CLASSE 9 DE MAIG: resultats, pronoms febles i relatius, ortografia i connectors

Avui us he donat els resultats de les proves de gramàtica i d’expressió oral sobre el llibre de lectura.

A continuació, hem comentat l’exercici de pronoms que havíeu de fer per deures. Tot seguit hem vist l’ortografia de la J/G, TX/IG a final de mot, IX/X, C/Q a principi de mot, C/G a final de mot, B/P a final de mot i D/T a final de mot. Per deures feu el que quedi per fer de les unitats 9, 10, 12 i 13.

Després, hem vist l’ús dels connectors potser /pot ser, posat que, mentre/mentre que, per tal que. I hem comentat l’exercici 1 de la pàg. 185 i 7 de  la pàg. 191. Per deures, acabeu aquesta unitat (exercici 8).

A més, per deures us he donat una fotocòpia per repassar verbs: els gerundis i els participis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *