Arxiu de la categoria ‘Diari de bitàcola’

 • Diari de bitàcola 3/02/2012

  El divendres vam començar la classe aclarint els dubtes que hi poguessin haver sobre els exercicis 18-19-21-22-23 de la pàgina 284 del llibre, sobre pronoms febles. Vam fer el mateix amb l’exercici núm.7 de fonètica de la pàgina 434.

  A continuació, en Jaume ens donà un full d’exercicis per practicar i reforçar els pronoms febles. Va tenir-nos ocupats una bona estona, però un cop acabats varem corregir-los.

  De la pàgina 324 del llibre vam fer l’exercici núm.18, també de pronoms febles.

  Tot seguit, el professor va explicar-nos el treball de la setmana vinent que consisteix en fer un resum sobre, “neologismes populars del camp de la informàtica”

  Just abans del descans en Jaume ens repartí el resum del text medieval de la setmana passada.

  Després d’un quart d’hora de descans, la Montse Nieto va parlar-nos sobre el seu bagatge professional en l’administració pública, lloc on ella treballa actualment.

  El professor va fer-ne la valoració i seguidament donàrem un cop d’ull a la pàgina 319 del llibre, així com, al quadre de combinacions de pronoms que hi ha a les pàgines 319 i 320.

  Per acabar, varem fer l’exercici núm.28 de la pàgina 289 de sinònims.

  Ester Palomer

  Article complet

 • Diari de bitàcola 27/01/2012

  El divendres vam començar la classe amb la correcció dels deures del guionet i de l’ús dels verbs ésser i estar (pàgines: 229-231 i 238-240), també vam corregir el repàs número 1 del nivell D.

  A continuació, en Jaume ens ha explicat els pronoms febles i per a reforçar la explicació hem fet uns fulls d’exercicis. També hem fet l’exercici 17 de la pàgina 283 del llibre i queden pendent els exercicis 18, 19, 21, 22 i 23 per a fer a casa.

  Tot seguit, ens ha repartit els treballs sobrela Renaixença i després del descans l’Elena Molins ens ha fet la seva exposició oral sobre les persones tòxiques.

  Després, el professor ens ha comentat que ha sortit publicada la convocatòria per a presentar-se a les proves del nivell D que convocala Direcció Generalde Política Lingüística i que hi farà un enllaç a la pàgina web amb la informació més rellevant.

  Abans de finalitzar la classe, hem fet un dictat d’en Manuel de Pedrolo i hem comentat els signes de puntuació existents dins del text.

  Montse Nieto

  Article complet

 • Diari de bitàcola 20/01/2012

  Al principi de la classe d’avui divendres ningú ha tingut dubtes dels deures de la setmana anterior.

  A continuació, en Jaume ens ha parlat de l’ús del guionet i mots compostos i, quan ha acabat, per reforçar l’explicació hem fet els exercicis 7 i 8 de la pàgina 229 del llibre. Com a repàs, hem de fer els de les pàgines 230 i 231, del 9 al 12.

  Després, el professor ha parlat dels usos dels verbs “ser” i “estar” amb l’advertència principal que s’usa més el verb “ser” que el verb “estar”. Tot seguit, hem omplert els buits d’un full que ens ha donat amb diferents exercicis sobre els casos més difícils i, en acabar, hem improvisat una tertúlia sobre els aspectes més abstractes o que no estan prou definits. Per practicar a casa cal fer els exercicis 22, 23 i 24 de la pàgina 238 del llibre.

  En acabar el descans,la Susanna Garcia ha fet la exposició oral sobre l’alletament matern.

  En Jaume ens ha comentat també, les relacions lèxicosemàntiques, és a dir,l’homonímia, la polisèmia, la monosèmia … i, per comprovar els nostres  coneixements ens ha passat un full per a la substitució dels sinònims amb negreta.

   Elena M. Molins i Nos

  Article complet

 • Diari de bitàcola 13/01/2012

  En començar la primera classe de l’any 2012, en Jaume es va sorprendre dels pocs alumnes presents a l’aula, fins i tot va bromejar preguntant als assistents si eren els únics supervivents. També va preguntar si havíem desconnectat gaire durant les vacances de Nadal i va recordar els exercicis pendents.

  Seguidament, ens va explicar com s’han de d’usar d’una manera adequada els signes de puntuació per tal de millorar la cohesió d’un text escrit (Pag. 140). A classe vam treballar el exercici 5 i quedà pendent el 6 per fer a casa; també ens va recomanar que no calia que féssim el 7 ja que els textos de Narcís Oller i Isabel de Villena serien massa enrevessats.

  A continuació, ens presentà les diferents tipus de perífrasis verbals (Pag. 232) així com les expressions incorrectes que es donen tant en l’expressió oral com escrita. A classe, vam fer els exercicis: 16,17,18 i 19; i van quedar pendents per casa el 13, 14,15, 20 i 21. Al principi, ens va costar força identificar el passat simple però mentre ho corregíem ja ho anàvem entenent millor. En Jaume ens va comentar que podem continuar repassant el formulari de verbs i els exercicis de Nivell C que estan penjats a la web.

  Després del descans, la Marta Escrig ens va fer la seva presentació oral explicant la seva experiència després d’haver treballat en l’Esplai de Molins de Rei durant 8 anys.

  Posteriorment ens va entregar en mà un text  de Josep Pla on havíem de buscar sinònims de la paraula multitud. Aquest exercici va generar un interessant debat per la diversitat d’opinions; fins i tot ens va presentar un exemple de la paraula soroll amb gairebé 100 sinònims.

  Abans de finalitzar la classe, també vam fer una activitat  més de repàs on havíem de completar frases  amb l’expressió més adequada que hi havia entre parèntesi.

  Susanna Garcia Mani

  Article complet

 • Diari de bitàcola 17/12/2011

  El divendres, com sempre, vam començar la classe resolent les activitats d’accentuació i dièresi de les pàgines 194,195 i 196 (Exercicis del 6 al 12).

  A continuació el Jaume va explicar breument els usos del per què, perquè, per a què i el perquè, però no us preocupeu ja que els desenvoluparem més endavant a la lliçó corresponent.

  Seguidament va explicar les irregularitats dels verbs velars, els usos de subjuntius i imperatius, la formació d’imperatius dels verbs velars, així com la formació i usos d’infinitius, gerundis, i participis (Aquesta informació ja la teniu penjada al bloc per consultar, i podeu també trobar-la entre les pàgines 197 i 202 del llibre).

  Com a pràctica d’aquesta explicació, vam fer a classe els exercicis 15,17,19 i 21 de les pàgines 202 a 204 del llibre, la resta d’exercicis sense fer van quedar com a deures per a Nadal.

  Important va ser l’exercici de verbs que ens va proporcionar el Jaume per fer a classe que analitza totes les irregularitats dels verbs en relació a usos, formes, ortografia, temps, definicions, i excepcions.

  Després dels 10 minuts de descans, la Ester Comellas va fer una magnífica exposició de l’instrument anomenat “gralla” vinculat històricament als castellers.

  Per concloure la sessió, vam fer un dictat.

  Bones Festes a tothom, ens tornem a veure a classe el dia 13 de gener.

  Esther Milena

  Article complet

 • Diari de bitàcola 9/12/2011

  Una vegada més aquest divendres vam començar la classe corregint els deures de la pàg. 160 a la 161 i l’exercici de transcripció fonètica de la pàgina 153, exercici 12. 

  Acabades les correccions  el Jaume  ens va explicar irregularitats dels verb dar i els de la 1r, 2n i 3r conjugació de les pàgines 157 a la 159.

  Després ens va entregar un full d’exercicis per seguir practicant sobre els relatius, les seves formes i funcions, que trobareu per consultar en les pàgines  111 a la 115 del llibre. En acabar les correccions  hem fet els 10 minuts de descans.

  Passats els 10 minuts de descans en Josep Mª Cañadell ens va fer l’exposició verbal i ens va parlar d’un tema prou interessant que ell mateix fa servir a la feina per organitzar reunions o tasques de treball. Fins i tot ho fan servir els seus fills per organitzar de manera més eficaç els seus estudis. S’anomena MAPES MENTALS.  

  Vam repassar també l’accentuació de la pàg. 188 a la 194.  Tal com ho va plantejar el Jaume no és tan complicat com sembla, però ja ens ho trobarem en la pràctica.

  Per acabar la classe el Jaume ens va posar deures per al proper divendres sobre l’accentuació pàgines de 194 a 196, exercicis del 6 al 12.

  Fins al proper divendres!

  ROSA Mª FERNÁNDEZ

  Article complet

 • Diari de bitàcola 2/12/2012

  Vam començar la classe resolent els dubtes que teníem respecte el dictat que varem fer l’últim dia, i corregint l’exercici de fonètica.

  Un cop resolts els dubtes vam iniciar-nos en el món dels verbs, (a les pàgines 157 a 159 del llibre, i al document del Jaume), amb la primera, segona i tercera conjugació dels verbs. Per posar-nos en matèria vam fer 2 exercicis de la pàgina 162, i la resta caldrà fer-los a casa (ex. 20-25 i 28 de les pàg. 160-162).

  Després vam veure un nou tema, el diftong, el triftong i el hiat, a les pàgines 146 a 148 del llibre, i per posar-ho en pràctica vam fer l’exercici 11 de la pàgina 153, queda per fer l’exercici 12 a casa (recordeu que s’ha de fer la transcripció fonètica de tota la frase).

  Abans del descans el Jaume ens va repartir la correcció de l’exercici sobre el bilingüisme que havíem fet a casa. I, després, va arribar l’esperat primer examen del curs…

  I això és tot, fins al proper divendres!

  Marta Escric

  Article complet

 • Diari de bitàcola 25/11/2011

  Aquest divendres vam començar la classe, com ja és habitual, resolent dubtes dels exercicis que havíem fet i corregit com a deures. Es tracta dels exercicis de pronoms relatius, a les pàgs. 117-119 del llibre. Com que, a la majoria, això dels relatius ens costa força, ens va anar bé insistir en el tema fent un parell d’exercicis més que en Jaume ens va passar.

  Després, vam corregir l’exercici de fonètica que també havíem fet de deures. Aquest cop ens vam trobar, entre d’altres coses, amb una frase en què es podria produir un emmudiment, tot i que les regles de la fonètica no el recullen. Es tracta de la “t” final d’ ”absurd” en la frase “Un absurd pressentiment”.

  Acabades les correccions, vam encetar un nou tema de sociolingüística: les llengües en contacte. Vam veure la diferència entre llengua minoritària i minoritzada, així com els tres tipus de bilingüisme existents: individual, social i territorial. Cal recordar, però, que els sociolingüistes consideren que tan sols les persones poden ser bilingües, però no les societats. El Jaume ens va indicar que podíem consultar les pàgs. 248 i 294 del llibre per saber-ne més. També ens va avançar que el text a redactar com a deures aquesta propera setmana girarà entorn aquest tema.

  Abans de fer la pausa, en Jaume ens va repartir la correcció dels articles d’opinió que havíem redactat sobre els programes del cor.

  Passats els 10 minuts de descans, la Lluïsa Camps ens va explicar els detalls de la seva feina a l’escola bressol Júpiter del Poble Nou. Quina enveja (sana, evidentment), treballar en allò que tant t’apassiona! En Jaume va aprofitar per comentar algunes coses a evitar en les presentacions orals: el bueno, vale i lo; expressions col·loquials com llavòrens; i recordar pronunciar correctament les vocals neutres pròpies del català central (classe, però, bebès, que…).

  Tot seguit vam veure una sèrie de consells per millorar la nostra expressió escrita. Recordeu, sobretot, els tres més importants: usar frases actives enlloc de passives, no abusar dels adverbis acabats en –ment i no abusar de gerundis.

  Per acabar, vam fer un dictat d’un fragment de Tros de paper de Pere Quart, que cadascú haurà de corregir a casa. Abans de marxar, el Jaume ens va recordar que divendres que ve tenim un examen en què entrarà el lèxic, la gramàtica, la morfologia i sintaxi i la fonètica vistos fins el moment. El proper divendres farem la pausa una mica abans per tal de tenir temps suficient per fer aquest examen durant la segona part de la classe. Estudieu molt!

  Ester Comellas

  Article complet

 • Diari de bitàcola 18/11/2011

  Vaig arribar una mica tard i la classe ja era iniciada amb la correcció dels deures de la setmana anterior. Seguidament en Jaume va lliurar un full amb unes oracions per tal que indiquéssim  la funció sintàctica dels elements subratllats: atribut, subjecte, complements… Va ser un entremès per rebre un allau d’informació que protagonitzarà les nostres tardes de divendres: els relatius. Ho podràs trobar tot a la pagina 111 del llibre de text i en el Power Point que el Jaume ha penjat al bloc.

  Seguidament per ajudar a prendre mida de la magnitud de la tragèdia, vàrem fer diversos exercicis d’aquest tema:  13, 14, 20 i 18. Preparat i estudia estimat company/a, ja que pel proper divendres hauràs de tenir-ho tot molt assimilat!

  Pots practicar-ho amb els deures  que hauràs de fer: exercicis 16, 17, 19 i 21 de les pàgines 117-119.

  Va ser un gran alleujament  l’exposició d’en Victor sobre la Cobla. Ens va explicar que era music i que per aquest motiu va triar temàtica de l’exposició. Ens va  l·lustrar sobre l’historia, evolució i composició d’aquestes agrupacions musicals tan catalanes. Fins i tot el vàrem poder veure en una foto tocant!

  Com cada tarda, vàrem corregir l’exercici de fonètica i el professor ens va lliurar
  l’exercici  escrit encarregat la setmana anterior.

  Per acabar la classe el Jaume ens va advertir que reviséssim el bloc i així poder completar el menú de deures pel proper divendres… Apa! ànim a tots que això està
  xupat…o no!

  Josep Maria Cañadell

  Article complet

 • Diari de bitàcola 11/11/2011

  La classe de divendres passat es va iniciar amb la correcció dels deures de la setmana anterior, la transcripció fonètica i els exercicis 15, 16, 17 i 18 de la pàgina 70. El Jaume va resoldre alguns dubtes, sobretot de l’exercici 17. Després vam fer un petit treball a classe per repassar els registres del català, en què vam haver de redactar un text sobre un mateix fet, però des de situacions i punts de vista diferents.

  Seguidament vam repassar l’ortografia de la a i la e, a les pàgines 104-107, i van quedar pendents per fer a casa els exercicis 7, 8, 9, 10 i 11 de les pàgines 108 i 109.

  A continuació vam treballar l’anàlisi sintàctica (pàgines 163-167) amb unes projeccions i el Jaume va explicar els elements que hem de tenir en compte: subjecte, complement d’adjectiu, complement de nom, complement directe, complement indirecte, complement de règim verbal, complement circumstancial, atribut i complement predicatiu. També va remarcar que a l’examen no caldrà fer una anàlisi sintàctica, sinó indicar la funció d’una part de la frase. Per treballar el complement verbal vam fer a classe i vam corregir l’exercici 31 de la pàgina 168, i hem de fer l’exercici 30 per al divendres que ve.

  Abans del descans el Jaume va entregar els resums sobre l’estàndard.

  A la segona part de la classe, la Carme va fer la seva presentació oral sobre el festival de Reggae lagatavajunto, al poble de Lagata. Després vam treballar el procés d’evolució del català (pàgines 78-83) a través dels següents punts: substitució lingüística, substrat, influències, cultismes i neologismes del català.

  Per acabar, vam fer el dictat “Les estacions ferroviàries”.

  Víctor Boix

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Charo Pérez: Doncs, sí, ha passat ràpid el temps. Estic contenta perquè he après molt durant el curs i perquè ha...
 • José Luis Pérez: Igualment, ha estat tot un plaer poder assistir a les teves classes. He après molt i em considero...
 • Susana: Moltes gràcies!!
 • Jaume Marfany: Carina, Encara no hem fet cap examen… No el tenim fins al 15 de juny… Pots mirar la...
 • Carina: Estic estudiant per lliure el nivell D de català i m’examinaré el proper 2 de juny. Com que aquest...

Núvol d'etiquetes

Avaluació solucions