• Reduir l’ansietat lingüística a l’aula

  • Que els altres alumnes ajudin si algú queda col·lapsat pels nervis. Una manera és treballar en grups i fer activitats curtes.
  • Conscienciar els alumnes que és impossible aprendre sense equivocar-se, a més a més, l’error ajudar a progressar i fer pensar.
  • Si algú es posa molt nerviós el professor desdramatitza aportant una mica d’humor.
  • Altres diuen que no saben què fer i que per molt que els donin raons per calmar-los no serveix de res.

  Article complet

 • Parlar de semblances culturals i socials més que de diferències entre els llocs d’origen dels alumnes

  • La majoria no ho fan explícitament ni d’una manera planificada, sinó que ho fan segons el tema de què es parla i del grup.
  • Alguns ho fan només amb semblances lingüístiques i d’altres amb gastronomia, costums, etc.
  • N’hi ha que intenten buscar els punts de coincidència tant entre els alumnes com entre els alumnes i el professor.
  • Els que ho fan explícitament és per mitjà d’activitats en les quals parlen del país propi en grups i després ho posen en comú. També es pot fer passant un qüestionari i després, segons el resultat, s’agrupen.
  • N’hi ha que no treballen les semblances perquè no ho veuen útil o perquè no saben com fer-ho. D’altres prefereixen centrar-se en les diferències.

  Article complet

 • Relacionar l’aprenentatge amb l’entorn quotidià de l’alumne

  • En general, tothom considera important relacionar aprenentatge i entorn. Les estratègies varien depenent dels nivells dels alumnes.
  • D’una banda, en els cursos bàsics es plantegen activitats orals directament relacionades amb situacions en la vida dels alumnes.
  • De l’altra, en els cursos de nivells alts, es busquen textos reals (premsa, documentació…) per aconseguir els mateixos objectius.
  • La majoria de professors considera que és més fàcil relacionar aprenentatge i entorn en els cursos orals.

  Article complet

 • Presentar els objectius d’aprenentatge (del mes, de la setmana…) als alumnes

  • De 17 persones, 6 han respost que no presenten els objectius d’aprenentatge i 11 sí que ho fan.
  • Dels que han contestat que no, 2 no s’ho havien plantejat (1 potser ho farà a partir d’ara), 1 diu que ho fa molt en general (que ja  es veurà si hi ha temps o no de fer-ho), dos no presenten els objectius generals però sí el que es farà en aquella classe.
  • Dels que han contestat que sí, 6 presenten objectius generals a principi de curs (alguns, a més, els de cada classe o unitat). I dos fan avançament de la propera sessió.

  Article complet

 • Conèixer l’entorn sociocultural immediat de l’alumne

  • Algunes persones han respost que sí que ho fan però només a través de la unitat didàctica corresponent, sense entrar en detalls, de manera genèrica.
  • D’altres han respost que ho fan a través d’una sortida pel barri o la ciutat (simplement amb el professor o amb una visita concertada).
  • D’altres intenten presentar-ho de manera real, portant, per exemple, plànols a l’aula i treballant a partir d’aquí.
  • Altres professors aprofiten per incidir en la història del barri o la ciutat en qüestió.
  • Finalment, un petit grup ha respost que no per dos motius: perquè ells mateixos no coneixen el barri o ciutat on fan classe i perquè els alumnes provenen de diferents barris o ciutats i consideren que l’activitat deixa de tenir sentit.

   

  Article complet

 • Esbrinar els interessos dels alumnes i integrar-los a la dinàmica del curs i a la programació

  • En els nivells de no-catalanoparlants  la part oral té més pes i dóna peu a introduir activitats i temes relacionats amb els interessos dels alumnes.
  • A les entrevistes, hi ha persones que han fet referència a sortides, a sentir música, a cantar, a parlar de temes d’interès per als laumnes, etc.
  • En la mesura que a les classes es treballa més l’expressió oral aquest tipus d’activitats és més viable.
  • La intenció de conèixer els alumnes i els seus interessos és present en tot el professorat entrevistat, independentment de si aquest coneixement és utilitzat o no.

  Article complet

 • Fomentar que els alumnes siguin autònoms en el seu procés d’aprenentatge

  • Hi ha professors que ho fan amb exercicis autocorrectius, eines d’internet, google groups (espai virtual on es pengen exercicis autocorrectius i de reforç), fent grups cooperatius dins l’aula (un cop ja es coneixen).
  • Hi ha professors que ho fan poc perquè es dóna tot bastant mastegat (sobretot a bàsics i elementals) per la manera de ser del professor: profe controlador.
  • S’intenta però no se sap gaire com fer-ho ni a què es refereix l’autonomia. A més a més, falten eines, coma ara tipus d’exercicis autocorrectius.
  • No es fa perquè els alumnes no hi estan gaire acostumats.

  Article complet

 • Conèixer les motivacions dels alumnes a l’hora d’estudiar català

  • Una persona prefereix no saber-ho per no desmotivar-se com a professora. I una altra no ho fa perquè no hi acaba de veure la utilitat.
  • Altres professors ho pregunten el primer dia de manera oral i després ja no ho tornen a preguntar.
  • Una altra persona ho pregunta al principi, durant i al final de curs a través de la conversa individual.
  • Una altra persona ho pregunta al principi de curs i quan han assolit el curs els demana si era el que volien.
  • Una altra persona no ho fa però ho faria el primer dia en forma de qüestionari anònim.
  • Una altra persona fa una enquesta a principi del curs en què pregunta per què els alumnes estudien català amb resposta oberta i també què volen fer durant el curs, amb diverses opcions, com ara estudiar gramàtica.
  • Una altra persona, en un grup d’universitaris els explica la diferència entre motivació integradora i instrumental i els demana que es preguntin les motivacions entre ells.
  • Una altra persona els fa fer una redacció optativa sobre la seva motivació, després d’haver parlat en petits grups sobre les seves motivacions i la seva actitud respecte del català i l’aprenentatge de la llengua (nivell elemental)

  Article complet

 • Incidir en l’esforç i la perseverança per aprendre una llengua i relacionar-ho amb els resultats obtinguts

  • Es felicita per l’esforç i el resultat que s’ha obtingut.
  • Es pren com a model els resultats obtinguts pels alumnes que excel·leixen des del punt de vista lingüístic.
  • S’incideix en l’esforç i el desvincula de l’examen (no és un reflex del procés i l’esforç realitzat).
  • Sí que es fa però ocasionalment; sobretot a partir de la correcció de l’expressió escrita. Afavoreix la reflexió sobre l’actitud.
  • Incideix en l’esforç proposant activitats properes i reals que els impliquin.
  • Posant deures i explicant-ne la importància. 

  Article complet

 • Mostrar interès per la llengua i la cultura de l’alumne/a

  • Quant a la llengua, si el professor sap la llengua de l’alumne intenta dir coses en aquesta llengua: vocabulari, expressions…
  • Cal posar molta cura en la pronúncia del nom de l’alumne.
  • Permetre que ells mateixos facin la reflexió de comparar la gramàtica de la seva L1 amb la de l’L2.
  • Sobretot per a nivells bàsics i elementals, comparar aspectes com festes, tradicions, viatges a Catalunya i als seus països aprofitant les unitats didàctiques.
  • Comparar la situació sociolingüística del català amb la dels països sud-americans.
  • Si el professor ha viatjat al país de l’alumne els ho comenta.
  • Preguntar al començament de curs d’on són i quines llengües parlen. 

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • llorenc.comajoan@uvic.cat: Ja està tot penjat. Merci a tothom per la vostra participació. I això queda obert, o sigui...
 • cbernado: Susanna, No vas mal fixada… és que no hem tingut temps de penjar-ho, encara! A principis de la...
 • Susanna Corcho: Potser vaig malfixada, però, oi que encara no heu penjat la graella que vam elaborar el diarrer dia...
 • Imma: Em sembla que malgrat els anys que fa que m’hi dedico veig -pel que dieu- que encara n’he...
 • Imma: No es pot estar en desacord amb cap de les aportacions anteriors, especialment amb el que es diu del pànic...

Núvol d'etiquetes