correcció exercici pàg. 105

Hola!

Aquí teniu la correcció de la pàgina 105.

 

Un…

Una…

Uns…

Unes…

policia

policia

policies

metge

metgessa

metges

metgesses

mecànic

mecànica

mecànics

mecàniques

dentista

dentista

dentistes

infermer

infermera

infermers

infermeres

informàtic

informàtica

informàtics

 

notari

notària

notaris

notàries

bomber

bombera

bombers

bomberes