• UNA ALTRA VARIANT GEOGRÀFICA

  • El valencià és el dialecte parlat, principalment, a la franja costera del País Valencià (Vinaròs, Castelló de la Plana, València…). Subdialectes: el valencià septentrional, l’apitxat (els sons fricatius es pronuncien africats) i el valencià meridional.

  ▪ Característiques més rellevants

  ▪ Fonètica a) vocalisme.Set vocals tòniques: [a], [e], [ɛ], [i], [o], [ᴐ], [u]. .Cinc vocals en posició àtona: [a], [e], [i], [o], [u].

        b) consonantisme. Pronunciació de la – r final  (exemple: canta r , ferre r ).  Pronunciació de totes dues consonants en els mots acabats en -nt, -lt… (exemple: salt ).

  ▪ Morfologia i sintaxi . Ús de l’article determinat el/la/els/les. Els noms de persona, sense article personal (exemple: Ha vingut Joan ). Desinència – e en la 1a persona del singular del present d’indicatiu (exemple: jo treball e ) .

  • Terminacions verbals en – ara , – era o – ira en l’imperfet de subjuntiu (exemple: jo perdera ). Ús del passat simple d’indicatiu (exemple: cantí ).  Ús de formes específiques: uit ( vuit ), désse t ( disset )… Forma femenina del possessiu afegint -a (exemple: la teua mare ). Combinacions específiques dels pronoms febles (exemple: li’l portaré, en comptes de l’hi portaré ). Ús dels demostratius este/esta/eixe/eixa/aquell/aquella . ▪ Lèxic .Presència de molts arabismes en el lèxic comú: vesprada ( tard a), hui ( avui ), vore ( veure )…, i també en la toponímia: Benicarló, per exemple.

Cap comentari

Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar-ne un utilitzant el formulari!

Escriu un comentari

RSS dels comentaris

Pots utilitzar els següents tags XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>