Què hem fet aquesta setmana?

Aquesta setmana hem fet l’avalució de les unitats 4 i 5. També hem començat la unitat 6, hem parlat de la feina. De què treballem, on treballem i què fem a la feina. També hem fet una comprensió oral en què hem hagut d’endevinar de què treballaven les persones que parlaven.

Els deures per a la setmana vinent són fer l’avaluació continua de la unitat 6 que consisteix en una expressió escrita, apuntar els noms de verdures, fruites, carn, peix, etc., que veiem quan anem a comprar aquesta setmana i explicar al blog  o al Facebook quina és la nostra feina ideal.images (1)