RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu per February, 2011

 • Si no has vingut el 24 de febrer…

  Avui hem treballat a fons… per variar! Hem començat amb un exercici avaluatiu de B/V i S/SS/C/Ç. Hem fet l’exercici 6 de la p. 113.

  Hem llegit el text de la pàgina 48, que ha servit per avaluar dues companyes de lectura en veu alta. N’hem extret les característiques del text explicatiu i hem fet les activitats dels requadres verds.

  També hem llegit el text de la p. 49, que hem completat amb els verbs que hi faltaven. Hem aprofitat també per buscar un sinònim per a cada pronom relatiu que hi havia.

  He passat una fotocòpia amb les característiques del text explicatiu. N’haureu de fer un a casa; podeu triar entre aquestes dues opcions:
  1. Procés d’elaboració d’un producte elaborat (pa, vi, farina, iogurt, melmelada…). Podeu parlar del procés de fabricació o de la seva història.
  2. Un aliment. Podeu parlar de les seves propietats, fer-ne una mica d’història, dir per a què el fem servir…
  En qualsevol dels casos, heu d’escriure un text d’entre 120-150 paraules. I recordeu: com més escrigueu, més números teniu de cometre errors. És millor fer-ne 120-150 i que us repasseu el text, que 300 i que no tingueu temps de revisar-lo.

  Per acabar, hem llegit uns consells de cuina que hem completat amb pronoms febles. I hem aprofitat per comentar el quadre que us he passat de pronoms febles.

  Per cert (Xavi, això va per a tu), sense dubtes: si volem espessir una salsa, hem d’afegir-HI farina dissolta en aigua freda. El pronom HI substitueix “a la salsa”: és un lloc figurat, no físic (com ho podria ser la cassola). Perquè fos LI (complement indirecte) hauria de ser una persona.

  Bé, amb tot això (i un bon debat pronominal) hem acabat la classe. Això sí, abans us he deixat una bona pila de coses per fer. 😉

  Tornant d’aquesta pausa que farem la setmana entrant, corregirem l’exercici 2 de la p. 38 i recordeu que m’heu d’entregar el text explicatiu.

  També he donat l’opció que pugueu fer exercicis de repàs (amb solucionari inclòs):
  – p. 44-45, ex.3 i p. 59, ex. 5 (accentuació i dièresis)
  – p. 102-103 (comprensió lectora i exercicis 1 i 2)
  – p. 129 (relatius)
  – p. 142 (lèxic)
  Que passeu una bona setmana blanca!

  Article complet

 • Si no has vingut el 22 de febrer…

  Avui hi ha hagut les 3 exposicions que quedaven pendents: la Mariana ens ha parlat de la bulímia; la Lina, de l’addicció als jocs d’atzar, i la Pilar, de la legalització de les drogues.

  Hem comentat unes quantes frases fetes que es formen a partir de noms d’aliments.

  Hem tornat amb les esses sordes i sonores… Va, que no costa tant… (llibre: p. 111-112, ex. 1 i 2; p. 124, ex. 1 i 2).

  Hem llegit el text de la pàgina 36, que parla dels rovellons, i n’hem fet una comprensió lectora avaluable.

  Per a dijous, heu de fer aquests deures: p. 112, ex. 3, 4 i 5; p. 36, ex. dels requadres verds; p. 119, ex. de lèxic).

  Article complet

 • Un parell d’enllaços

  Per a qüestions gramaticals, podeu consultar aquest enllaç de la UAB.

  Per als participis irregulars, podeu fer aquest exercici dels Itineraris d’aprenentatge

  Article complet

 • Premi de Narrativa Curta Festa Major de Palafrugell

  Si us agrada escriure, podeu participar en aquest concurs narratiu que organitza l’Ajuntament de Palafrugell:

  Bases del Premi de Narrativa Curta Festa Major de Palafrugell
  1. Convocatòria del Premi
  Aquest premi és convocat per l’Ajuntament de Palafrugell per donar suport a nous valors en la creació literària en llengua catalana. Presentar-se al concurs implica l’acceptació de totes aquestes bases.

  2. Tema del Premi
  Només s’admetrà una obra per autor/a. Ha de ser rigorosament inèdita; no es pot haver premiat en cap certamen ni divulgat en cap forma. Es tindrà en consideració que l’acció transcorri a Palafrugell, l’Empordà o la Costa Brava, i/o que es faci referència a la festa.

  3. Presentació d’obres i format de presentació
  El gènere literari de les obres presentades ha de ser la narració. L’extensió serà de màxim 4 fulls, en format DIN A4, tipus de lletra Arial i cos 12.
  La presentació serà en suport paper, escrit a ordinador a doble espai i per una sola cara. Es signarà amb pseudònim i s’inclourà en un sobre gran amb el títol “Premi de Narrativa Curta Festa Major de Palafrugell” amb indicació de la categoria, juvenil o adult, i el títol de l’obra.
  Amb el sobre gran s’acompanyarà un sobre menor tancat, amb el títol de l’obra i el pseudònim, que inclourà a l’interior les dades de l’autor/a: nom, cognoms, pseudònim, adreça, telèfon i DNI.

  Els treballs s’han de presentar presencialment al Taulell de la Biblioteca Pública de Palafrugell, al carrer de Sant Martí núm. 18 de Palafrugell. Telèfon 972 30 48 09.

  4. Categories del Premi
  Hi haurà dues categories: una categoria juvenil de 14 a 17 anys i una categoria adults a partir de 18 anys.

  5. Formació i deliberacions del Jurat
  El Jurat estarà format per 6 membres voluntaris del Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Palafrugell, els quals poden convidar una persona de l’àmbit de la literatura que tindrà dret a vot. Les deliberacions del jurat seran reservades. Els premis poden ser declarats deserts, si el jurat ho decideix.
  Les qüestions que no siguin previstes en les bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

  6. Termini de presentació i lliurament del premi
  El termini de presentació començarà el dia 1 de febrer del 2011, i s’acabarà a les 19:30 hores del dia de Sant Jordi de 2011. La proclamació dels relats guanyadors i el lliurament dels premis es farà durant la Festa Major del 2011.

  7. Dotació
  Premi categoria juvenil: un val de 100 euros per adquirir llibres en llibreries de Palafrugell.
  Premi categoria adults: un val de 200 euros per adquirir llibres en llibreries de Palafrugell.
  L’Ajuntament publicarà les obres guanyadores en el programa de la Festa Major de 2011 i/o altres publicacions municipals.

  8. Referent als Drets
  No serà retornat cap treball; les obres seran destruïdes en acabar el concurs. L’acceptació del premi per part de les persones guanyadores atorga a l’Ajuntament el dret a editar el treball i publicar-lo en el programa de la Festa Major. Així mateix l’Ajuntament podrà divulgar-lo per mitjà de la xarxa Internet si ho considera oportú. L’autor/a seguirà disposant de la resta de drets no esmentats en aquesta base. Les persones guanyadores del certamen lliuraran una còpia en suport electrònic (programa de tractament de textos Word, Writer d’Open Office o altre de caràcter estàndard) del seu text.

  Article complet

 • Si no has vingut el 17 de febrer…

  Avui hem continuat amb la B i la V (llibre: p. 72-73, ex. 2, 4 i 5).

  Hem continuat amb la llista d’aliments, aquest cop amb esses sordes i sonores. Després de deduir-ne una regla molt general, hem anat per feina (llibre: p. 86-87, ex. 1, 2 i 3; p. 99-100, ex. 1, 2, 3 i 4).

  Per acabar, hem vist aliments, plats i estris culinaris que són paraules compostes. Hem repassat l’ús del guionet en prefixos i l’hem vist en les paraules compostes (llibre: p. 92-93). I, ves, hem vist que el criteri no és gaire clar. Si voleu, podeu fer un cop d’ull a aquest document que va elaborar l’IEC.

  Per dimarts teniu aquestes feines: del llibre, p. 72-72, ex. 3 i 6; puntuar l’entrevista al psicòleg clínic que us he passat en fotocòpia i preparar el guió per a l’exposició oral, que m’haureu d’entregar.

  Ah! Pel que fa a derivats de la paraula arròs, tenim arrossada, arrossaire i arrossada. Rossejar (però no *arrossejar) ve de ros.
  Bon cap de setmana!

  Article complet

 • Mengem-ne, mengem-ne, que són molt bones!

  Com que en aquesta unitat que us he preparat parlarem d’aliments, us deixo una cançó que hi lliga molt bé. Espero que us agradi.

  Article complet

 • Si no has vingut el 15 de febrer…

  Avui us he passat algunes recomanacions perquè pugueu preparar les vostres exposicions orals (que seran textos explicatius) i les hem comentades.

  Hem escoltat un fragment d’un programa de ràdio que parlava d’addiccions i n’hem fet un exercici de comprensió oral. També ens ha servit per veure la diferència de registre i de vocabulari respecte d’altres àudios que havíem escoltat a l’S1.

  Hem llegit el text sobre l’humor de la pàgina 24, hi hem identificat les tres parts d’un text explicatiu (presentació, desenvolupament i conclusió), hem fet les activitats corresponents i també hem fet l’exercici 1 de la pàgina 25. Qui vulgui saber quin humor té, pot fer el qüestionari de la pàgina 25.

  Hem començat una nova unitat, que girarà a l’entorn d’unes jornades gastronòmiques: hem vist una llista d’aliments de què es parlarà, que hem hagut de completar amb B o V.

  Hem repassat les regles de la B i la V i hem vist casos excepcionals: els pseudoderivats i mots amb divergències d’altres llengües romàniques. (llibre: pàg. 71, ex. 1)

  Deures: p. 26, ex. 2; p. 27, exercicis de lèxic.

  Article complet

 • Sobre “rail”

  Qui promet, s’obliga. Així doncs, aquí teniu la resposta al dubte que es va generar ahir: per què rail no porta dièresi?
  Vaig estar fent hipòtesis i vaig arribar a la conclusió que devia ser qüestió de pronúncia. Vaig fer la consulta al servei d’atenció personalitzada de l’Optimot i… voilà, aquí en teniu el què. Us sorprendrà, segur…
  “El mot rail no porta dièresi perquè té un diftong decreixent: la a funciona com a vocal i la i com a semivocal. Per tant, no ha de dur dièresi, perquè si no es trencaria el diftong. Així doncs, s’escriu rail (i es pronuncia com flaire [rájl]). El mateix passa amb els derivats d’aquest mot: monorail…”
  Per si us serveix de consol, he fet una enquesta i NINGÚ m’ha respost que pronunciés aquesta paraula tal com se suposa que s’hauria de fer.

  I perquè us recupereu de la sorpresa, aquí teniu una cançoneta. És un dels clàssics de la meva adolescència i és del grup Sangtraït. Espero que us agradi. 😉

  Bon cap de setmana!

  Article complet

 • Si no has vingut el 10 de febrer…

  Avui hem continuat emb els verbs velaritzats (llibre: p. 28-29, ex. 1, 2 i 3).

  Hem llegit un text sobre l’addicció al menjar escombraries, que ens ha servit per adonar-nos que en català la R pot representar tres sons: una erra feble (ex. escombraries), una R forta (ex. rata) o pot ser muda (ex. menjar).

  Hem vist que el so de erra forta (també anomenada erra vibrant) s’escriu amb una sola erra quan la paraula és resultat de la unió d’un mot amb prefix o és una paraula composta. (llibre: p. 136-137, ex. 1, 2, 3 i 4)

  També hem vist l’ús de la preposició de partitiva (llibre: p. 122-123, ex. 4 i 6).

  Aquest cap de setmana teniu molta feina: p. 30, ex. 4 i 5; p. 137, ex. 5, i preparar el guió d’una intervenció en què parleu d’alguna addicció.

  Us recordo que, quan fem una exposició informativa o didàctica, hem de seguir aquest guió:
  1. presentació del tema
  2. desenvolupament del tema
  3. conclusió

  Em queda pendent contestar-vos sobre la consulta de rail. Us aviso que us sorprendrà…

  Article complet

 • Si no has vingut el 8 de febrer…

  Avui ha sigut una classe moooolt dura 🙁 Però l’heu aguantada estoicament 🙂

  Per començar, hem fet un parell d’exercicis avaluatius: un d’accentuació i l’altre de participis.

  Després hem vist unes recomanacions per evitar la ludopatia, que ens ha servit per veure dues coses: el subjuntiu en verbs velars (llibre: p. 16-17, ex. 1, 2, 3 i 4) i la dièresi (llibre: p. 57, ex. 1).

  Per acabar, hem vist unes recomanacions per evitar els símptomes de la síndrome d’abstinència del tabaquisme. El proper dia veurem algunes curiositats dels presents de subjuntiu i els imperatius.

  Deures: llibre, p. 58, ex. 2, 3 i 4; p. 18, ex. 5 i 6.

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • mpadros: Bon inici!
 • Lourdes Plaja Moreno (BIS): Hola, bon inici de curs a tothom.
 • mpadros: Aquesta setmana continuarem treballant-hi.
 • Cynthia Abad: Gràcies per donar-nos més exercicis de pronoms febles. A veure si finalment me’n surt. Encara no...
 • mpadros: Sí, Jordi, corresponen a tota la unitat 11.

Núvol d'etiquetes

Articles avaluació de curs Cantem en català Comentaris i suggeriments Consells Curiositats Descripció Diari de curs Entreteniments Errors freqüents Exercicis autocorrectius Exercicis de reforç expressió escrita expressió oral Frases fetes lectura Novetats Ortografia poesia prova Pàgines web règim verbal Sant Jordi solucionaris Suficiència 1 Tinc una pregunta Tipologia textual Una comprensió oral Varietats generacionals Varietats geogràfiques Vídeos sobre les vostres EO xerrada