RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Marques per a la correcció de les EE

  En aquest document trobareu el significat de les marques de correcció per a les vostres EE (expressions escrites). Us el deixo com a capçalera perquè us resulti més fàcil trobar-lo i poder-vos autocorregir els textos.

  Suficiència correcció errors EE

  Us resumeixo què es té en compte en cadascun d’aquests aspectes:
  – Adequació i comunicabilitat: si s’acompleix el propòsit comunicatiu (parleu d’allò que se us demana?), si el registre és adequat al tipus de text (és formal o informal?) i si s’empren els elements propis del tipus de text (títol en una descripció o en un article, salutació i comiat en una carta…)
  – Contingut i coherència: si les idees estan ben distribuïdes per paràgrafs (cada paràgraf correspon a una idea principal?), si hi ha una progessió ordenada de les idees (les idees queden clares o estan barrejades en els paràgrafs?) i si la informació és suficient (hi ha prou idees principals i arriba al nombre de paraules que es demana?)
  – Ús dels recursos lingüístics: si hi ha un repertori lèxic elevat (ús de sinònims, precisió lèxica, paraules pròpies del català) i si les idees s’expressen de manera clara amb frases complexes (pronoms febles, pronoms relatius, connectors…)
  – Cohesió: si s’usen correctament els connectors, si les oracions estan ben construïdes i estan ben acabades
  – Correcció: ortografia (accentuació, apòstrofs, vocalisme, consonantisme…), morfologia (adjectius, verbs, noms, pronoms, preposicions…) i sintaxi (CD sense preposició, ús adequat de pronoms…)

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • mpadros: Bon inici!
 • Lourdes Plaja Moreno (BIS): Hola, bon inici de curs a tothom.
 • mpadros: Aquesta setmana continuarem treballant-hi.
 • Cynthia Abad: Gràcies per donar-nos més exercicis de pronoms febles. A veure si finalment me’n surt. Encara no...
 • mpadros: Sí, Jordi, corresponen a tota la unitat 11.

Núvol d'etiquetes

Articles avaluació de curs Cantem en català Comentaris i suggeriments Consells Curiositats Descripció Diari de curs Entreteniments Errors freqüents Exercicis autocorrectius Exercicis de reforç expressió escrita expressió oral Frases fetes lectura Novetats Ortografia poesia prova Pàgines web règim verbal Sant Jordi solucionaris Suficiència 1 Tinc una pregunta Tipologia textual Una comprensió oral Varietats generacionals Varietats geogràfiques Vídeos sobre les vostres EO xerrada