Els blogs al CPNL


El CPNL oferim al nostre personal una àrea de blogs, per tal d’afegir espais als que ja tenim ara i que, en cap cas, no ha de substituir cap dels espais existents. Proposem, genèricament, aquesta tipologia de blogs:

  1. Blog de CNL. Es tracta d’un espai per complementar la pàgina del CNL, un espai que permet una comunicació amb els usuaris d’una forma més directa i àgil. Aquest espai obre les possibilitats d’ús de la web dels centres a afegir-hi fotografies i vídeos d’actes; informacions d’actes que, encara que no hagin estat organitzats pel CPNL, es consideri que poden ser interessants per a alumnes i persones vinculades (com ara actes culturals o cartelleres de cinema i teatre en català, etc.); informacions que no tenen cabuda al nostre web institucional (com ara explicació de tradicions i festivitats), o tot tipus de novetats que el centre cregui oportunes.
  2. Blog de projecte. A diferència dels blogs de CNL (que són més oberts), els blogs de projecte tenen uns objectius i una funció ben delimitats a priori. Aquest tipus de blog seria una plataforma de suport a alguns projectes engegats al CPNL. Un exemple podria ser un blog d’un programa de ràdio, que podria tenir aquests objectius:
  3. Blog d’aula. Cada vegada més els blogs s’utilitzen com un mitjà pedagògic en les classes de català, ja que permeten treballar amb arxius multimèdia i construir un espai de comunicació molt fructífer per als propòsits del curs.
  4. Blog professional. Es tracta d’aquells blogs que tracten de temes que des del CPNL s’estan treballant i que es vol expressament que les reflexions que sorgeixen no quedin tancades l’interior del Consorci i, a més, puguin veure’s beneficiades pels comentaris i contribucions d’altres professionals externs.

Per obrir un blog, hi ha d’haver la valoració prèvia del CNL de la seva capacitat de gestionar-lo i el compromís de dedicació necessària per fer-lo útil.

Per sol·licitar un blog nou, cal omplir les dades que se sol·liciten en el formulari d’alta d’un nou blog. Aquestes dades fan referència al blog en si i al seu responsable, que en serà l’administrador. Si l’administrador del blog canvia, s’haurà de comunicar les noves dades a l’Àrea de Comunicació.

L’Àrea de Comunicació es responsabilitza de mantenir el programari actualitzat i de donar suport tècnic als responsables de blog. Les persones que publiquin continguts als blogs es responsabilitzen, al seu torn, de complir les Normes d’ús.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *