Normes d’ús del servei de blogs del CPNL


El Consorci per a la Normalització Lingüística posa a la disposició de la seva comunitat de professionals un servei de blogs. La sol·licitud per obrir un nou blog s’ha de fer per mitjà del formulari de l’Àrea de Comunicació. Únicament poden sol·licitar un nou blog els directors de CNL, els coordinadors i els caps d’àrea de Serveis Centrals.

Si qui sol·licita els blog és una persona diferent de l’administrador, també s’hauran de consignar les dades d’aquest.

La posada en funcionament d’un blog implica l’acceptació explícita de les Normes d’ús.

Els blogs del CPNL han de tenir, cada un, un mínim d’un administrador. La persona que exerceix el rol d’administrador té permisos per publicar, canviar la configuració, triar el disseny, definir la política de participació, moderar la participació dels autors i usuaris i, en general, ha de vetllar perquè el blog s’adeqüi a aquestes normes d’ús i al tarannà del CPNL.

a) Administrador: pot dissenyar els apartat del blog, entrar articles, enllaços, categories, etc. i s’encarrega d’autoritzar els articles dels autors i els comentaris dels usuaris.

b) Autor: pot entrar o publicar articles i comentaris, segons com s’hagi definit la política de publicació.

c) Usuari: qualsevol usuari (lector) pot fer comentaris dels articles que hi hagi penjats i els publicarà l’administrador o seguiran la política de publicació definida per aquest.

1. Drets del contingut que envieu

Llicència de Creative Commons per defecte

Si no s’especifica el contrari, totes i cadascuna de les obres que es poden registrar com a propietat intel·lectual i publicar (“contingut”), es fa d’acord amb els termes d’una llicència pública Creative Commons Reconeixement-Compartir. D’acord amb aquesta llicència i de forma resumida, doneu permís a qualsevol persona perquè copiï, distribueixi i en mostri el contingut, sense haver d’abonar drets d’autor, amb la condició que s’acrediti la vostra autoria cada cop que l’utilitzin. També doneu permís perquè es distribueixin obres derivades del vostre contingut, però només en el cas que es faci d’acord amb la mateixa llicència Reconeixement-Compartir que regeix el vostre contingut original.

El text complet de la llicència pública Creative Commons Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència es pot llegir aquí: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/legalcode.ca>

Entre altres coses, aquesta llicència permet que els sindicadors (RSS) copiïn, distribueixin o mostrin qualsevol contingut, i que se’n faci difusió mitjançant RSS. Tots els vostres continguts dels blogs es difondran mitjançant sindicació RSS.

Reconeixement

El CPNL reconeix l’autoria a les persones que escriuen en els blogs. D’acord amb l’article 5 dels Estatuts del CPNL (“el Consorci té com a finalitat fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana.”), tendirem a permetre la lliure distribució dels materials que elaborem. Això es reflectirà en una de les dues llicències següents:

  1. Reconeixement-No Comercial-Sense Obra Derivada. Permetem copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra, sempre se’n reconegui l’autor, se’n faci un ús no comercial i no se’n facin obres derivades.
  1. Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència. Permetem copiar, distribuir, comunicar públicament l’obra i que se’n facin obres derivades, sempre se’n reconegui l’autor, se’n faci un ús no comercial i que les obres derivades tinguin aquesta mateixa llicència.

2. Conducta

Publicar

Tothom es pot expressar amb total llibertat d’expressió. No obstant això, el CPNL es reserva el dret de suprimir els continguts que estiguin en contra dels principis manifestats en els seus Estatuts i altres principis o normatives. En termes generals, podeu publicar continguts lliurement, sempre que el contingut no sigui il·legal, obscè, difamatori, amenaçador, que no infringeixi els drets de propietat intel·lectual, que no envaeixi la privadesa o que no sigui injuriós o objectable.

El nom del Consorci per a la Normalització Lingüística no es pot fer servir sense autorització de manera que suggereixi o doni a entendre que aquest dóna suport a organitzacions, productes, serveis, o a cap opinió, causa o candidatura política, etc. Qualsevol utilització general o específica de la imatge o del nom del CPNL, en els seus diversos aspectes, que tingui com a finalitat la difusió general de la institució o d’algun dels seus centres de normalització lingüística, serveis de català o altres, ha de ser aprovada i gestionada per l’Àrea de Comunicació, o d’acord amb aquesta, independentment que sigui gratuïta o no i de la presentació i del suport utilitzats.

Quan es fan aportacions al blog, cal garantir i assegurar que, o bé sou els propietaris d’aquestes aportacions, o bé controleu tots els drets dels continguts, inclosos, sense limitacions, tots els drets que us calen per tal de facilitar, publicar, penjar, introduir o enviar el contingut, o bé que l’ús que feu dels continguts és raonable. No es facilitaran materials ni informació errònia amb coneixement previ, i amb la intenció de defraudar. També s’assegura i es garanteix que el contingut que es proporciona no infringeix els termes d’aquestes normes, i que compensareu i eximireu el CPNL de tota responsabilitat en cas de fer-se qualsevol reclamació com a resultat del contingut que s’hagi facilitat.

El CPNL no preselecciona ni revisa regularment els continguts publicats, i en canvi té el dret de suprimir, seguint criteris propis, qualsevol contingut que consideri que infringeix aquests termes, o els termes de qualsevol altre acord d’usuaris que regeixin l’ús dels blogs al CPNL.

Accés

Tots els continguts publicats als blogs són responsabilitat única de la persona que originalment hagi publicat el contingut i que així constarà a cada entrada. Així mateix, totes les opinions publicades pels usuaris d’aquest servei, s’expressen estrictament dins de les seves competències individuals, i no representen el CPNL ni cap dels seus centres o serveis.

El CPNL no es fa responsable, per cap circumstància i en cap cas, dels errors o omissions, pèrdues o danys de qualsevol mena soferts com a resultat de l’ús de qualsevol contingut penjat en aquests espais. Heu d’avaluar i fer-vos càrrec de tots els riscos relacionats amb l’ús de qualsevol contingut, inclosa la confiança, en l’exactitud, compleció o utilitat d’aquest contingut.

Privacitat de menors

Recopilar informació personal de menors de 18 anys és prohibit i s’han de respectar i complir les lleis pertinents. El CPNL, davant la denúncia o la revisió dels continguts publicats que incompleixin les lleis o no estiguin d’acord amb els criteris del CPNL respecte a aquests temes, podrà denunciar i enviar aquests continguts a les autoritats pertinents.

3. Descàrrec de garanties i limitació de responsabilitat

Els blogs s’ofereixen tal com són. El CPNL no ofereix garanties de cap mena, expresses o implícites, referents al seu funcionament o a la informació, continguts o materials que s’hi inclouen. Dins de l’abast permès per la llei, el CPNL no concedeix cap garantia, expressa o implícita, inclosa però no limitada a les garanties implícites de comercialització i d’idoneïtat per a qualsevol fi en particular. El CPNL no es responsabilitza dels danys de cap mena causats per l’ús, o la incapacitat per utilitzar un blog. Accepteu explícitament utilitzar aquest lloc sota el vostre risc exclusivament.

4. Política de privadesa

El CPNL compleix amb les normatives de protecció de dades de caràcter personal i no emmagatzema cap informació personal. La informació utilitzada serà la dels registres generals del CPNL, que es troben sota la protecció de la LOPD.

4.1. Naturalesa pública del contingut enviat a llocs web

Tingueu en compte que qualsevol informació que ompliu, sigui mitjançant formularis o per correu electrònic, i que contingui informació personal que pugui ser identificable, es pot mostrar públicament als llocs allotjats pel CPNL, o en llocs vinculats però que no controlem. Si no voleu que altres vegin aquesta informació, no l’heu d’enviar.

4.2. Formularis i contingut

A l’hora de crear un nou blog o d’identificar-vos en un d’existent, se us pot demanar que faciliteu una adreça de correu electrònic, però en cap cas més informació que la que hi ha al directori del CPNL. És possible que aquesta informació personal es pugui mostrar públicament. La vostra adreça electrònica es pot utilitzar per fer-vos arribar notificacions, suggeriments o comunicar-vos si hi ha incidències en el servei. L’exposició de dades dels visitants queda a discreció dels responsables de cada blog.

Els responsables dels blogs poden establir una sèrie de restriccions d’accés al material publicat. L’opció inicial per defecte permet que motors de cerca externs, índexs i altres llocs explorin els blogs, creïn enllaços a webs particulars o en facin difusió mitjançant canals d’informació. Si canvieu aquestes opcions, no es garanteix que els motors de cerca externs ometin el vostre espai de les seves cerques. Observeu les opcions per defecte per tal de comprovar el nivell d’accés del públic al vostre blog particular i, si teniu dubtes, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Cada cop que actualitzeu el vostre blog, aquest pot enviar automàticament avisos o sindicació a canals d’informació que indexin o facin seguiment webs actualitzats recentment. Aquests llocs poden mostrar públicament un enllaç al vostre lloc i l’hora en què heu fet l’actualització.

4.3. Adreces IP i URL

Quant a les adreces IP, es poden mostrar públicament les dels visitants i col·laboradors dels blogs.

Es pot utilitzar la vostra adreça IP per mirar de diagnosticar problemes en el nostre servidor, per adaptar continguts, per donar format al web i al programari d’acord amb les necessitats dels usuaris, i per generar informes estadístics globals. El CPNL pot utilitzar dades globals de visitants per preparar informes públics sobre el trànsit (de visites) del servei, classificacions de popularitat i les URL dels visitants.

4.4 Galetes (cookies)

Es poden utilitzar galetes de sessió mentre el navegador del visitant estigui obert. Per facilitar les funcions de registre i d’inici de sessió, podem utilitzar galetes per reconèixer un mateix usuari quan hi torni. En cas de no desconnectar de l’usuari/compte, aquestes galetes ens permeten utilitzar el nom d’usuari i contrasenya per tal de no haver de tornar a enviar la informació d’accés. Sempre cal desconnectar-se dels serveis perquè els altres usuaris de l’ordinador no puguin accedir en el vostre nom des del mateix usuari/ordinador/compte.

4.5 Revelació i/o divulgació d’informació al CPNL i a les autoritats responsables

Els nostres administradors de sistemes poden consultar els registres d’accessos disponibles i totes les dades emmagatzemades als servidors del CPNL. Els administradors de sistemes poden presentar aquests registres i dades, sota sol·licitud o sospita de violació de les nostres normes d’ús. La cooperació amb les forces de l’ordre públic a l’hora de detectar, investigar i perseguir activitats il·legals, forma part de la política del CPNL. Si rebem una ordre o una citació per informació d’usuaris, podem revelar els registres sol·licitats a les autoritats de l’ordre públic, o a tercers que cerquin informació mitjançant procediments legals.

4.6 Enllaços a altres llocs (webs)

Dins del nostre servei es poden fer enllaços a altres llocs no vinculats al Consorci. El CPNL no es fa responsable ni pel contingut, ni per la política de privadesa d’aquest llocs, i la responsabilitat és exclusiva del lloc i/o de l’autor que publica l’enllaç d’acord amb el que correspongui.

5. Modificació d’aquests termes d’ús

El CPNL es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment, a criteri propi, els termes sota els quals s’ofereixen aquests serveis. En cas que ho faci, ho comunicarà per correu electrònic a tots els administradors, i també ho actualitzarà a la versió en línia d’aquest document. L’ús continuat dels serveis constitueix la vostra acceptació de tots aquests termes.

6. Demandes per drets d’autor

Si algú creu que la seva obra ha estat copiada, i és accessible en aquest servei de forma que constitueixi una violació dels drets d’autor, o que els seus drets de propietat intel·lectual s’han violat d’alguna altra forma com a autors de l’obra, té tot el dret d’iniciar les accions legals que cregui oportunes sota la seva total responsabilitat. El CPNL no participarà en cap contenciós, ni es farà responsable del material publicat o copiat, i queda, aquesta responsabilitat, en la persona o persones que hagin fet la publicació/còpia del material, i els autors seran responsables individualment del seus actes.

7. Contacte

En cas que tingueu alguna consulta sobre els termes d’ús en general d’aquest servei, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a l’adreça institucional internet@cpnl.cat.