• Com s’escriuen els dies de la setmana per donar-los un sentit freqüentatiu?

  Solució

  El dia de la setmana ha d’anar precedit de l’article determinat, ja sigui en singular o en plural.

  Observacions

  Per exemple, per dir que anirem al gimnàs cada dimarts i cada dijous, ho farem de la manera següent: el dimarts i el dijous anirem al gimnàs (o els dimarts i els dijous anirem al gimnàs).

  Fonts

  MCOF, XVII, 3.7.2, i el CNL L’Heura