RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu per January, 2011

 • Convocatòria 2011

  Tal com algú de vosaltres em va demanar, us aviso que ja està oberta la convocatòria de proves de català 2011.
  Si algú ho vol intentar (a part d’estudiar moltíiiiiiiissim), que no es despisti:
  Període de sol·licitud d’inscripció: de l’11 de febrer al 2 de març de 2011.
  Període de pagament: de l’11 de febrer a les 22 h del 3 de març de 2011.

  Podeu trobar més informació al web de la llengua catalana (requisits, taxes, calendari, models de proves…) .

  Article complet

 • Si no has vingut el 26 de gener…

  Avui hem seguit amb els relatius i hem anat més enllà del pronom QUE. Hem vist que no sempre podem fer aquest pronom i que tenim altres alternatives (llibre: p. 80-81). N’hem fet uns exercicis per practicar (llibre: p. 82, ex. 1 i 2).

  Per canviar una mica, hem revisat el primer paràgraf del text de les addiccions i hem buscat les paraules accentuades: n’hem recordat les regles i hem vist per què algunes altres paraules no porten accent.

  Hem recordat les regles d’accentuació (llibre: p.19) i també hem fet un recordatori dels passos que cal seguir per accentuar correctament una paraula:
  1. identificar-hi, si n’hi ha, els diftongs, hiats i dígrafs
  2. separar-la en síl·labes
  3. buscar-hi la síl·laba tònica
  4. recordar les regles d’accentuació i accentuar-la si les regles ho permeten

  Hem fet els exercicis 1 i 2 de la pàgina 20 i l’exercici 1 de la pàgina 31, per recordar els accents diacrítics.

  Com sempre, teniu deures: p. 83, ex. 3 i 4; p. 20-21, ex. 3, 4 i 5.

  Article complet

 • Comencem l’S2. Si no has vingut el 24 de gener…

  Avui hem acabat un petit serrell que ens va quedar de l’S1: dos exercicis de diftongs (mare meva, com heu suat la cansalada! Ja els repescarem, ja, els diftongs…)

  Com que ha començat un company nou, hem aprofitat per fer una breu presentació. I, sense perdre temps, hem començat l’S2. (Xavi, ja veuràs que en un parell de setmanes t’acostumaràs al nostre ritme…)

  Us he passat el programa del curs i el calendari, i també una mica de bibliografia complementària perquè alguns em vau demanar material per treballar més a casa. Per a qui no hagi vingut, aquí en teniu una llista:
  Ortografia catalana (ed. Castellnou) i Nivell de suficiència 5 i Nivell de suficiència 6 (ed. L’Àlber), tots tres amb teoria i exercicis autocorrectius
  El català de la A a la Z (ed. Ruaix), un manual molt pràctic per consultar qüestions d’ortografia, morfologia, sintaxi, lèxic… ordenades alfabèticament
  Diccionari de dubtes i dificultats (Enciclopèdia Catalana) i Diccionari de barbarismes (Ed.62), per resoldre dubtes lingüístics
  El català és fàcil (El Periódico), petit curs de llengua catalana, amb dos nivells de dificultat, amb teoria i exercicis autocorrectius
  Escriure és fàcil (ed. Proa), sense entrar en qüestions de gramàtica, aquest llibre ofereix orientacions i models per escriure textos millors

  Hem llegit un text sobre addiccions i n’hem extret les idees de cada paràgraf. També hem aprofitat el text per veure algunes paraules derivades que fan referència a addiccions i alguns pronoms relatius.

  Després ens hem centrat en els pronoms relatius (llibre: p. 66-69, teoria i exercicis 1, 2, 3 i 4). Com que és un dels ossos del curs, en aquest enllaç podeu trobar-hi més informació.

  I per no perdre la tradició, teniu deures per dijous: p. 70, ex. 5 i 6).

  Article complet

 • De SPL a DGPL

  A partir d’ara, no parlarem de Secretaria de Política Lingüística sinó de Direcció General de Política Lingüística. Les seves funcions són les que es van publicar en el darrer Decret 45/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Cultura:

  Article 7

  Direcció General de Política Lingüística

  1. Corresponen a la Direcció General de Política Lingüística les funcions següents:

  a) Analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa vigent.

  b) Vetllar per l’aplicació de la política lingüística que estableix el Govern i coordinar les accions i mesures dels diversos departaments.

  c) Impulsar i coordinar, si escau, les actuacions relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana que emprenen els ens locals de Catalunya a través de la participació en el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya.

  d) Promoure el diàleg, la cooperació i la coordinació amb altres institucions competents en matèria de política lingüística, especialment en l’àmbit territorial de la comunitat lingüística catalana.

  e) Desenvolupar polítiques tendents a fomentar els usos de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat i la disponibilitat de productes i serveis en català.

  f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  2. La Direcció General de Política Lingüística manté l’estructura orgànica que depenia de la Direcció de Planificació i Foment de la Secretaria de Política Lingüística, prevista als articles 2 al 8 del Decret 216/2005, d’11 d’octubre, d’estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística.

  Disposicions addicionals

  Primera

  Se suprimeixen els òrgans següents:

  a) La Secretaria de Cultura, prevista a l’article 33 del Decret 136/2008, d’1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

  b) La Secretaria de Política Lingüística, prevista a l’article 1 del Decret 216/2005, d’11 d’octubre, d’estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística.

  c) L’Oficina de Planificació Estratègica prevista a l’article 24 del Decret 136/2008, d’1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

  Segona

  La Direcció de Planificació i Foment, creada mitjançant l’article 1 del Decret 632/2006, de 27 de desembre, pel qual es modifica l’estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística, passa a denominar-se Direcció General de Política Lingüística.

  Article complet

 • Repassem amb Parla.cat

  Si voleu repassar continguts de l’S1 i esteu inscrits al Parla.cat, podeu fer aquestes activitats:

  Fonètica i ortografia
  Unitat 1. Fonètica i ortografia. Activitats 1, 2 i 3 (A/E)
  Unitat 2. Fonètica i ortografia. Activitats 2, 3, 4 i 5 (O/U)
  Unitat 3. Fonètica i orografia. Activitats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (diftongs, hiats i contactes vocàlics)
  Unitat 4. Fonètica i ortografia. Activitats 1, 2, 3, 4, 5 (accentuació, accent diacrític i dièresi)

  Morfologia
  Unitat 1. Activitats 1.8, 1.9 i 1.11 (adjectiu)
  Unitat 4. Activitats 1.7, 1.8 i 1.9 (adjectiu)
  Unitat 1. Activitats 1.17 i 2.13 (connectors)
  Unitat 2. Activitat 1.5 (connectors)
  Unitat 1. Activitat 2.11 (verbs ser, estar i haver-hi)
  Unitat 2. Activitats 1.9, 1.15 i 1.16 (gènere i nombre del nom)
  Unitat 3. Activitat 2.6 (connectors)

  Lèxic
  Unitat 1. Activitat 1.10 (metàfores)
  Unitat 1. Activitat 1.13 (sentit literal i figurat)
  Unitat 2. Activitat 1.14 (vocabulari de la casa)
  Unitat 2. Activitats 1.18 i 1.19 (frases fetes i comparacions)
  Unitat 3. Activitats 1.10 i 1.11 (comparacions i metàfores)
  Unitat 3. Activitat 2.18 (derivació)
  Unitat 4. Activitat 2.12 (sinonímia)

  Tipologia textual
  Unitat 1. Activitats 1.6 i 1.7 (text descriptiu)
  Unitat 1. Activitat 2.6 (text narratiu)
  Unitat 3. Activitats 2.2, 2.4 i 2.11 (text biogràfic)
  Unitat 3. Activitat 2.15 (guió)
  Unitat 4. Activitats 2.4 i 2.7 (ressenya de viatges)

  Puntuació
  Unitat 3. Activitats 2.8 i 2.9 (guions i cometes)
  Unitat 4. Activitat 1.15 (punt i a part)
  Unitat 5. Fonètica i ortografia. Activitats 1, 2, 3 i 4 (signes de puntuació)

  SociolingüísticaUnitat 1. Activitat 1.3
  Unitat 3. Activitat 2.7
  Unitat 4. Activitat 1.6

  Comprensió oral
  Unitat 1. Activitat 1.15
  Unitat 4. Activitat 2.2

  Comprensió lectora
  Unitat 2. Activitat 1.17
  Unitat 4. Activitat 1.13

  Article complet

 • Pas i passa

  Ahir va sortir el comentari de les paraules pas i passa, que, com vau comprovar amb les vostres aportacions, són polisèmiques. A grans trets, es podria resumir així:

  Usos de pas
  – adv. usat en combinació amb no en les negacions (ex. No m’agrada pas, això)
  – nom que indica el moviment que fem quan caminem (ex. Fes un pas endavant); el plural és passos
  – nom que fa referència a la manera de caminar (ex. Anem a un bon pas)
  – nom que indica el moviment que fa un comptador (ex. Aquest matí han vingut a llegir el comptador del gas)
  – nom que indica l’acció de passar (ex. El projecte ferroviari, al seu pas per Girona, contempla el pas del Tren d’Alta Velocitat)

  Usos de passa
  – 3a persona singular del verb passar (ex. El Ridaura passa per Santa Cristina i Platja d’Aro)
  – nom que designa una epidèmia (ex. Aquesta setmana hi ha hagut una passa de grip)
  – nom que indica la falta que comet el jugador de bàsquet que fa més de tres passes portant la pilota a la mà (ex. L’àrbitre ha xiulat passa del jugador número 3)
  – nom que designa una corda prima però molt resistent, emprada especialment per cosir la lona d’una embarcació i estirar les veles (ex. Estira la passa)

  Sabríeu dir què volen dir aquestes expressions?
  1. Anar a pas de tortuga
  2. Anar pas a pas
  3. Fer un gran pas
  4. Estar de pas en un lloc
  5. Pas zebra
  6. Ser a quatre passes

  Article complet

 • Desmuntem

  Dimarts, parlant de les diferències que hi havia en la situació actual del català respecte del que teniu al vostre llibre, us vaig parlar d’aquest grup i ahir algú me’n va demanar més informació.

  De moment han posat en marxa aquest bloc.

  En el seu facebook hi trobareu penjades notícies, comentaris, enllaços… que tenen a veure amb la situació actual del català.

  C’s assessora els pares que no volen la immersió en català

  Gabilondo defensa la immersió lingüística a les escoles

  El TS i el model lingüístic escolar

  Us en deixo un parell que tenen a veure amb Palafrugell:

  Palafrugell rebutja les sentències del Suprem sobre el castellà a l’escola

  Palafrugell impulsa un Pla de foment de millora i ús del català a l’Ajuntament

  Article complet

 • Si no has vingut el 13 de gener…

  Avui hem corregit l’exercici de la p. 148.

  Hem llegit un text narratiu sobre una serp (p. 72), que ens ha servit per veure l’estructura d’aquest tipus de text i els tipus de narradors que hi poden intervenir. Hem fet els exercicis 1, 2, 3 i 5 de la p. 73.

  Us he passat una fotocòpia de l’oferta formativa de l’escola d’adults que s’ha publicat al DPalafrugell perquè repasséssiu verbs i perífrasis verbals.

  Hem aprofitat per fer un parell d’exercicis de verbs que ens havien quedat penjats (llibre: p. 91-92, exercicis 7 i 8).

  Hem acabat la classe amb una bateria d’exercicis de repàs de qüestions ortogràfiques.

  Article complet

 • Proposta per a un estàndard oral

  Tal com vam veure ahir, l’IEC (Institut d’Estudis Catalans) va publicar uns llibrets amb la proposta per a un estàndard en la llengua oral.

  Aquí us en deixo els enllaços, per si teniu curiositat:

  PROPOSTA PER A UN ESTÀNDARD ORAL DE LA LLENGUA CATALANA, I – FONÈTICA
  PROPOSTA PER A UN ESTÀNDARD ORAL DE LA LLENGUA CATALANA, II – MORFOLOGIA

  Article complet

 • Si no has vingut l’11 de gener…

  Bé, ja som al 2011 i a punt de començar el Suficiència 2 😉 De moment, però, encara seguim amb el Suficiència 1…

  Avui hem corregit el test de la situació actual del català que havíeu de fer per vacances (llibre: p. 167-168). Hem vist també l’explicació d’estàndard i normativa (llibre: p. 169).

  Hem acabat les conjuncions veient la diferència entre doncs i perquè.

  Hem vist també algunes expressions i sentits figurats que trobem sovint (llibre: p. 113).

  Per acabar, hem fet un exercici d’avaluació del plural en els substantius, de les oracions simples i compostes, i de puntuació.

  Per a dijous, heu de puntuar el text de la pàgina 148.

  RECORDEU QUE AQUESTA SETMANA US HEU DE MATRICULAR AL SUFICIÈNCIA 2!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • mpadros: Bon inici!
 • Lourdes Plaja Moreno (BIS): Hola, bon inici de curs a tothom.
 • mpadros: Aquesta setmana continuarem treballant-hi.
 • Cynthia Abad: Gràcies per donar-nos més exercicis de pronoms febles. A veure si finalment me’n surt. Encara no...
 • mpadros: Sí, Jordi, corresponen a tota la unitat 11.

Núvol d'etiquetes

Articles avaluació de curs Cantem en català Comentaris i suggeriments Consells Curiositats Descripció Diari de curs Entreteniments Errors freqüents Exercicis autocorrectius Exercicis de reforç expressió escrita expressió oral Frases fetes lectura Novetats Ortografia poesia prova Pàgines web règim verbal Sant Jordi solucionaris Suficiència 1 Tinc una pregunta Tipologia textual Una comprensió oral Varietats generacionals Varietats geogràfiques Vídeos sobre les vostres EO xerrada