Estar a les beceroles

Les beceroles és el llibre per aprendre les lletres i els primers rudiments d’una ciència o d’un art.  

L’origen de la paraula prové, doncs, d’abecé però suprimint el primer element, la a. Així doncs, no diem les abeceroles, sinó les beceroles. Aquest fenomen de supressió del primer element es coneix com a afèresi.