CLASSE 17 D’OCTUBRE

L'apòstrofAvui hem començat la classe repassant la vocal neutra una mica entre tots i com a part d’aquest repàs hem fet un joc que consistia a dir i saber escriure paraules que contenen aquest so i que s’escriuen diferent del castellà per intentar memoritzar-les (per exemple, ambaixador, avantatge, etc.).

A continuació hem comentat els deures d’aquest tema que hi havia per avui (unitat 2 del llibre El català escrit).

Tot seguit hem après quin tipus de paraules s’apostrofen (articles el, la; preposició de, alguns pronoms febles) i quan s’ha d’apostrofar. Per practicar-ho hem fet l’exercici 7, de la pàg. 14, del llibre de Teide i l’1, de la pàg. 41, del llibre El català escrit.lapostrof

Finalment hem parlat sobre les diferents possibilitats de treball sobre el llibre que heu començat a llegir.

Per al proper dia, feu per deures l’exercici 4, de la pàg.12, de Teide (vocal neutra) i els exercicis 2, 3 i 4 de les pàg. 41 i 42 d’El català escrit. A més, repasseu la teoria de l’apostrofació perquè la preguntaré.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *