• L’examen

  Estructura de l’examen

  Àrea I. Habilitats lingüístiques (0-45)

  1. Expressió oral (0-15, mínim 10 punts)
  2. Expressió escrita (0-30, mínim 20 punts)

  2.1. Resum d’un text: 80-100 paraules (0-10)
  2.2. Text argumentatiu: 200 paraules (0-20)

  Àrea II. Coneixements del sistema lingüístic (0-35, mínim 21 punts)
  1. Fonètica sintàctica
  2. Gènere i nombre
  3. Verbs
  4. Pronoms relatius
  5. Pronoms febles
  6. Funció sintàctica
  7. Lèxic (sinonímia / formació de mots)

  Àrea III. Marc sociolingüístic i històric de la llengua (0-15)
  1. Resum d’un text en català antic
  2. Exposició per escrit d’un tema d’història de la llengua o de sociolingüística (130 paraules aproximadament)
  3. Dialectologia

  Share