Pompeu Fabra, des de la distància

Feu clic a la imatge i podreu veure un documental sobre una persona molt rellevant per a la llengua catalana.

Després de veure el vídeo, responeu les preguntes següents:

1. On ha obert el restaurant el Peio Rahola Fabra? Quin tipus de cuina ofereix? Quins plats fa?

2. El documental comença amb una família que es reuneix. Qui era el seu avi?

3. On van néixer els nets? Per què?

4. Quina carrera va estudiar Pompeu Fabra?

5. A quins llocs va viure durant la seva vida?

6. Per què es considera tan important la figura de Pompeu Fabra?

Print Friendly, PDF & Email