Diari de lectura: La caixa de joies

En aquesta entrada podreu fer cada setmana un comentari sobre el capítol que heu llegit del llibre. Recordeu que és obligatori i és una activitat d’avaluació. En el comentari heu d’explicar què ha passat al capítol que heu llegit i quines sensacions, emocions, records, etc., us han vingut en llegir-lo. El comentari ha de tenir unes 10 línies.