• Quins són els nostres horaris?

  Ahir vau entrevistar els vostres companys de classe i els vau preguntar a quina hora es lleven, des de quina hora treballen, a quina hora pleguen, a quina hora dinen i quin dia de la setmana els agrada més. Ara heu de posar les respostes dels companys en forma de comentari, mireu com ho fet jo:

  El Pere es lleva a dos quarts de vuit, treballa des de dos quarts de deu i plega a les cinc de la tarda i para una hora per dinar, a dos quarts d’una. El dia de la setmana que li agrada més és divendres perquè l’0431214a_2endemà no ha de matinar!!

 1. july

  24 maig 14
  1:22 #

  La Karina es lleva a dos quarts de vuit , treballa des de les nou i plega a les deu de la nit i para una hora per dinar, a un quarts de tres .El dia de la setmana que li agrada més és Dissabte perquè durme més.
  La Vilma es lleva a un quart de vuit , treballa des de les vuit i plega a les vuit del vespre i para una hora per dinar, a les tres . El dia de la setmana que li agrada més és diumenge perquè durme més.
  La Laura es lleva a les set , treballa des de tres quarts de vuit i plega a dos quarts de nou del vespre i para una hora per dinar, a dos quarts de dues . El dia de la setmana que li agrada més és divendres perquè queda amb els seus amics.
  La Carla es lleva a dos quarts de vuit , treballa des de les nou i plega a l’una del migdia i a les dues dinar .El dia de la setmana que li agrada més és divendres perquè comença el seu dia lliure.
  La Lizet es lleva a un quart de nou , treballa des de les set de la tarda i plega a les onze de la nit i para una hora per dinar , a dos quarts de tres . El dia de la setmana que li agrada més és dissabte perquè no treballa.
  La Mariela es lleva a un quart de vuit , treballa des de les vuit i plega a les nou de nit i a para una hora per dinar, a les tres .El dia de la setmana que li agrada més és dissabte perquè surt a ballar.
  La Cristhian es lleva a dos quarts de set , treballa des de les vuit i plega a dos quarts de deu de la nit i parauna hora per dinar, a les dues . El dia de la setmana que li agrada més és dissabte i diumenge perquè descansa.
  El Andre es lleva a un quart de nou , treballa des de dos quarts de nou i plega a les dues de la nit i para una hora per dinar, a un quart de quatre .El dia de la setmana que li agrada més és divendres perquè és cap de setmana.
  La Alejandra es lleva a les sis , treballa des de les deu i plega a les dotze de la nit i para una hora per dinar, a l’una .El dia de la setmana que li agrada més és tots els días.
  La Viviana es lleva a dos quarts de set , treballa des de les vuit i plega a l’una del migdia i para una hora per dinar, a dos quarts de quatre .El dia de la setmana que li agrada més és dissabte perquè surt a ballar.

 2. christian tatiana espinoza rugama

  24 maig 14
  16:46 #

  La Laura. es lleva set , treballa tres quart de vuit i plega a la neu , y para una hora per dines , el dia de la setmana que li agrada mès es dimengue perque le agrada dormir,
  Viviana . es lleva dos quart de set , no treballa , dos quart de quatre dines , el dia de la semana que li agrada mès dissabte perque pasea.
  Lisseth . es lleva un quart de nou , treballa set de la tarda , plegues onze de la nit, dines dos quart de quatre, dia de la semana que li agrada es dissabte més perque no treballa.
  Andres. es lleva un quart de vuit treballa dos quart de nou, plegues un quart de tres, dines un quart de quatre, el dia de la setmana que li agrada més divendres perque llega el fin de setmana.
  Joan . lleves dos quart de deus, treballa dos quart de doceplegues tres quart de dos, dines tres, el dia de la setmana que li agradaa es dissabte.
  Raquel.es lleves dos quart de vuit treballa dos quart de onze, plegues seis, dines dos quart de tres dia de la setmana que agrada es dimenge excursión.
  Julisa. es lleva tres quart de vuit, treballa vuit , plegues nous , dines un quart de tres, dia de la setmana que li agrada més dissabte perque anda de compra.
  Leonela . es lleva set, treballa vuit,plegues dos quart de una dines dos quart de dos , dia de la setmana que le agrada mès dimenge perque no treballa.
  Alejandra. es lleva seis de mati,treballa deus , plegues doce le la nit dines dos quart de tres, dia de la setmana que li agrada mès todos.
  Jorge.es lleves tres quart de set, treballa desde nou,plegue quatre tarda, dinestres quart de una, dia de la setmana que li agrada mès dissabte playa , cinema, pasear.

 3. mariela rugama

  24 maig 14
  18:43 #

  La Laura. es lleva set , treballa tres quart de vuit i plega a la neu , y para una hora per dines , el dia de la setmana que li agrada mès es dimengue perque le agrada dormir,
  Viviana . es lleva dos quart de set , no treballa , dos quart de quatre dines , el dia de la semana que li agrada mès dissabte perque pasea.
  Lisseth . es lleva un quart de nou , treballa set de la tarda , plegues onze de la nit, dines dos quart de quatre, dia de la semana que li agrada es dissabte més perque no treballa.
  Andres. es lleva un quart de vuit treballa dos quart de nou, plegues un quart de tres, dines un quart de quatre, el dia de la setmana que li agrada més divendres perque llega el fin de setmana.
  Joan . lleves dos quart de deus, treballa dos quart de doceplegues tres quart de dos, dines tres, el dia de la setmana que li agradaa es dissabte.
  Raquel.es lleves dos quart de vuit treballa dos quart de onze, plegues seis, dines dos quart de tres dia de la setmana que agrada es dimenge excursión.
  Julisa. es lleva tres quart de vuit, treballa vuit , plegues nous , dines un quart de tres, dia de la setmana que li agrada més dissabte perque anda de compra.
  Leonela . es lleva set, treballa vuit,plegues dos quart de una dines dos quart de dos , dia de la setmana que le agrada mès dimenge perque no treballa.
  Alejandra. es lleva seis de mati,treballa deus , plegues doce le la nit dines dos quart de tres, dia de la setmana que li agrada mès todos.
  Jorge.es lleves tres quart de set, treballa desde nou,plegue quatre tarda, dinestres quart de una, dia de la setmana que li agrada mès dissabte playa , cinema, pasear.

 4. Andrés

  25 maig 14
  14:20 #

  El Jorge es lleva un quart de set del mati traballa desde un quart de nou plega a les quatre en punt de la tarda pero te’ un rato per dinar a un quart d’una, el día que mes li agrada es dissabte perque surt a passetjar amb els seus fills.
  El Juan es lleva dos quarts de deu, va al gimnasio dos quarts de dotsse i plega un quart de dues i dina a les tres en punt el día que mes li agrada es dissabte perque surt de festa.
  La Carla es lleva dos quarts vuit, treballa a les nou en punt i plega a les una de la tarda doña a les dos en punt el día que mes li agrada es divendres.
  La Liset es lleva a les vuit en punt traballa desde las set en punt de la tarda i plega a les once en punt de la nit, dina a dos quarts de tres de la tarda el día que mes li agrada es dissabte perque no traballa.
  El Sebastián es lleva dos quarts de vuit traballa desde dos quarts de nou plega a les dos en punt, dina un quart de tres el día que mes li agrada divendres perque llega el fin de setmana.
  La kattia

  1. Andrés

   25 maig 14
   14:38 #

   El Jorge es lleva un quart de set del mati traballa desde un quart de nou plega a les quatre en punt de la tarda pero te’ un rato per dinar a un quart d’una, el día que mes li agrada es dissabte perque surt a passetjar amb els seus fills.
   El Juan es lleva dos quarts de deu, va al gimnasio dos quarts de dotsse i plega un quart de dues i dina a les tres en punt el día que mes li agrada es dissabte perque surt de festa.
   La Carla es lleva dos quarts vuit, treballa a les nou en punt i plega a les una de la tarda doña a les dos en punt el día que mes li agrada es divendres.
   La Liset es lleva a les vuit en punt traballa desde las set en punt de la tarda i plega a les once en punt de la nit, dina a dos quarts de tres de la tarda el día que mes li agrada es dissabte perque no traballa.
   El Sebastián es lleva dos quarts de vuit traballa desde dos quarts de nou plega a les dos en punt, dina un quart de tres el día que mes li agrada divendres perque llega el fin de setmana.
   La kattia es lleva a les sis i vint traballa desde les vuit del mati i plega a les vuit en punt de la tarda, dina a les una en punt el día que mes li agrada es dissabte perque duerm tot el día.
   La Viviana es lleva a dos quarts de set traballa desde desde les vuit en punt i plega a les una en punt dina a un quart de cuatre el día que mes li agrada es divendres perque surt de festa.
   La Alejandra es lleva a les sis en punt del mati traballa desde las deu i plega dos quarts de tres li agrada tots els días!!!

 5. karina cordova

  26 maig 14
  11:40 #

  July és lleva a tres quarts de vuit treballa a las vuit en punt y plega a las nou del vespre dina aun quart de tres y l’agrada el dissabte perquè fa compras.La Vilma rs llevà a dos quarts i cinc de vuit treballa a las vuit y plega a las vuit i dina a las tres l’agrada el diumenge perquè dorm més.La Mariela és llevà a un quart de vuit treballa a las vuit y plega a las nou dina a las tres i l’agrada més el dissabte perquè la passa bé.La Leonela és llevà a las set treballa a las vuit plega a dos quarts d’una i dina a dos quarts de dues i l’agrada diumenge perquè no treballa.El Jorge és llevà a dos quarts de set treballa a las nou plega a las quatre dina a tres quarts d’una i l’agrada el dissabte perquè surt a passejar amb els seus fills.El Sebastian és llevà a dos quarts de vuit treballa a dos quarts de nou plega a las dues dina a tres quarts de tres i l’agrada el divendres perquè ha acabat la feina.La Jatia és llevà a las sis i vint treballa a las vuit plega a las vuit dina a l’una i l’agrada el dissabte perquè dorm més.La Karla és llevà a dos quarts de vuit treballa a las nou plega a l’una dina a las dues i l’agrada el divendres perquè està sola a la seva casa.El Andrés és llevà a un quart de vuit treballa a dos quarts de nou a un quart de tres dina a un quart de quatre i l’agrada el divendres perquè arriba el cap de setmana.La Laura és llevà a las set treballa a tres quarts de vuit plega dos quarts de nou i dina dos quarts de dues i l’agrada el divendres perquè queda amb els seus amics .fins dimarts.

 6. Vilma portillo

  26 maig 14
  23:16 #

  La Mariela es lleva a un Quart de vuit,treballa desde les vuit i plega a les nou de la nit i dina a dos quarts de deu el día de la setmana que li agrada mes es el dissatbe perque durme mes la lluly es lleva a un Quart de vuit,treballa desde les vuit i plega les nou ,dina a un Quart de tres día de la setmana que mes li agrada es diumengue perque durme mes la Laura es lleva set treballa tres Quart de vuit i plega a les nou y para una hora para dinar el día de la setmana que mes li agrada diumengue perque li agrada dormir Leonela es lleva set treballa vuit plega dos Quart de vuit dina dos quarts de dos día de la setmana que li agrada diumengue perque no traballa Andrés es lleva un Quart de nou treballa ales deu del mati dina a un Quart de cuatra día de la setmana que li agrada mes dissatbe perque no treballa jatia es lleva un Quart de vuit treballa a les vuit plega a les nou dina a les une en punt día de la setmana que lo agrada el divendre karina es lleva dos Quart de vuit treballa a les nou plega dos Quart de onza dina un cuart de tres dissatbe li agrada mes Jorge es lleva tres Quart de sit treballa a les nou plega a les dues dina tres tarda li agrada el dissatbe perque es CAP de setmana Sebastián es lleva dos Quart de vuit treballa dos Quart de nou plega a les dos en punt dina tres Quart de tres día de la setmana que li agrada mes diumengue perque durme mes karla es lleva dos Quart de vuit treballa a les nou en punt plega a le une en punt dina les deu en punt día de la setmana que li agrada divendre perque queda con amics

 7. Lizette

  27 maig 14
  13:20 #

  La Laura és lleva a les set en punt, treballa desde les tres quarts de vuit i plega a dos quarts de nou i dina a les dos quarts de la una… el dia de la setmana que li agrada més son los divendres perquè queda amb les seves amigues . El jorge és lleva a les tres quarts de set, treballa desde les nou en punt i acaba de treballar a les quatre en punt de la tarda , dina a les tres quarts de la una , el dia de la setmana q li agrada més són los dissabtes perquè surt a passejar. La leonela és lleva a les set en punt ,treballa desde les vuit en punt del matí i acaba de treballar a dos quarts de la una , dina a dos quarts de les dos del migdia el dia de la setmana q li agrada més són els diumenge perquè no treballa .el Andrés és lleva a un quart de vuit ,treballa desde les dos quarts de nou i acaba de treballar a un quart de tres ,dina a un quarts de les quatre i le agrada més els divendres perquè es cap de setmana . Cristian és lleva a les dos quarts de set ,treballa desde les vuit en punt del matí i acaba de treballar a dos quarts de deu ,dina a les dos en punt de la tarda , el dia q li agrada més son els dissabtes i diumenges perquè té descans en el treball . La viviana és lleva a dos quarts de set , treballa desde les vuit en punt del matí i acaba de treballar a la una en punt del migdia , dina a dos quarts de les quatre i li agrada més els dissabtes perquè té festa . July és lleva a tres quarts de vuit , treballa desde les vuit en punt del matí i acaba de treballar a les nou en punt del vespre ,dina a un quart de tres ,el dia q li agrada més són els dissabtes perquè va de compres. La karla és lleva a dos quarts de vuit , treballa a les nou en punt del matí i acaba de treballar a la una en punt del migdia , dina a les dos en punt i el dia q li agrada més són els divendres perquè té festa . La Raquel és lleva a dos quarts de vuit , treballa a dos quarts de onze i acaba de treballar a les sis en punt de la tarda ,dina a dos quarts de tres , li agrada més els diumenges perquè fa excursions . Juan és lleva a dos quarts de deu , treballa a dos quarts de les dotze i acaba de treballar a les dos en punt del migdia ,dina a tres quarts de quatre li agrada més els dissabtes perquè é festa !!!

 8. jorge

  27 maig 14
  14:45 #

  El Andres es lleva a un quart de vuit, treballa desde dos quart de nou a un quart de tres, dina a un quart de cuatra. el dia de la setmana que l’agrada més es el divendres perque arriba el cap de setmana.
  El Juan es lleva a dos quart de deu, treballa a dosquert de doce i plega a tresquart de dos, dina a les tres i el dia que més l’agrada es el dissate perque es festa.
  La Lizzete es lleva a les vuit, treballa a les set de la tarda i plega a les once de la nit, dina a dos quart de tres i el dia que l’agrada mes es el dissabte perque es festa.
  La Leonela es lleva a les set, treballa desde las vuit i plega ale dos quart de una, dina a dos quart de dos i el dia que més l’agrada es el dimenge.
  La Cristian es lleva a dos quart de set, treballa desde las vuit a fins de dos quart de deu de la nit. Dina a les dos de la tarda i l’agrada molt el dimenge per passegar.
  La Vivian es lleva a dos quart de vuit, treballa desde les vuit a fins de una, dina a dos quart de quatra i l’agrada els dissabtes per passegar.
  La Laura es lleva a les set, entra a treballar a tres quart de vuit i plega a dos quart de nou de la nit, dina a dos quart de dos i l’agrada el divendres per surtir amb amics.
  La Karina es lleva a dos quart de vuit, entra a treballar a les nou i plega a dos quart de once de la nit, dina a un quart de tres, l’agrada els dissabtes per dormir més.
  La Mariella es lleva a un quart de vuit, treballa desde les vuit a fins a les nou de la nit, dina a les tres. l’agrada els dissabtes per surtir.
  La Raquel es lleva a dos quart de vuit, entra a treballar a dos quart de once i plega a les sis de la tarda. dina a dos quart de tres. l’agrada els dimenges per fer excursions.

 9. laura

  27 maig 14
  22:07 #

  horaris del dia a dia
  La Lisette et lleva a un quart de nou, treballa des de les set en punt, plega de la feina a les onze del nit, menja a dos quarts de tres el dia de la setmana que més li agrada és el dissabte perquè no ha de treballar. Alejandra et lleva a les sis, va a la feina a les deu, plega a les dotze de la nit, dina a dos quarts de tres, li agraden tots els dies de la setmana. Bibiana et lleva a dos quarts de set, treballa a les vuit, plega a la una, dina a dos quarts de quatra, li agraden els dissabtes perquè és dia de fiesta.Cristian et lleva a les sis en punt, treballa desdes les vuit, plega a dos quarts de deus, dina a les dues, el dia que més li agrada són els diumenges perquè és el seu dia de descans. Mariela et lleva a un quart de vuit, treballa des de les vuit en punt, plega a les nou, dina a dos el dia que mes l’agrada és el dissabte perquè en gaudeix molt. Vilma et lleva a un quart de vuit, treballa des de les vuit en punt i plega a les vuit en punt, dina a dos el seu dia preferit són els diumenges perquè no treballa. July et lleva a un quart de vuit, treballa des de les vuit fins a les nou del vespre, dina a un quart de tres i el dia que més l’agrada és el dissabte perquè va de compra. Jorge et lleva a tres quarts de set, treballa des de las nou hasta las quatra de la tarda, dina a tres quarts de una, el dia que mes l’agrada és el dissabte perque vaig a passejar. La Raquel et lleva a dos quarts de vuit, treballa des de dos quarts de onze i plega a las sis en punt, dina a dos quarts de tres i el dia que més l’agrada es el diumenga perque fa excursions. La Jatia et lleva a la sis i vint, treballa des de las vuit en punt i plega a las vuit del vespre, dina a una del migdia i el dia que més l’agrada es el dissabte perque dorm hasta tard.

 10. Leonela

  29 maig 14
  15:55 #

  La Karla es lleva a dos quarts de vuit, treballa des de les nou en punt, plega a la una en punt dina a les dues en punt i el dia que mes l’agrada es Divendres perque aquessta sola a la casa.
  La Jatia es lleva a les sis i vint, treballa des de las vuit en punt, plega a les vuit en punt de la vespre, dina a la una un punt i l’agrada el Dissabte perque dorm mes.
  La Vilma es lleva a un quart de vuit, treballa des de les vuit en punt, plega a les vuit en punt de la vespre, dina a un quart de quatre i l’ agrada el Diumenge perque dorm mes.
  La Alejandra es lleva a les sis en punt, treballa des de las deu en punt plega a les dotze de nit, dina a dos quarts de les tres i l’ agrada tot el cap de setmana.
  La Karina es lleva a dos quarts de vuit, treballa des de las nou en punt, plega a dos quarts de les onze de la nit, dina a un quart de les tres i el dia q mes l’agrada es el Dissabte perque dorm mes.
  La Lizeth es lleva a un quart de nou treballa des de les set en punt de la nit, plega a les onze de la nit, dina a dos quarts de tres i l’agrada el Dissabte, perque no treballa.
  El Joan es lleva a dues quarts de deu, treballa des de dos quarts de dotze del migdia, plega a tres quarts de deu, dina a les tres en punt l’agrada el Dissabte perque te festa a la nit.
  La Viviana es lleva a dues quarts de set, treballa des de les vuit en punt, plega a la una en punt del migdia, dina a dos quarts de quatre, l’agrada el Dissabte perque te festa.
  La Laura es lleva a las set en punt, treballa des de tres quarts de vuit, plega a dos quarts de nou de la vespre, dina a dos quarts de dues i l’agrada el Divendres perque queda amb seus amic.
  El Andres es lleva a un quart de nou, treballa des de dos quarts de nou, plega a un quart de tres, dina a un quart de quatre i el dia que mes l’agrada es el Divendres perque arriva el cap de setmana.

 11. laura

  04 juny 14
  22:23 #

  horaris del dia a dia
  La Lisette et lleva a un quart de nou, treballa des de les set en punt, plega de la feina a les onze del nit, menja a dos quarts de tres el dia de la setmana que més li agrada és el dissabte perquè no ha de treballar. Alejandra et lleva a les sis, va a la feina a les deu, plega a les dotze de la nit, dina a dos quarts de tres, li agraden tots els dies de la setmana. Bibiana et lleva a dos quarts de set, treballa a les vuit, plega a la una, dina a dos quarts de quatra, li agraden els dissabtes perquè és dia de fiesta.Cristian et lleva a les sis en punt, treballa desdes les vuit, plega a dos quarts de deus, dina a les dues, el dia que més li agrada són els diumenges perquè és el seu dia de descans. Mariela et lleva a un quart de vuit, treballa des de les vuit en punt, plega a les nou, dina a dos el dia que mes l’agrada és el dissabte perquè en gaudeix molt. Vilma et lleva a un quart de vuit, treballa des de les vuit en punt i plega a les vuit en punt, dina a dos el seu dia preferit són els diumenges perquè no treballa. July et lleva a un quart de vuit, treballa des de les vuit fins a les nou del vespre, dina a un quart de tres i el dia que més l’agrada és el dissabte perquè va de compra. Jorge et lleva a tres quarts de set, treballa des de las nou hasta las quatra de la tarda, dina a tres quarts de una, el dia que mes l’agrada és el dissabte perque vaig a passejar. La Raquel et lleva a dos quarts de vuit, treballa des de dos quarts de onze i plega a las sis en punt, dina a dos quarts de tres i el dia que més l’agrada es el diumenga perque fa excursions. La Jatia et lleva a la sis i vint, treballa des de las vuit en punt i plega a las vuit del vespre, dina a una del migdia i el dia que més l’agrada es el dissabte perque dorm hasta tard.

Cursos


Missatges de veu


Núvol d’etiquetes


Diccionaris


Mitjans de comunicació


Recursos per a l'aprenentatge


Vocabularis


Històric


Benvinguts

Hola! Els professors de català us volem donar la benvinguda al blog del curs que ens servirà com a diari d’aula. Aquí, setmanalment, fareu una entrada explicant què heu après aquella setmana, què us ha estat més fàcil i què més difícil. Per fer-ho, entreu a la categoria corresponent al vostre curs i població i afegiu-hi comentaris. Ànims!