Els blogs al CPNL


El CPNL oferim al nostre personal una àrea de blogs, per tal d’afegir espais als que ja tenim ara i que, en cap cas, no ha de substituir cap dels espais existents. Proposem, genèricament, aquesta tipologia de blogs:

  1. Blog de CNL. Es tracta d’un espai per complementar la pàgina del CNL, un espai que permet una comunicació amb els usuaris d’una forma més directa i àgil. Aquest espai obre les possibilitats d’ús de la web dels centres a afegir-hi fotografies i vídeos d’actes; informacions d’actes que, encara que no hagin estat organitzats pel CPNL, es consideri que poden ser interessants per a alumnes i persones vinculades (com ara actes culturals o cartelleres de cinema i teatre en català, etc.); informacions que no tenen cabuda al nostre web institucional (com ara explicació de tradicions i festivitats), o tot tipus de novetats que el centre cregui oportunes.
  2. Blog de projecte. A diferència dels blogs de CNL (que són més oberts), els blogs de projecte tenen uns objectius i una funció ben delimitats a priori. Aquest tipus de blog seria una plataforma de suport a alguns projectes engegats al CPNL. Un exemple podria ser un blog d’un programa de ràdio, que podria tenir aquests objectius:
  3. Blog d’aula. Cada vegada més els blogs s’utilitzen com un mitjà pedagògic en les classes de català, ja que permeten treballar amb arxius multimèdia i construir un espai de comunicació molt fructífer per als propòsits del curs.
  4. Blog professional. Es tracta d’aquells blogs que tracten de temes que des del CPNL s’estan treballant i que es vol expressament que les reflexions que sorgeixen no quedin tancades l’interior del Consorci i, a més, puguin veure’s beneficiades pels comentaris i contribucions d’altres professionals externs.

Per obrir un blog, hi ha d’haver la valoració prèvia del CNL de la seva capacitat de gestionar-lo i el compromís de dedicació necessària per fer-lo útil.

Per sol·licitar un blog nou, cal omplir les dades que se sol·liciten en el formulari d’alta d’un nou blog. Aquestes dades fan referència al blog en si i al seu responsable, que en serà l’administrador. Si l’administrador del blog canvia, s’haurà de comunicar les noves dades a l’Àrea de Comunicació.

L’Àrea de Comunicació es responsabilitza de mantenir el programari actualitzat i de donar suport tècnic als responsables de blog. Les persones que publiquin continguts als blogs es responsabilitzen, al seu torn, de complir les Normes d’ús.