Personatges destacats del segle XX

persaonatges2

Ester Pujol, Salvador Dalí, Jaume Plensa, Maria Mercè Marçal, Maria Mayol i Pau Alabajos són personatges destacats de la cultura catalana del segle XX.

Altres personalitats, en aquest cas de l’àmbit internacional, són Emmeline Pankhurst, Rosa Parks, Rigoberta Menchú, Stephen Hawking, Malala Yousafzai, Mohandas Gandhi, Rosalind Franklin i Alfred Hitchcock.

 

Saps en quins àmbits destaquen o van destacar? Per què se’ls considera importants? Com era el món abans de la seva presència? En què va canviar?

Tria 5 d’aquests personatges i fes frases en per expressar què van fer i en què van canviar el món.

Exemple: Abans de la presència de XXX, el món era… El personatge XXX va fer … i el món va ser més … .