• Les nostres llengües

  Introduir l’autobiografia lingüística a l’aula

  Atès que els prejudicis associats a les llengües sense reconeixement oficial són massa habituals, convé posar de manifest que totes les llengües tenen el mateix valor tant si es tracta de la varietat estàndard com d’una varietat regional, d’una llengua oficial o d’una llengua sense reconeixement… És a dir, en alguns casos, cal animar els alumnes a fer visibles les seves llengües familiars.

  El concurs és una activitat oberta a tots els alumnes i, per tant, és important que tots n’estiguin informats, independentment de si l’activitat es durà a terme com a activitat individual o com a activitat col•lectiva (activitat d’aula).
  Els continguts lingüístics s’han d’adaptar sempre als objectius del curs.

  Per introduir l’activitat, tant si serà una activitat d’aula com si es tracta d’incentivar la participació a títol individual, es pot aprofitar alguna de les biografies ja publicades. Al final del document trobareu els enllaços. També podeu tenir en compte alguns dels textos –i àudios– recollits a la publicació del CNL Veus del món a Barcelona 2007 i Veus del món a Barcelona 2008.

  Per ajudar els alumnes a fer la seva autobiografia lingüística, a més de presentar algunes experiències, us adjuntem una llista de preguntes que podeu adaptar, ampliar o esmenar.

  1. Algunes preguntes que poden servir per fer l’autobiografia lingüística

  -Quines llengües es parlaven a la vostra família quan éreu petits i quines s’hi parlen ara que sou adults?
  -Quines llengües enteneu?
  -Quines llengües sabeu parlar?
  -Quines llengües sabeu llegir?
  -Com i quan vau aprendre cadascuna de les llengües?
  -Recordeu alguna estratègia o truc que vau fer servir per aprendre llengües?
  -Quina valoració feu de com heu après les llengües que coneixeu?
  -Quan feu servir les llengües que coneixeu (amb la família, als viatges, a la feina, a les botigues…) i amb quina freqüència?
  -Amb quines llengües us trobeu més còmodes quan les parleu?
  -Relacioneu alguna emoció amb alguna de les llengües que coneixeu? Per què?
  -Recordeu alguna anècdota o experiència on les llengües hi hagin tingut algun paper important?
  -Heu viscut alguna situació curiosa, algun malentès lingüístic o cultural?
  -Heu viscut alguna anècdota d’abast lingüístic, comunicatiu o cultural que pugui interessar altres persones?

  2. Algunes idees per introduir la biografia lingüística a l’aula

  Expressió oral

  Comencem parlant sobre les llengües familiars, en el passat i ara, en petits grup de dues o tres persones, segons el nombre d’alumnes i el nivell. Es recull la informació i es presenta al grup classe. Ja tenim la llista amb les llengües familiars dels alumnes.

  En petits grups hauran de trobar les diferències entre les diferents llengües conegudes: llengües apreses en diferents moments (quan, com, per què…), llengües que es fan servir en diferents situacions (viatjant, amb la família, a la feina…); situacions curioses, falsos amics…

  Expressió escrita

  Activitat individual. Tenint com a punt de partida les preguntes que poden servir per fer l’autobiografia lingüística, demanem als alumnes que escriguin un text cronològic (delimitarem el nombre de paraules segons el nivell del grup) sobre les llengües al llarg de la seva vida. Després es llegiran i es comentaran en petits grups.

  3. Alguns exemples de biografies lingüístiques

  Un cop feta alguna d’aquestes activitats, o d’altres, es presentarà alguna biografia lingüística. Aconsellem mostrar exemples en els diferents formats (àudio, vídeo i text).

  Aquí teniu una petita mostra de les autobiografies dels participants al concurs “Les llengües de la meva vida” Les llengües de la meva vida. petita mostra

  Com a activitat d’aula també es podria crear un mural, un dossier, una presentació en diapositives, les trajectòries dels alumnes a partir d’un fet comú…

  També es pot fer un vídeo amb tots els alumnes, o amb uns quants, en què expliquin quines llengües parlen, com les han après… O bé es pot fer un mural que inclogui el mapa del món i les llengües que parlen…


  4. Una activitat d’aula: Les nostres llengües

  Fitxa de l’activitat ACT_Les nostres llengüesfitxa
  Material de suport act.lesnostresllengües.full1-1 i act.lesnostresllengües.full2

Entrades recents


Arxius


Categories


Etiquetes


Meta