• Aprendre català

   

  Els cursos de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) es basen en els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat de Catalunya.

  Hi ha nivells tant per a qui vol començar a aprendre català com per a qui vol consolidar o aprofundir els coneixements que té d’aquesta llengua.

   

   • Nivell inicial (A1): s’aprèn expressions quotidianes i frases molt simples per interactuar mínimament en català.

   

   • Nivell bàsic (A2): s’inicia l’expressió escrita (amb el coneixement de sons i grafies) i es treballa la comprensió i l’ús de les frases i les expressions més usuals per intervenir en converses quotidianes.

   

   • Nivell elemental (B1): s’amplia el coneixement d’estructures i lèxic per poder-se comunicar amb un cert grau d’autonomia tant en situacions de l’entorn quotidià com en converses formals.

   

   • Nivell intermedi (B2): capacita l’alumnat per respondre oralment i per escrit a situacions comunicatives dels àmbits familiar, laboral i social, de manera prou precisa i fluïda.

   

   • Nivell de suficiència (C1): s’adquireix el domini efectiu de la llengua per comunicar-se oralment i per escrit en situacions formals, amb flexibilitat i fluïdesa.

   

   • Nivell superior (C2): s’adquireix un domini extens de la llengua per comunicar-se amb naturalitat, fluïdesa i precisió en situacions complexes de l’àmbit públic, acadèmic i professional.

   

  Els certificats expedits pel CPNL són equivalents oficialment als certificats de coneixements de llengua catalana de la DGPL i tenen una correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).

  A més dels cursos generals, el CPNL pot organitzar-ne de complementaris  i d’especialitzats per a diferents àmbits d’ús de la llengua.

  Oferta al Solsonès 2019-2020

  Nivell bàsic: curs presencial de 45 h, inici al setembre amb continuïtat trimestral segons demanda

  Nou! Curs de llengua oral Ep! Escolta i parla de 45 h, inici al gener

  Nivells intermedi i de suficiència: cursos semipresencials de 45 h, de durada trimestral amb la plataforma virtual Parla.cat

  Nivell superior (C2): curs a distància anual de 90 h, inici a l’octubre amb l’Aula mestra del Parla.cat

   

  Informació i inscripcions al  Servei Comarcal de Català        del Solsonès

   consell 22009 aula 3
  • C. Dominics, 12 (segona planta)
  • 25280 Solsona
  • Telèfon 973 482 003
  • solsones@cpnl.cat
  • http://www.cpnl.cat/xarxa/cnllleida/

  image001

   

  Primer trimestre

  • Matrícula preferent: del 15 al 26 de juliol de 2019
  • Matrícula nous alumnes: 16, 17 i 18 de setembre de 2019

   

  Segon trimestre

  • Matrícula preferent: 16 de desembre de 2019
  • Matrícula nous alumnes: 17 i 18 de desembre de 2019

   

  Tercer trimestre – ACTIVA EL TEU CATALÀ!

  • Matrícules en línia (consulteu web CPNL)

   

  El calendari de matrícula pot ampliar-se en els cursos presencials, segons les places disponibles.

  L’aula de català ofereix recursos per a l’autoaprenentatge amb sessions convingudes de presentació.

   

  Article complet