Presenta’m una persona que coneguis!

IMG_20150429_140652En aquest exercici m’has de presentar una persona que coneguis (un amic o una amiga,  o un company o una companya de feina o d’estudi, o un botiguer o una botiguera…)

Primer digues com es diu i qui és, i després, quants anys té i com és físicament i de caràcter.

(Segueix l’exemple de la l’exercici 12 de la pàgina 25 del llibre de classe).