CLASSE 9 DE MAIG: resultats, pronoms febles i relatius, ortografia i connectors

Avui us he donat els resultats de les proves de gramàtica i d’expressió oral sobre el llibre de lectura.

A continuació, hem comentat l’exercici de pronoms que havíeu de fer per deures. Tot seguit hem vist l’ortografia de la J/G, TX/IG a final de mot, IX/X, C/Q a principi de mot, C/G a final de mot, B/P a final de mot i D/T a final de mot. Per deures feu el que quedi per fer de les unitats 9, 10, 12 i 13.

Després, hem vist l’ús dels connectors potser /pot ser, posat que, mentre/mentre que, per tal que. I hem comentat l’exercici 1 de la pàg. 185 i 7 de  la pàg. 191. Per deures, acabeu aquesta unitat (exercici 8).

A més, per deures us he donat una fotocòpia per repassar verbs: els gerundis i els participis

CLASSE 7 DE MAIG: repàs si no/sinó, expressió oral, pronoms i errors típics del nivell de suficiència

Avui hem fet repàs del si no / sinó i hem fet un exercici per practicar-lo (fotocòpia o ex. 16 de la pàg. 180 de Teide).

A continuació hem introduït el tema d’avui, la gent gran, comentant unes frases una mica polèmiques sobre els avis. Després heu escollit la situació d’un avi pàg. 172 de Teide) i després us heu assignat un vincle familiar amb la persona gran que tenia unes necessitats. A continuació heu escrit unes propostes d’atenció a aquesta persona i les heu debatut per intentar arribar a un acord. 

Tot seguit, us he donat un full amb l’enunciat d’un article d’opinió que haureu d’escriure, per al proper dia si podeu i si no per al proper dimarts, després d’escoltar aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=sCe_mAsc7Zw

Després, he resolt els dubtes sobre l’exercici 8 de pronoms febles de la pàg. 239 del llibre El català escrit i ha servit per repassar aquest tema.

Finament, us he donat un full amb 11 errors típics del nivell suficiència.

Per deures, per al proper dia feu l’exercici de pronoms febles que us he donat amb la fotocòpia o el que trobareu a les pàg. 173 i 174 de Teide.

CLASSE 2 DE MAIG: llibres i distinció si no i sinó

L’últim dia, perquè aprofitéssiu el temps mentre fèiem les proves orals sobre el 2n llibre del curs, vam fer una classe inversa, és a dir, vau aprendre vosaltres mateixos la teoria del si no/sinó (pàg. 184 del llibre El català escrit) i a través d’aquest enllaç: https://www.vilaweb.cat/noticies/sino-si-no-ras-i-curt-jordi-badia/

Posteriorment, vau fer l’exercici 2 de la pàg. 185 per practicar el que havíeu après. El proper dia resoldrem dubtes si n’hi ha. A més, vau fer l’exercici 1 de la mateixa pàgina (altres connectors).

Abans de tot això i per practicar una mica l’expressió oral, vau parlar sobre el Primer de Maig: què vau fer aquest dia, si consideràveu que era important celebrar aquest dia, si sabíeu quan es va començar a celebrar i per quin motiu…

I posteriorment, vam fer en grups de 3 una posada en comú sobre els llibres llegits.

CLASSE 30 D’ABRIL:

Avui hem parlat de l’ús de la coma. Hem vist quan l’hem d’utilitzar i quan no. Teniu una mica de teoria sobre el tema a la pàg. 152 del llibre de Teide o a la fotocòpia que us vaig passar l’altre dia. Hem fet l’exercici 20. Per deures, feu-ne el 21 (pàg. 152 o fotocòpia).

A continuació, hem vist l’escriptura de la h (unitat 17, pàg. 88 a 90). Hem vist la teoria a la pàg. 88, i hem fet els exercicis 1,4 i 6, i part dels exercicis 5,7 i 8. Per deures, acabeu aquesta unitat.

Per acabar, hem fet repàs de l’ortografia del què/que i dels quantitatius, i hem fet una petita prova.

Per deures, feu l’exercici 8, de la pàg. 239 (repàg de pronoms, combinats o no).

El proper dia farem la prova oral sobre el 2n llibre de lectura del curs.

CLASSE 25 D’ABRIL: dictat i xerrada sobre Joan Brossa

Avui hem fet un dictat per donar a conèixer la figura de l’artista Joan Brossa. Hem vist algun poema visual, en què s’ajunten la paraula i la imatge, i els hem tractat d’interpretar. A continuació, hem assistit a una xerrada sobre Brossa a càrrec de Josep M. Riera, escriptor i editor que va conèixer personalment l’artista català.

Per a la setmana que ve, dimarts farem una petita prova de gramàtica i de quantitatius, i dijous farem una petita prova sobre la lectura del 2n llibre del curs. 

CLASSE 23 D’ABRIL: repàs per què, perquè i per a què, diferència entre doncs i perquè i expressió oral.

Avui hem recordat quan escrivim per què, perquè i per a què (pàg. 186) i hem vist altres connectors que expressen motiu o causa com ara ja que, atès que, com que…Hem fet l’exercici 3, pàg. 187, per repassar l’ús de perquè i doncs. Per deures, feu l’exercici 4 de la mateixa pàgina. 

Després hem fet una pràctica d’expressió oral. He passat aquest text n’hem llegit l’enunciat i després, en grups de 3, heu parlat sobre el que deia al text. El que fareu el dia de la prova oral final serà com el que heu fet avui. Llegir un text i després tindreu un temps per pensar la vostra argumentació sobre el tema i, finalment, en parlareu en grups de 3. 

CLASSE 11 D’ABRIL: combinació de pronoms i connectors (doncs, perquè…)

Avui hem començat comentant algunes combinacions de pronoms de l’exercici 5, de la pàg. 217, que hi havia per deures. Després, i per repassar les combinacions, us he donat una targeta amb un pronom feble a cadascun de vosaltres i l’havíeu de combinar amb el d’un company i escriure una frase que pogués ser substituïda pels pronoms que teníeu. Posteriorment, heu dit les diferents frases amb els complements i els companys havien d’endevinar quins pronoms teníeu i la combinació que en resultaria.

Després, us he passat una fotocòpia (al llibre de Teide, la pàg. 152) i hem vist la diferència d’ús entre els connectors perquè (indica motiu, causa o finalitat) i doncs (indica conseqüència). Hem fet l’exercici 18.

A continuació, hem vist quan utilitzar perquè, per què i per a què, i hem fet l’exercici 19 de la mateixa pàgina.

Per deures, feu la unitat 15 del llibre El català escrit: (m, n, mp) i l’exercici 6 de la pàg. 200 (pronoms relatius).

Bones vacances de Setmana Santa!

CLASSE 9 D’ABRIL: combinació de pronoms, expressió oral (animals) i pronoms relatius

Avui hem comentat l’exercici de combinació de pronoms que hi havia per deures (exercici 4, de la pàg. 216) i hem començat a fer-ne el 5. Per deures, acabeu-lo.

Tot seguit, heu parlat en parelles, i després en petits grups, dels beneficis que aporten els animals als humans (exercici d’expressió oral). 

Finalment, hem repassat el que havíem après sobre els pronoms relatius i després hem vist altres aspectes com les frases especificatives i les explicatives (final pàg. 200), o les oracions amb pronom relatiu neutre (pàg. 201). Hem fet els exercicis 7 i 8. 

CLASSE 4 D’ABRIL: combinació de pronoms, relatius, expressió oral (tabú) i dictat

Ahir vam comentar les frases que hi havia de deures de l’exercici 3, pàg. 213, i a continuació vam veure els quadres de les pàg. 214 i 215 –combinacions amb pronoms reflexius-, i vam fer les primeres frases de l’exercici 4, pàg. 216. Per deures, acabeu aquest exercici.

Tot seguit, us vaig repartir els articles d’opinió dels animals amb els errors marcats perquè a casa, tranquil·lament, els esmeneu i torneu a entregar l’escrit el proper dia.

A continuació vam començar a aprendre les oracions de relatiu (unitat 33, pàg. 196 a 199). Vam fer els exercicis 1, 2, 3 i 4. Per deures, feu-ne el 5.

Després, vam descansar de tant exercici i vam treballar l’expressió oral amb un joc que consistia a definir una paraula sense dir les d’una llista.

Finalment, vam fer un dictat que va anar força bé.

CLASSE 2 D’ABRIL: identificació C. D., combinació de pronoms, verbs, lèxic i expressió oral

Avui hem començat explicant la frase ‘Han acostumat el nen a espavilar-se’ (pàg. 211). En aquesta oració el nen hi fa la funció de complement directe. De vegades, una persona pot fer de c. directe, però costa d’identificar-lo. Doncs bé, hem explicat fins a 7 pistes per poder-lo identificar, cadascú que agafi les que li funcionin o entengui millor. Relacionat amb això, hem vist la preposició a i el complement directe (pàg. 218 i 219). Hem fet l’exercici 2. Per deures, feu-ne l’1 (per practicar la preposició davant d’expressió de temps; a+parts del dia! ) i el 3 (distinció c. directe/c. indirecte).

A continuació, hem continuat treballant la combinació de pronoms. He comentat els quadres de la pàg. 212 (algunes combinacions que no es poden fer), i hem fet les frases 7 a 13 de l’exercici 3, pàg. 213. Per deures, acabeu aquest exercici.

Tot seguit, hem practicat els participis (alguns d’irregulars) amb l’exercici 17 de la pàg. 140 de Teide, i la precisió lèxica, pàg. 141 de Teide o fotocòpia de l’altre dia.

Finalment, hem fet una mica de debat sobre el canvi d’hora, si ens afecta, si esteu d’acord que es canviï l’hora…