. Així mateix, per aconseguir un bon aprofitament d’aquesta xarxa és imprescindible que, tant la direcció del centre com els professors arribin a un consens per demanar llibres de text que puguin ser reutilitzables i que per fer les pràctiques utilitzin el llibre d’exercicis.

  Així mateix, tots hem d’exigir a les autoritats educatives, responsabilitat i compromís pel que fa als llibres de text que s’han d’utilitzar per al curs i també amb respecte als seus continguts. Això, evitaria d’alguna manera que les editorials continuessin fent negocis amb la publicació any rere any de llibres de text incomplets i què, només serveixen per a un curs.

 3. Mercè Martorell

  30 nov. 12
  18:45 #

  PROS I CONTRES DELS LLIBRES DIGITALS.
  Encara que personalment m’agraden més els llibres de text en paper, s’ha de tenir en compte que el present i el futur són les noves eines digitals. Aquest materials poden ser un pas endavant en l’ensenyament. Ara bé, han d’estar sempre adaptades a la realitat de cada escola i utilitzar els diferents recursos en funció dels continguts i per cobrir les necessitats dels alumnes i assolir els objectius programats.
  Ara bé, quins són els pros i contres. Per exemple, i entre altres, aspectes positius d’aquestes tecnologíes en el camp educatiu:
  – Infinitat de recursos educatius,
  – L’alumne s’implica activament, aprendre interactivament és motivador i enriquidor,
  – L’alumne pot veure la seva propia puntuació i millorar-la,
  – La inmediatesa en la comunicación i l’accés als continguts,
  – Formació continuada pels adults amb la formació a distancia, pels horaris o distàncies no sempre es pot seguir estudiant a no ser que sigui gràcies a aquestes noves tecnologies,
  – Accessibilitats per les zones rurals,
  – El llibre digital possiblement resultarà més econòmic que els llibres de paper.
  Aspectes negatius, entre altres:
  – Problemes de xarxes que no arriben a tot arreu ni funciona correctament,
  – La fiabilitat de les fonts informatives,
  – Perill d’acció als dispositius i a internet,
  – Perill d’aïallament, internet pot ampliar-nos el món o pot fer que ens hi tanquem.
  – Molts d’aquets aparells continuament estan connectats, per la qual cosa podem perdre la nostra privacitat.
  En resum, s’ha de seguir endavant i amb les noves tecnologíes, perquè ens faciliten la feina, peró amb cura amb el seu ús per part dels infants.

  Mercè Martorell S3

 4. Matilde Ojer S3

  03 des. 12
  18:45 #

  Matilde Ojer S3

  PÀNIC PEL COMENÇ DEL COL·LEGI.

  Com cada any seguim patint els abusius preus dels llibres de text. Aquest any la pujada a sigut d’una mitjana del 3%; als pares cada vegada ens costa més fer front a despeses desprorcionades.
  Els editors afirmen que es veuen obligats a augmentar-ne el preu per la disminució de les vendes deguda a la reutilització dels llibres.

  Al meu entendre, crec que això només és una excusa per encarir-los. Tots volen bebeficis com a temps passats i això ha de canviar davant d’una crisi en que hem de pensar en guanyar una mica menys i mantenir-nos.

  Jo proposo que les editorials i l’estat arribin a un concens on els llibres no puguin superar un preu asequible per tots, facilitant a aquests editors la baixada d’impostos per la seva producció i venda.

  Per tant penso que això seria la millor solució per ambdues parts de manera que qualsevol persona pugui accedir a l’educació a un preu a l’abast de totes les economies.

 5. Jose Antonio Rosales

  04 des. 12
  18:45 #

  Com a ex alumne, vull convèncer de la necessitat d’implementar l’intercanvi de llibres de text.
  Hola
  Sóc del parer de que és important donar solucions, i es per això que intentaré donar-ne una.
  Soc cubà i vaig estudiar al meu país durant tota la meva vida estudiantil. En Cuba el sistema educacional es una mica diferent pel que fa als llibres de text.
  Recordo que els llibres eren propietat de l’escola, on hi havia una biblioteca amb tres tipus de llibres: els de consulta (solament es podia estudiar amb ells, dins la biblioteca), els de préstec per curts períodes de temps i els mòduls per estudiants y per curs; d’aquests últims se’ls hi entregaven un a cada alumne per fer-los servir durant tot el curs sense abonar cap pagament. Al final de cada curs i de manera obligatòria s’havien de retornar tots en perfecte estat, en cas contrari el pagament era elevat.
  El estat controlava la producció y el preu dels llibres de text del sintema educacional de tot el país
  Gairebé no hi havien llibres d’exercicis, ja que per aquesta tasca s’utilitzaven les llibretes.
  Aquesta pot ser una solució al problema, ja que si es possible en un país pobre, serà més fàcil implantar-la en un país ric.
  JOSE ANTONIO S1

 6. Beatriz S3

  04 des. 12
  18:45 #

  Beatriz S3

  Tecnologia i aprenentatge, un mateix camí.

  Tinc dubtes sobre la introducció de la tecnologia a l’aprenentatge, tot i qué sembla que tot avanç tecnològic és bo, si penses en la possible desprofessionalització docent, on quedi relegada a un paper de simple instructor. Penso que la facilitat de realitzar tasques per internet en el temps lliure augmenta l’índex de deserció de les aules, desvalorat l’ajuda d’un professor i la vivència de passar per les aules d’una escola.
  Crec que tot hauria de començar perquè els nous professors es formin amb idees i activitats didàctiques ajustades a aquesta nova era, perquè la tutorització no es converteixi en una activitat innecessària, sinó que els alumnes reconeguin el límit entre la tecnologia i l’ajuda del professor, aprenguin a organitzar el seu temps per complir els seus deures, se sentin motivats i disminueixi l’absentisme escolar.
  D’altra banda, l’interès de la indústria editorial per la venda de llibres és un punt molt important en aquesta època de crisi, moltes escoles s’organitzen per reciclar el material, insentivat amb premis als que conservin millor els llibres perquè altres els puguin aprofitar. Crec que per a les escoles que no tinguin acccés a la tecnologia, aquesta és una bona opció.

  No tot el “nou és bo”, tampoc que “més val vell conegut que dolent per conèixer”, només crec que les generacions canvien i que depèn de nosaltres mateixos com assumim el canvi

  Bea

 7. Crista Traistaru

  06 des. 12
  18:45 #

  Projecte de renovació

  Com professora d’idiomes m’agradaria presentar el meu projecte de renovació a dins de la classe.
  Primer avantatge del projecte és: al canvi del llibre de text amb mètodes mes modernes, noves tecnologies com: llibres electrònics, flashcards ( il• lustracions), jocs i musica.
  Per reduí als costos econòmics i també evita els desgasts dels boscs, hem pres aquesta iniciativa. Volem treballa junts en aquest projecte de renovació per ajuda les famílies amb problemes econòmics i per cuida el nostre medi ambient.
  En lloc dels llibres de text, els nens tindran llibres electrònics – els EBOOKS. Les aules estan dotades amb televisió i memòria usb i els alumnes tindran totes les informacions necessàries.
  Tots els nous conceptes tindran aplicacions, activitats i molts jocs que ajuden a desenvolupar la creativitat i la memòria. Tots els alumnes tindran 4 Cds i cada CD conté tots els temes estudiats. Els alumnes hauran d’escoltar cada dia el Cd que la professora avisa a la classe fins al canvi d’unitat.
  Aquest projecte no conté inconvenients de cap tipus; tots sortirem guanyant. Fins per als pares tenim avantatges: poden passar una bona estona al costat del nen, escoltant el Cd i gaudir de la nostra música.
  Esperem que tinguin en compte el nostre projecte,

  Moltes gracies per la seva atenció

  Crista T – S1

 8. Isabel González Pedraza S3

  07 des. 12
  18:45 #

  PROBLEMES GRANS; SOLUCIONS PETITES

  Ara que estic capficada en el món escolar, ja que tinc fills amb aquesta edat, he de exposar la meva conclusió.
  En primer lloc la situació econòmica dels pares és cada vegada mes fosca. Cada cop, són mes els pares que no poden pagar els llibres dels seus fills, amb la conseqüència de que els nens comencen les classes sense llibres. La voluntat de pagar és fa angoixosa per aquestes famílies que veuen com els seus fills són assenyalats pels seus propis companys.
  Una de les maneres que es podria solucionar-hi, seria que, per part del ministeri d’educació es subvencionés una part dels llibres de text. Es convocaria una reunió amb les editorials on els acords de canviar obligatòriament cada quatre anys els llibres de text s’allargaria als sis anys de vigència.
  D’aquesta manera els pares podrien acollir-se a un projecte d’intercanvi de llibres del qual sortirien beneficiats.

  En resum, aquest gran problema en època de crisi, es podria enriquir amb la petita voluntat d’ un entendriment entre Generalitat i editorials.

  Isabel González S3

 9. Maria F Marinez S2

  07 des. 12
  18:45 #

  L’EDUCACIÓ: UNA ALTRA VÍCTIMA DE LA SOCIETAT DE CONSUM

  La setmana passada una nena pakistanesa va ser tirotejada per un talibà que s’oposava a la lluita pel dret a l’educació de les nenes, que ella defensava.

  Davant aquesta notícia, la commoció de la comunitat internacional va ser evident i per fortuna (només per a aquesta nena) la van poder treure del seu país per a la seva completa recuperació.

  Els països occidentals i els anomenats del primer món, que se suposa hem evolucionat i que fem valer els drets fonamentals procurant la igualtat per a tots, ara en temps de crisi ens veiem abocats al greu problema del poder adquisitiu que cada vegada es redueix més en la nostra societat.

  Donades aquestes circumstàncies, podríem preguntar-nos, perquè encara seguim perpetuant una societat de consum que ens porta a no buscar fórmules que ens permetin brindar qualitat sacrificant l’ostentació i el consumisme?

  En el cas de l’educació, els pares, professors i alumnes hauríem de posar-nos d’acord per poder continuar oferint als nostres nens i joves, un nivell educatiu òptim que es traduirà després en millors oportunitats de futur.

  El cost exagerat dels materials escolars comporta a la deserció de molts alumnes, tant que segons la UNESCO, som el primer país de la unió Europea en abandó escolar.

  És una llàstima que ens estiguem deixant portar pel mercantilisme i pels interessos econòmics d’unes quantes empreses que es beneficien de l’inici del curs i no ens unim per exigir buscar vies alternes d’educació de qualitat a cost moderat.

  Estem ajudant a vulnerar els nostres drets i els dels nostres fills?

  No retrocedim en anys d’evolució i procurem entre tots trobar solucions viables a un problema que és del present, però que fa perillar greument el futur de la nostra societat.

 10. María Moreno

  08 des. 12
  18:45 #

  Maria Moreno S3

  • M’OBLIGUEN A NO ESTUDIAR

  Estem bojos? Cada any igual, arriba ell nou curs escolar i gran problema! A qui li sembla just els preus dels llibres? Hem de posar en pràctica recursos que ja existeixen o plantejar-ne de nous i dur-los a terme. Com exalumna crec que l’intercanvi de llibres és una bona opció per reduir aquesta despesa.

  Avui en dia és ràpid i senzill, es pot desenvolupar un bon projecte sense cap cos econòmic. Via internet, per exemple, es forma un grup, s’intercanvien idees i finalment es porta a terme.

  El llibres s’intercanviarien sense pagar res, creant una base de dades, on es podrien donar tants llibres (vigents i en bon estat) com es vulgui. Per cada llibre que es doni es pot recollir un altre. Tot quedaria registrat, perquè si no es necessita cap, pot ser el proper any si.

  L’intercanvi de llibres no soluciona tot però ajuda a poder començar el nou curs sense tantes despeses. I no només pels fills, els adults també tenim aquest problema quan pensem en tornar a estudiar. S’ha de fer pinya. Perquè s’aprèn al llarg de tota la vida.

 11. Anabel

  08 des. 12
  18:45 #

  ESTALVI EN LA COMPRA DELS LLIBRES DE TEXT

  Cada inici de curs per a alguns pares que tenen fills en edat escolar és difícil afrontar la despesa dels llibres. Amb la situació que està travessant el país fins i tot en l’educació, que no oblidem és un dret, sembla un món on les famílies sempre han de perdre. La raó per a mi és que no s’intenta donar cap solució a aquest problema que any rere any ens provoca.

  Crec que senzillament és el negoci i per part de les editorials no el volen perdre, però a quin preu? No només hem de comprar els llibres sinó que incrementen els preus cada any, on arribarem?

  En aquesta lluita no crec que hagin d’estar només els pares sinó que s’haurien d’unir el professorat, aquesta actitud passiva no afavoreix l’alumnat. El debat hauria de ser per trobar una solució factible per a tots.

  Una manera podria ser aplicant un servei com el de les biblioteques a les escoles on l’alumnat pugui trobar tant llibres de lectura com de text d’intercanvi. D’aquesta manera també s’educa en el respecte del llibre i la solidaritat, sabent que després de tu hi haurà un alumne que podrà aprofitar aquest servei.

  Hem de pensar que l’educació dels nostres fills d’avui serà en el seu futur i el que fem ara per ells demà veurem els seus fruits.

  Anabel Silva S3

 12. Mariela

  08 des. 12
  18:45 #

  EN TEMPS DE CRISI SOLUCIÓ A LA COMPRA DE LLIBRES:

  Estem passant per un moment de crisi molt forta en españa. Això ens obliga a buscar solucions a problemes que ens enfrontem, no només a nivell laboral sinó també personal.

  La situació es complica més encara quan ets pare d’un fill o diversos fills i has de fer malabares per poder arribar a fi de mes.

  Per això jo proposo un mètode molt senzill pel que fa als llibres del col·le que cada any ens demanen per als nostres fills.

  Supervisat pel AMPA:

  Nomenar a un responsable dins de cada aula que porti el control de préstec de llibres als alumnes, que necessiten consultar per estudiar. Tot això mitjançant una circular informant els dies i horaris que presten aquest servei.

  D’aquesta manera s’estalviaria molt en la compra de llibres més en els temps que corren.

  Aquest és el meu pla de millora.

  Salutacions,

  Mariela S3.

 13. Milena Novas

  08 des. 12
  18:45 #

  Milena Novas – S1

  LO IMPORTANT ES TINDRE LA FEINA FETA, I NO COM S’HA FET.

  Ja portem alguns anys que escoltem els medis, escoles i carrer, un debat, que jo, particularment, no acabo de entendre. LLibres de text si o llibres de text no? Continguts digital si o continguts digitals no?

  Esta clar que trobarem avantatges i inconvenients amb totes dues maneres de fer. Però crec que ha arribat el moment de treure-li suc a aquest dilema, donant-li al alumnat el poder de decisió de quin serà el mètode de treball al qual si sent més a gust.

  Segur que trobarem alumnat que s’hi trobarà més còmode amb els medis digitals i Internet; però us puc ben assegurar que també i trobarem d’altres que prefereixen la utilització de medis tradicionals, com els llibres i l’escriptura a mà alçada o d’altres medis.

  Lo interessant d’aquesta proposta es que el propi medi sigui per l’alumnat un incentiu, tan a l’hora d’estudiar com al buscar continguts, sigui el medi que sigui. Lo important, finalment, serà tindre la feina feta i no com s’ha fet.

  Estic segura que ens sorprendríem de les noves propostes, dels nous medis trobats, de la creativitat que pot generar el tindrà que documentar-se i estudiar, per arribar a un mateix objectiu final. A més, cal destacar l’enriquidor que pot ser per l’alumnat veure com els companys de una mateix grup han solucionat un mateix problema amb la utilització de diferents medis.

  A simple vista pot semblar una proposta una mica esbojarrada, de vegades quan parlem de llibertat u confonem amb confusió. Però no podem oblidar que d’altres vegades lo tradicional porta al avorriment i el desinterès de l’alumnat, i això si que tots aquells vinculats el món del l’aprenentatge NO poden arriscar a que els hi passi.

  Llibres de text, si! Libres i continguts digital, també! I tots aquells altres mètode i medis que puguin aportar coneixement! Estem vivint un moment interdisciplinari amb totes les àrees de coneixement, i amb l’educació NO podria ser d’altre manera.

 14. Pepa Fernández S3

  09 des. 12
  18:45 #

  Els llibres de text a quins preus.

  Com a mare de una nena de 11 anys, escric aquest comentari per donar a conèixer la meva opinió entorn als preus dels llibres de text.
  Cada vegada apugen mes i mes els preus dels llibres,degut a la pujada d’ impostos, a part els interessos que es creen al voltant de quals. Tot se agreuja amb la situació econòmica que estem petin les famílies degut a la crisis econòmica.
  Me agradaria demanar a les escoles que es plantegessin fer un projecte perquè els llibres de text es poguessin socialitzar, intercanviar, reutilitzar, fer de alguna manera per no tindre que desembossar cada any el import tant gran que ens representa a les famílies . Aquesta seria una bona manera per que els nostres fills, aprenguessin a no ser tant consumistes i nosaltres els pares poguéssim tindre un alleujament per arribar a final de mes.

  Pepa Fernández S3

 15. Natalia

  09 des. 12
  18:45 #

  Educació universal i per tothom pero, a quin preu?
  Em dirigeixo a tots vostès com mare de dues nenes que fan infantil en una escola publica. Els ultims anys el meu malestrar sobre els llibres de text ha pujat tant como els preus de aquests.
  No puc arribar a entendre com, sent l’educació un dret universal, permetem que molts nens no tinguin accés a part d’ella per no poder comprar llibres de text.
  Entenc, que tots som conscients de la situació econòmica és crítica en moltes llars, que la concessió de beques és mínima i seguim pagant els preus abusius que ens imponen les editorials.
  L’educació o cultura, no hauria de ser una forma de negoci, ha de ser universal i estar a l’abast de tots i és clar, que amb els preus actuals, aquesta premissa no pot complir-se. Per aixo hem de fer alguna cosa. Des del meu punt de vista, hauríem de buscar la formula d’abaratir els llibres de text o buscar formes alternatives d’accés a la informació, fomentar l’intercanvi de llibres, les beques o l’ús de material adaptat a les aules….
  De no aconseguir l’anterior, ajudarem al fet que l’educació no aconsegueixi la seva fi última, que no és un altre que aconseguir que tots tinguem les mateixes oportunitats educatives.

  Natalia Garcia López S2

 16. MARÍA BERDASCO

  10 des. 12
  18:45 #

  MÈTODES EDUCATIUS: UNA FÓRMULA MÀGICA?
  Vivim envoltats de tecnologia: demanem les consultes mèdiques per internet, fem operacions bancàries a distància, llegim llibres en el nostre iPad, ens comuniquem per “missatges curts”, i així una infinitat d’operacions diàries. A alguns, fins i tot es costa adaptar-se. D’altres, els més joves han nascut immersos en aquesta revolució tecnològica. Els avantatges de les tecnologies de la informació (TIC) són innombrables i, sense cap dubte, han suposat millores en els nostres sistemes sanitaris o administratius. El debat és: fins a quin punt la tecnologia ha de condicionar el nostre sistema educatiu? Les TIC han de ser una eina que facilitin l’accés de la informació, però sense córrer el risc de perdre altres valors educatius més vinculats a la forma clàssica d’educació. La gran disponibilitat d’informació disponible a la xarxa pot minimitzar la capacitat de reflexió de l’alumne davant d’un problema. D’aquesta manera, davant un dubte és molt més senzill fer una recerca a internet que reflexionar sobre com puc solucionar-la. De la mateixa manera, l’ús de la tecnologia també pot afectar la capacitat de comunicació entre els alumnes, una aptitud que es reforçava amb els clàssics treballs en grup físicament en el mateix espai. En resum, el sistema ideal d’educació serà aquell que aconsegueixi l’equilibri entre els dos àmbits educatius. Tecnologia, si. Però dins d’ un context d’integració escolar.

  MARÍA B (S1)


Categories


Històric


diccionaris


material didàctic


organismes


recursos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes