RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘Errors freqüents’

 • Una mica de precisió lèxica

  Sabríeu dir la diferència de significat en cadacun dels grups de mots?
  1. emprovar / provar
  2. fullet / follet
  3. hoste / hostatge / ostatge / hostessa
  4. regirar / registrar / enregistrar
  5. aixafar / esclafar / esclafir
  6. bastar / embastar / abastar
  7. capsa / caixa
  8. vestidor / vestuari
  9. compte / comte / conte
  10. desvelar / desvetllar
  11. baixar / abaixar
  12. infligir / infringir
  13. grassa / greix
  14. croada / creuada
  15. mig / medi / mitjà / mitjana

  Article complet

 • Alguns errors freqüents

  En alguns dels vostres escrits, he trobat algunes coses que em sembla interessant poder compartir:
  En + infinitiu: compte, no equival a “com que + frase” (ex. *En ser elèctric, molts dels components convencionals desapareixeran)

  En l’actualitat: no és correcte si el podeu canviar per actualment.

  Adjectiu + nom: a diferència d’altres llengües, en català l’adjectiu sol anar darrere el nom que modifica. (Ex. *Aquest revolucionari vehicle funciona amb plàstic triturat.)

  El català és una llengua que prefereix les estructures verbals a les nominals (ex. *Es presenta dins una motxilla perquè el seu transport sigui molt còmode.)

  En els títols no heu de posar-hi punt final.

  Tot i que en català solem posar article personal davant els antropònims, quan es tracta de personatges històrics o famosos (ex. *L’Antoni Gaudí i Cornet va néixer el 25 de juny de 1852).

  Davant del complement directe no solem posar-hi preposició. Hi ha algunes excepcions, però les veurem més endavant. (*Va conèixer a Francesc Berenguer).

  Una cosa que hem comentat a classe més d’una vegada (encara que de moment no us penalitza) és l’ús del gerundi de posterioritat, incorrecte en català (ex. *Va estudiar al col·legi dels Escolapis, essent un alumne no gaire brillant).

  Compte quan separeu una paraula a final de línia: heu de respectar la separació sil·làbica, tenint en compte diftongs, hiats i dígrafs (ex. *enca-rregar).

  Davant d’article indeterminat utilitzem la preposició EN, no A (ex. *Gaudí va néixer a un poble dela província de Tarragona).

  Per expressar els anys, podem fer-ho de tres maneres: l’any MMMM, el MMMM i en MMMM, aquesta darrera és potser la més formal.

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • mpadros: Bon inici!
 • Lourdes Plaja Moreno (BIS): Hola, bon inici de curs a tothom.
 • mpadros: Aquesta setmana continuarem treballant-hi.
 • Cynthia Abad: Gràcies per donar-nos més exercicis de pronoms febles. A veure si finalment me’n surt. Encara no...
 • mpadros: Sí, Jordi, corresponen a tota la unitat 11.

Núvol d'etiquetes

Articles avaluació de curs Cantem en català Comentaris i suggeriments Consells Curiositats Descripció Diari de curs Entreteniments Errors freqüents Exercicis autocorrectius Exercicis de reforç expressió escrita expressió oral Frases fetes lectura Novetats Ortografia poesia prova Pàgines web règim verbal Sant Jordi solucionaris Suficiència 1 Tinc una pregunta Tipologia textual Una comprensió oral Varietats generacionals Varietats geogràfiques Vídeos sobre les vostres EO xerrada