• Com s’escriuen els programes i els projectes?

  Solució

  El primer mot s’escriu amb majúscula inicial si les paraules programa o projecte formen part del títol oficial. Si aquestes paraules no formen part del nom oficial, s’escriu el títol entre cometes i només el primer mot amb majúscula inicial.

  Observacions

  Així doncs, cal escriure el Programa per a la millora dels barris i el Projecte de remolació urbanística, però, en canvi, escriurem el programa “Dijous temàtics” i el projecte “Itineraris del patrimoni de Santa Coloma de Gramenet”. Alhora, escriurem cadascun dels itineraris que conformen aquest projecte en rodona i cada mot ple en majúscula inicial: Santa Coloma Centre, Santa Coloma Nord i Santa Coloma Sud.

  Fonts

  Majúscules i minúscules i el CNL L’Heura